Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.289938 / SQL: 0.01071s for 84 queries / Net Memory: 9036680 / Peak: 9521840
Debug: (0.018082) - (net usage: 880520) - (peak: 1464944)
Initialize Database
Debug: (0.024294) - (net usage: 1149160) - (peak: 1589048)
Done Initializing Database
Debug: (0.024355) - (net usage: 1149320) - (peak: 1589048)
initialize internal global cache
Debug: (0.036979) - (net usage: 1502104) - (peak: 1937104)
done initializing global cache
Debug: (0.037025) - (net usage: 1501568) - (peak: 1937104)
Loading Modules
Debug: (0.12376) - (net usage: 4377592) - (peak: 5130144)
End of Loading Modules
Debug: (0.126537) - (net usage: 4394056) - (peak: 5130144)
Initialize Smarty
Debug: (0.126556) - (net usage: 4394216) - (peak: 5130144)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.127585) - (net usage: 4420304) - (peak: 5130144)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.128483) - (net usage: 4435872) - (peak: 5130144)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.132183) - (net usage: 4739528) - (peak: 5261728)
SELECT tpl_id,design_id FROM framopol_layout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (2,3) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.132308) - (net usage: 4741488) - (peak: 5261728)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id IN (2,3)
Debug: (0.133877) - (net usage: 4838936) - (peak: 5362120)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0.134029) - (net usage: 4842480) - (peak: 5362120)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.142063) - (net usage: 5354104) - (peak: 6040296)
process template top
Debug: (0.188582) - (net usage: 6918728) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.195437) - (net usage: 6933448) - (peak: 8370296)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.195615) - (net usage: 6935400) - (peak: 8370296)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.209996) - (net usage: 7095944) - (peak: 8370296)
Debug: (0.210217) - (net usage: 7123056) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.210337) - (net usage: 7146240) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.212245) - (net usage: 7286704) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.212556) - (net usage: 7346784) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.212818) - (net usage: 7349040) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.213406) - (net usage: 7394848) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.213949) - (net usage: 7398176) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.21433) - (net usage: 7403624) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.21471) - (net usage: 7409096) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.215068) - (net usage: 7412384) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.215426) - (net usage: 7420688) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.215918) - (net usage: 7439552) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.216308) - (net usage: 7457152) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.217407) - (net usage: 7583896) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.2178) - (net usage: 7592136) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.218166) - (net usage: 7603224) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.218494) - (net usage: 7610224) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.218895) - (net usage: 7618752) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.219651) - (net usage: 7725744) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.220188) - (net usage: 7729056) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.220537) - (net usage: 7736024) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.221045) - (net usage: 7741360) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.221362) - (net usage: 7746792) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.221538) - (net usage: 7752224) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.221736) - (net usage: 7758184) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.221953) - (net usage: 7770224) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.222382) - (net usage: 7871104) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.222591) - (net usage: 7899024) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.222801) - (net usage: 7901944) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.222975) - (net usage: 7906880) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.223146) - (net usage: 7911816) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.223323) - (net usage: 7916752) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.223513) - (net usage: 7944280) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.223736) - (net usage: 7949344) - (peak: 8370296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.224122) - (net usage: 8031208) - (peak: 8438136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.22432) - (net usage: 8042744) - (peak: 8449672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.224493) - (net usage: 8053856) - (peak: 8460784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.224684) - (net usage: 8058504) - (peak: 8465432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.22495) - (net usage: 8063920) - (peak: 8470848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.225472) - (net usage: 8076312) - (peak: 8483240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.225924) - (net usage: 8081128) - (peak: 8488056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.226283) - (net usage: 8092272) - (peak: 8499200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.226692) - (net usage: 8100008) - (peak: 8506936)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227591) - (net usage: 8183760) - (peak: 8590688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228197) - (net usage: 8238768) - (peak: 8645696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.228595) - (net usage: 8244208) - (peak: 8651136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.229019) - (net usage: 8260952) - (peak: 8667880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.229364) - (net usage: 8276160) - (peak: 8683088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.229723) - (net usage: 8287272) - (peak: 8694200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.230077) - (net usage: 8292152) - (peak: 8699080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.230402) - (net usage: 8297072) - (peak: 8704000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.230793) - (net usage: 8303568) - (peak: 8710496)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231224) - (net usage: 8331144) - (peak: 8738072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.231558) - (net usage: 8342760) - (peak: 8749688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231953) - (net usage: 8365032) - (peak: 8771960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.232223) - (net usage: 8371896) - (peak: 8778824)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232512) - (net usage: 8399312) - (peak: 8806240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.232804) - (net usage: 8403016) - (peak: 8809944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.233074) - (net usage: 8414112) - (peak: 8821040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.233314) - (net usage: 8424704) - (peak: 8831632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.233575) - (net usage: 8433440) - (peak: 8840368)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23412) - (net usage: 8518176) - (peak: 8925104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.234392) - (net usage: 8524608) - (peak: 8931536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.234635) - (net usage: 8535720) - (peak: 8942648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.23492) - (net usage: 8546864) - (peak: 8953792)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.23516) - (net usage: 8558008) - (peak: 8964936)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.235397) - (net usage: 8569152) - (peak: 8976080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.235736) - (net usage: 8582736) - (peak: 8989664)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236286) - (net usage: 8668984) - (peak: 9075912)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.236534) - (net usage: 8672768) - (peak: 9079696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.236795) - (net usage: 8677448) - (peak: 9084376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.237027) - (net usage: 8681232) - (peak: 9088160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.237254) - (net usage: 8685384) - (peak: 9092312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.237502) - (net usage: 8694208) - (peak: 9101136)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240504) - (net usage: 8721896) - (peak: 9147144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.268725) - (net usage: 8897960) - (peak: 9362152)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.272511) - (net usage: 8810376) - (peak: 9362152)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.273391) - (net usage: 8837512) - (peak: 9362152)
Debug: (0.287357) - (net usage: 8994544) - (peak: 9521840)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.287517) - (net usage: 9012064) - (peak: 9521840)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0.287619) - (net usage: 9012512) - (peak: 9521840)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.289696) - (net usage: 9022184) - (peak: 9521840)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender