Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.314409 / SQL: 0.00999s for 89 queries / Net Memory: 9226832 / Peak: 9738056
Debug: (0.019846) - (net usage: 881352) - (peak: 1467304)
Initialize Database
Debug: (0.026142) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591408)
Done Initializing Database
Debug: (0.026199) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591408)
initialize internal global cache
Debug: (0.041007) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939464)
done initializing global cache
Debug: (0.041044) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939464)
Loading Modules
Debug: (0.128105) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132504)
End of Loading Modules
Debug: (0.133739) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132504)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.135799) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132504)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.143414) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796936)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591254625 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.149559) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796936)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.151431) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796936)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591254624,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.151528) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796936)
Initialize Smarty
Debug: (0.151548) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796936)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.152169) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796936)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.153303) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796936)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.15691) - (net usage: 5190608) - (peak: 5796936)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 23 LIMIT  1
Debug: (0.158125) - (net usage: 5187304) - (peak: 5796936)
process template top
Debug: (0.164135) - (net usage: 5354432) - (peak: 5961368)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.213282) - (net usage: 6896256) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.220189) - (net usage: 6905256) - (peak: 8349352)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.220379) - (net usage: 6906568) - (peak: 8349352)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.234497) - (net usage: 7067112) - (peak: 8349352)
Debug: (0.235677) - (net usage: 7242408) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.235793) - (net usage: 7247184) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.236139) - (net usage: 7258296) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236281) - (net usage: 7281480) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.23817) - (net usage: 7356408) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238456) - (net usage: 7414120) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.238628) - (net usage: 7426248) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.238775) - (net usage: 7428440) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238946) - (net usage: 7474248) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.239092) - (net usage: 7477576) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.239246) - (net usage: 7483024) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.239384) - (net usage: 7489776) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.239525) - (net usage: 7493064) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.239661) - (net usage: 7501368) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239834) - (net usage: 7520232) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.239987) - (net usage: 7537832) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240417) - (net usage: 7664576) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.240559) - (net usage: 7671544) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.240687) - (net usage: 7682624) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.240813) - (net usage: 7689624) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.241393) - (net usage: 7697584) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241703) - (net usage: 7791112) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.241865) - (net usage: 7794424) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.241998) - (net usage: 7801392) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.24215) - (net usage: 7808280) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.242297) - (net usage: 7813712) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.24243) - (net usage: 7819672) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.242576) - (net usage: 7831712) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242879) - (net usage: 7932592) - (peak: 8349352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.243032) - (net usage: 7960512) - (peak: 8368968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.243164) - (net usage: 7963432) - (peak: 8377176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.243311) - (net usage: 7968368) - (peak: 8377176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.243435) - (net usage: 7973304) - (peak: 8381760)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.243576) - (net usage: 7978240) - (peak: 8386696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.24371) - (net usage: 8005768) - (peak: 8414224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.243857) - (net usage: 8010832) - (peak: 8422432)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244134) - (net usage: 8092696) - (peak: 8501152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.244295) - (net usage: 8104232) - (peak: 8512688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.244423) - (net usage: 8115344) - (peak: 8523800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.24455) - (net usage: 8119992) - (peak: 8528448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.244673) - (net usage: 8125408) - (peak: 8533864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.244798) - (net usage: 8137800) - (peak: 8546256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.244924) - (net usage: 8142616) - (peak: 8551072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.245069) - (net usage: 8159392) - (peak: 8567848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.245213) - (net usage: 8167128) - (peak: 8575584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.245578) - (net usage: 8250880) - (peak: 8659336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.245789) - (net usage: 8305888) - (peak: 8714344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.245947) - (net usage: 8311328) - (peak: 8719784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.246083) - (net usage: 8322440) - (peak: 8730896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.246212) - (net usage: 8337648) - (peak: 8746104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.246359) - (net usage: 8348760) - (peak: 8757216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.246483) - (net usage: 8353640) - (peak: 8762096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.246605) - (net usage: 8358560) - (peak: 8767016)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.246738) - (net usage: 8365056) - (peak: 8773512)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246902) - (net usage: 8392632) - (peak: 8801088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.247047) - (net usage: 8404248) - (peak: 8812704)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247245) - (net usage: 8426520) - (peak: 8834976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.247392) - (net usage: 8433384) - (peak: 8841840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247559) - (net usage: 8460800) - (peak: 8869256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.247706) - (net usage: 8464504) - (peak: 8872960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.247838) - (net usage: 8475600) - (peak: 8884056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.247964) - (net usage: 8486192) - (peak: 8894648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.248105) - (net usage: 8494928) - (peak: 8903384)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248398) - (net usage: 8579664) - (peak: 8988120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.248699) - (net usage: 8586096) - (peak: 8994552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.249281) - (net usage: 8597208) - (peak: 9005664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.249676) - (net usage: 8608352) - (peak: 9016808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.250028) - (net usage: 8619496) - (peak: 9027952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.250481) - (net usage: 8630640) - (peak: 9039096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.251149) - (net usage: 8644224) - (peak: 9052680)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252033) - (net usage: 8730472) - (peak: 9138928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.252448) - (net usage: 8734256) - (peak: 9142712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.252787) - (net usage: 8738936) - (peak: 9147392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.253113) - (net usage: 8742720) - (peak: 9151176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.253476) - (net usage: 8746872) - (peak: 9155328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.253829) - (net usage: 8755696) - (peak: 9164152)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.258088) - (net usage: 8783384) - (peak: 9210160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.289595) - (net usage: 8959448) - (peak: 9425168)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.293084) - (net usage: 8849848) - (peak: 9425168)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.293891) - (net usage: 8877016) - (peak: 9425168)
Debug: (0.311851) - (net usage: 9214824) - (peak: 9738056)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.311998) - (net usage: 9232344) - (peak: 9738056)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.312102) - (net usage: 9232792) - (peak: 9738056)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.314175) - (net usage: 9236912) - (peak: 9738056)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender