Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.279441 / SQL: 0.01328s for 89 queries / Net Memory: 2962192 / Peak: 3434088
Debug: (0.00974) - (net usage: 65472) - (peak: 427072)
Initialize Database
Debug: (0.011754) - (net usage: 126176) - (peak: 487776)
Done Initializing Database
Debug: (0.01178) - (net usage: 126336) - (peak: 487936)
initialize internal global cache
Debug: (0.018054) - (net usage: 401416) - (peak: 791088)
done initializing global cache
Debug: (0.018105) - (net usage: 400880) - (peak: 791088)
Loading Modules
Debug: (0.076867) - (net usage: 845888) - (peak: 1242744)
End of Loading Modules
Debug: (0.082207) - (net usage: 888872) - (peak: 1258912)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.084052) - (net usage: 999968) - (peak: 1503768)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.088066) - (net usage: 1111984) - (peak: 1510144)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591259897 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.09215) - (net usage: 1120016) - (peak: 1510144)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.093399) - (net usage: 1113920) - (peak: 1558280)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591259896,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.093439) - (net usage: 1110368) - (peak: 1558280)
Initialize Smarty
Debug: (0.093452) - (net usage: 1110528) - (peak: 1558280)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.093844) - (net usage: 1132632) - (peak: 1558280)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.094554) - (net usage: 1132792) - (peak: 1558280)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.097362) - (net usage: 1222320) - (peak: 1583920)
SELECT tpl_id,design_id FROM framopol_layout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (2,3) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.09752) - (net usage: 1224280) - (peak: 1585880)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id IN (2,3)
Debug: (0.098679) - (net usage: 1232144) - (peak: 1593744)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0.098902) - (net usage: 1231720) - (peak: 1593744)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 40 LIMIT 1
Debug: (0.099607) - (net usage: 1228976) - (peak: 1593744)
process template top
Debug: (0.161322) - (net usage: 1303832) - (peak: 1666800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.172483) - (net usage: 1316872) - (peak: 1700736)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.172781) - (net usage: 1318184) - (peak: 1700736)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.193841) - (net usage: 1427024) - (peak: 1788656)
Debug: (0.194226) - (net usage: 1454216) - (peak: 1815816)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.194416) - (net usage: 1477496) - (peak: 1839096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.19739) - (net usage: 1544920) - (peak: 1906520)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.19805) - (net usage: 1602744) - (peak: 1964344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.198453) - (net usage: 1614872) - (peak: 1976472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.198727) - (net usage: 1616952) - (peak: 1978552)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.199123) - (net usage: 1662872) - (peak: 2024472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.19948) - (net usage: 1666200) - (peak: 2032680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.199729) - (net usage: 1671648) - (peak: 2033248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.200132) - (net usage: 1678400) - (peak: 2040000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.200416) - (net usage: 1681688) - (peak: 2043288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.200673) - (net usage: 1689880) - (peak: 2051480)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.201139) - (net usage: 1708856) - (peak: 2070456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.201531) - (net usage: 1726344) - (peak: 2087944)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.202771) - (net usage: 1853200) - (peak: 2214800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.203269) - (net usage: 1860168) - (peak: 2221768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.203653) - (net usage: 1871248) - (peak: 2232848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.203925) - (net usage: 1878248) - (peak: 2239848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.204325) - (net usage: 1886664) - (peak: 2248264)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.205403) - (net usage: 1993768) - (peak: 2355368)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.205661) - (net usage: 1997080) - (peak: 2363576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.205887) - (net usage: 2004048) - (peak: 2365648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.206061) - (net usage: 2009384) - (peak: 2370984)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.206246) - (net usage: 2014816) - (peak: 2376416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.206405) - (net usage: 2020248) - (peak: 2381848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.206572) - (net usage: 2026208) - (peak: 2387808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.206755) - (net usage: 2038104) - (peak: 2399704)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.207493) - (net usage: 2125192) - (peak: 2486792)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.208253) - (net usage: 2153112) - (peak: 2514712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.208862) - (net usage: 2156032) - (peak: 2522920)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.209352) - (net usage: 2160968) - (peak: 2522920)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.209771) - (net usage: 2165904) - (peak: 2527504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.210326) - (net usage: 2188888) - (peak: 2550488)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.210858) - (net usage: 2193840) - (peak: 2558696)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.212194) - (net usage: 2275816) - (peak: 2637416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.212689) - (net usage: 2287352) - (peak: 2648952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.213218) - (net usage: 2298464) - (peak: 2660064)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.21351) - (net usage: 2303112) - (peak: 2664712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.213734) - (net usage: 2308528) - (peak: 2670128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.213954) - (net usage: 2320920) - (peak: 2682520)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.214234) - (net usage: 2325736) - (peak: 2687336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.214455) - (net usage: 2342512) - (peak: 2704112)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.214716) - (net usage: 2350136) - (peak: 2711736)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.215437) - (net usage: 2433888) - (peak: 2795488)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.215938) - (net usage: 2489008) - (peak: 2850608)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.216466) - (net usage: 2494448) - (peak: 2856048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.216863) - (net usage: 2505560) - (peak: 2867160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.21731) - (net usage: 2520768) - (peak: 2882368)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.21774) - (net usage: 2531880) - (peak: 2893480)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.21818) - (net usage: 2536760) - (peak: 2898360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.218437) - (net usage: 2541680) - (peak: 2903280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.218669) - (net usage: 2548064) - (peak: 2909664)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.218984) - (net usage: 2575752) - (peak: 2937352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.219266) - (net usage: 2587256) - (peak: 2948856)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.219614) - (net usage: 2609640) - (peak: 2971240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.219899) - (net usage: 2616392) - (peak: 2977992)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220218) - (net usage: 2643920) - (peak: 3005520)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.220483) - (net usage: 2647624) - (peak: 3009224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.220728) - (net usage: 2658720) - (peak: 3020320)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.220973) - (net usage: 2669312) - (peak: 3030912)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.221246) - (net usage: 2677936) - (peak: 3039536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.221778) - (net usage: 2762784) - (peak: 3124384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.222045) - (net usage: 2769216) - (peak: 3130816)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.222306) - (net usage: 2780328) - (peak: 3141928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.222528) - (net usage: 2791472) - (peak: 3153072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.222759) - (net usage: 2802616) - (peak: 3164216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.222995) - (net usage: 2813760) - (peak: 3175360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.223378) - (net usage: 2827232) - (peak: 3188832)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.223982) - (net usage: 2913592) - (peak: 3275192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.224229) - (net usage: 2917376) - (peak: 3278976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.224453) - (net usage: 2922056) - (peak: 3283656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.224663) - (net usage: 2925840) - (peak: 3287440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.224874) - (net usage: 2929992) - (peak: 3291592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.225119) - (net usage: 2938704) - (peak: 3300304)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227101) - (net usage: 2955120) - (peak: 3316720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.258106) - (net usage: 2998352) - (peak: 3434088)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.261446) - (net usage: 2911088) - (peak: 3434088)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.262712) - (net usage: 2938288) - (peak: 3434088)
Debug: (0.277208) - (net usage: 2940072) - (peak: 3434088)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.277378) - (net usage: 2957592) - (peak: 3434088)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0.277488) - (net usage: 2958040) - (peak: 3434088)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.279169) - (net usage: 2947736) - (peak: 3434088)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender