Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.318558 / SQL: 0.01204s for 89 queries / Net Memory: 9317832 / Peak: 9788192
Debug: (0.019628) - (net usage: 881352) - (peak: 1467400)
Initialize Database
Debug: (0.023662) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591504)
Done Initializing Database
Debug: (0.02369) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591504)
initialize internal global cache
Debug: (0.031203) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939560)
done initializing global cache
Debug: (0.031255) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939560)
Loading Modules
Debug: (0.141253) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132600)
End of Loading Modules
Debug: (0.14694) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132600)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.149018) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132600)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.156725) - (net usage: 5094800) - (peak: 5797032)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591257307 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.160157) - (net usage: 5142264) - (peak: 5797032)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.161036) - (net usage: 5136264) - (peak: 5797032)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591257306,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.161066) - (net usage: 5132712) - (peak: 5797032)
Initialize Smarty
Debug: (0.161075) - (net usage: 5132872) - (peak: 5797032)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.161358) - (net usage: 5132688) - (peak: 5797032)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.161908) - (net usage: 5132848) - (peak: 5797032)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.163435) - (net usage: 5214536) - (peak: 5797032)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 87 LIMIT  1
Debug: (0.163944) - (net usage: 5211312) - (peak: 5797032)
process template top
Debug: (0.166324) - (net usage: 5378440) - (peak: 5985472)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.213288) - (net usage: 6936648) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.220358) - (net usage: 6943088) - (peak: 8373456)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.220541) - (net usage: 6944400) - (peak: 8373456)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.234992) - (net usage: 7104944) - (peak: 8373456)
Debug: (0.236193) - (net usage: 7280240) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.236347) - (net usage: 7285016) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.236716) - (net usage: 7296128) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236829) - (net usage: 7319312) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.238892) - (net usage: 7394240) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239167) - (net usage: 7451952) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.239499) - (net usage: 7464080) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.240035) - (net usage: 7466272) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240576) - (net usage: 7512080) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.24097) - (net usage: 7515408) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.241347) - (net usage: 7520856) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.241716) - (net usage: 7527608) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.242069) - (net usage: 7530896) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.242459) - (net usage: 7539200) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242901) - (net usage: 7558064) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.243329) - (net usage: 7575664) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244407) - (net usage: 7702408) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.244733) - (net usage: 7709376) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.24503) - (net usage: 7720456) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.245354) - (net usage: 7727456) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.245717) - (net usage: 7735984) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246451) - (net usage: 7842976) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.246796) - (net usage: 7846288) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.247096) - (net usage: 7853256) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.247447) - (net usage: 7858592) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.247743) - (net usage: 7864024) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.24803) - (net usage: 7869456) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.248419) - (net usage: 7875416) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.249753) - (net usage: 7887424) - (peak: 8373456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.250498) - (net usage: 7974224) - (peak: 8382776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.250871) - (net usage: 8002144) - (peak: 8410696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.251183) - (net usage: 8005064) - (peak: 8418904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.251519) - (net usage: 8010000) - (peak: 8418904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.251805) - (net usage: 8014936) - (peak: 8423488)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.252098) - (net usage: 8019872) - (peak: 8428424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.252539) - (net usage: 8034760) - (peak: 8443312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.25317) - (net usage: 8116624) - (peak: 8525176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.253539) - (net usage: 8128160) - (peak: 8536712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.253853) - (net usage: 8139272) - (peak: 8547824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.254142) - (net usage: 8143920) - (peak: 8552472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.25439) - (net usage: 8149336) - (peak: 8557888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.254518) - (net usage: 8161728) - (peak: 8570280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.254646) - (net usage: 8166544) - (peak: 8575096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.254774) - (net usage: 8183320) - (peak: 8591872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.254918) - (net usage: 8191056) - (peak: 8599608)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.255311) - (net usage: 8274808) - (peak: 8683360)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.255672) - (net usage: 8329816) - (peak: 8738368)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.255895) - (net usage: 8335256) - (peak: 8743808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.256082) - (net usage: 8346368) - (peak: 8754920)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.25632) - (net usage: 8361576) - (peak: 8770128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.256618) - (net usage: 8372688) - (peak: 8781240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.256837) - (net usage: 8377568) - (peak: 8786120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.257025) - (net usage: 8382488) - (peak: 8791040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.257246) - (net usage: 8388984) - (peak: 8797536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.257493) - (net usage: 8416560) - (peak: 8825112)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.25772) - (net usage: 8428176) - (peak: 8836728)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.257989) - (net usage: 8450448) - (peak: 8859000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.258191) - (net usage: 8457312) - (peak: 8865864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.258449) - (net usage: 8484728) - (peak: 8893280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.258655) - (net usage: 8488432) - (peak: 8896984)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.258843) - (net usage: 8499528) - (peak: 8908080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.259024) - (net usage: 8510120) - (peak: 8918672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.259242) - (net usage: 8518856) - (peak: 8927408)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.259622) - (net usage: 8603592) - (peak: 9012144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.259825) - (net usage: 8610024) - (peak: 9018576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.260007) - (net usage: 8621136) - (peak: 9029688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.260184) - (net usage: 8632280) - (peak: 9040832)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.260388) - (net usage: 8643424) - (peak: 9051976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.260565) - (net usage: 8654568) - (peak: 9063120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.260805) - (net usage: 8668152) - (peak: 9076704)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.261233) - (net usage: 8754400) - (peak: 9162952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.261424) - (net usage: 8758184) - (peak: 9166736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.261596) - (net usage: 8762864) - (peak: 9171416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.26178) - (net usage: 8766648) - (peak: 9175200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.26195) - (net usage: 8770800) - (peak: 9179352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.262137) - (net usage: 8779624) - (peak: 9188176)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.264382) - (net usage: 8807312) - (peak: 9234184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.29305) - (net usage: 8983368) - (peak: 9449184)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.296882) - (net usage: 8903984) - (peak: 9449184)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.297723) - (net usage: 8931152) - (peak: 9449184)
Debug: (0.315921) - (net usage: 9264864) - (peak: 9788192)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.316084) - (net usage: 9282384) - (peak: 9788192)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.316186) - (net usage: 9282832) - (peak: 9788192)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.318329) - (net usage: 9299240) - (peak: 9788192)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender