Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.28604 / SQL: 0.00735s for 89 queries / Net Memory: 9251408 / Peak: 9762520
Debug: (0.019399) - (net usage: 881352) - (peak: 1467192)
Initialize Database
Debug: (0.025525) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591296)
Done Initializing Database
Debug: (0.025584) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591296)
initialize internal global cache
Debug: (0.039449) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939352)
done initializing global cache
Debug: (0.039485) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939352)
Loading Modules
Debug: (0.12473) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132392)
End of Loading Modules
Debug: (0.130249) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132392)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.132314) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132392)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.13989) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796824)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591257583 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.143567) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796824)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.14438) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796824)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591257582,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.144409) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796824)
Initialize Smarty
Debug: (0.144418) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796824)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.144681) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796824)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.145107) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796824)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.146523) - (net usage: 5215728) - (peak: 5796824)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 70 LIMIT  1
Debug: (0.147013) - (net usage: 5212256) - (peak: 5796824)
process template top
Debug: (0.149307) - (net usage: 5379384) - (peak: 5986208)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.194874) - (net usage: 6921208) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.20167) - (net usage: 6929696) - (peak: 8374192)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.201848) - (net usage: 6931008) - (peak: 8374192)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.215843) - (net usage: 7091552) - (peak: 8374192)
Debug: (0.21702) - (net usage: 7266848) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.217146) - (net usage: 7271624) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.217512) - (net usage: 7282736) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.217638) - (net usage: 7305920) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.219538) - (net usage: 7380848) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.219834) - (net usage: 7438560) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.220013) - (net usage: 7450656) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.220159) - (net usage: 7452848) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220331) - (net usage: 7498656) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.22048) - (net usage: 7501984) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.220627) - (net usage: 7507432) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.22076) - (net usage: 7514184) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.22089) - (net usage: 7517472) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.221024) - (net usage: 7525776) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.221198) - (net usage: 7544640) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.221368) - (net usage: 7562240) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.221813) - (net usage: 7688984) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.221956) - (net usage: 7695952) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.222086) - (net usage: 7707032) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.222211) - (net usage: 7714032) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.222353) - (net usage: 7722560) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.222684) - (net usage: 7829552) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.222844) - (net usage: 7832864) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.222973) - (net usage: 7839832) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.223096) - (net usage: 7845168) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.22322) - (net usage: 7850600) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.223343) - (net usage: 7856032) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.223468) - (net usage: 7861992) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.223628) - (net usage: 7874032) - (peak: 8374192)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.223939) - (net usage: 7974912) - (peak: 8383256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.224093) - (net usage: 8002832) - (peak: 8411176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.224226) - (net usage: 8005752) - (peak: 8419384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.22435) - (net usage: 8010688) - (peak: 8419384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.224471) - (net usage: 8015624) - (peak: 8423968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.224614) - (net usage: 8020560) - (peak: 8428904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.224755) - (net usage: 8048088) - (peak: 8456432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.224901) - (net usage: 8053152) - (peak: 8464640)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.225178) - (net usage: 8135016) - (peak: 8543360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.225334) - (net usage: 8146552) - (peak: 8554896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.225458) - (net usage: 8157664) - (peak: 8566008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.225582) - (net usage: 8162312) - (peak: 8570656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.225733) - (net usage: 8167728) - (peak: 8576072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.22586) - (net usage: 8180120) - (peak: 8588464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.225986) - (net usage: 8190568) - (peak: 8598912)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.226109) - (net usage: 8201712) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.226736) - (net usage: 8208880) - (peak: 8617224)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227097) - (net usage: 8279336) - (peak: 8687680)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227311) - (net usage: 8334344) - (peak: 8742688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.227461) - (net usage: 8339784) - (peak: 8748128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.227616) - (net usage: 8350896) - (peak: 8759240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.227757) - (net usage: 8366104) - (peak: 8774448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.227885) - (net usage: 8377216) - (peak: 8785560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.228034) - (net usage: 8383648) - (peak: 8791992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.228169) - (net usage: 8390144) - (peak: 8798488)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228334) - (net usage: 8417720) - (peak: 8826064)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.22848) - (net usage: 8429336) - (peak: 8837680)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228699) - (net usage: 8451608) - (peak: 8859952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.228851) - (net usage: 8458472) - (peak: 8866816)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229011) - (net usage: 8485888) - (peak: 8894232)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.229153) - (net usage: 8489592) - (peak: 8897936)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.229297) - (net usage: 8500688) - (peak: 8909032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.229428) - (net usage: 8511280) - (peak: 8919624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.22957) - (net usage: 8520016) - (peak: 8928360)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229858) - (net usage: 8604752) - (peak: 9013096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.230003) - (net usage: 8611184) - (peak: 9019528)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.230131) - (net usage: 8622296) - (peak: 9030640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.230256) - (net usage: 8633440) - (peak: 9041784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.230379) - (net usage: 8644584) - (peak: 9052928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.230504) - (net usage: 8655728) - (peak: 9064072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.230696) - (net usage: 8669312) - (peak: 9077656)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23099) - (net usage: 8755560) - (peak: 9163904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.231123) - (net usage: 8759344) - (peak: 9167688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.231245) - (net usage: 8764024) - (peak: 9172368)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.231364) - (net usage: 8767808) - (peak: 9176152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.231483) - (net usage: 8771960) - (peak: 9180304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.231633) - (net usage: 8780784) - (peak: 9189128)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.233177) - (net usage: 8808472) - (peak: 9235136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.260675) - (net usage: 8984536) - (peak: 9450144)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.265058) - (net usage: 8874424) - (peak: 9450144)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.265875) - (net usage: 8901592) - (peak: 9450144)
Debug: (0.283502) - (net usage: 9239400) - (peak: 9762520)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.283677) - (net usage: 9256920) - (peak: 9762520)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.283783) - (net usage: 9257368) - (peak: 9762520)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.285828) - (net usage: 9261488) - (peak: 9762520)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender