Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.309606 / SQL: 0.01205s for 83 queries / Net Memory: 9021280 / Peak: 9532312
Debug: (0.018708) - (net usage: 881352) - (peak: 1467112)
Initialize Database
Debug: (0.024715) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591216)
Done Initializing Database
Debug: (0.024774) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591216)
initialize internal global cache
Debug: (0.038033) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939272)
done initializing global cache
Debug: (0.03808) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939272)
Loading Modules
Debug: (0.126365) - (net usage: 4378392) - (peak: 5132280)
End of Loading Modules
Debug: (0.129248) - (net usage: 4394856) - (peak: 5132280)
Initialize Smarty
Debug: (0.129269) - (net usage: 4395016) - (peak: 5132280)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.130286) - (net usage: 4421480) - (peak: 5132280)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.131205) - (net usage: 4437048) - (peak: 5132280)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.132793) - (net usage: 4517128) - (peak: 5132280)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 71 LIMIT  1
Debug: (0.140925) - (net usage: 5033064) - (peak: 5655056)
process template top
Debug: (0.143257) - (net usage: 5199584) - (peak: 5806328)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.190067) - (net usage: 6741408) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.19715) - (net usage: 6750920) - (peak: 8194312)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.197334) - (net usage: 6752232) - (peak: 8194312)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.211824) - (net usage: 6912776) - (peak: 8194312)
Debug: (0.213215) - (net usage: 7023176) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.213661) - (net usage: 7027952) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.214572) - (net usage: 7039096) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.214873) - (net usage: 7080800) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.220113) - (net usage: 7160304) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220952) - (net usage: 7220480) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.221257) - (net usage: 7222672) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.221538) - (net usage: 7268480) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.221763) - (net usage: 7271808) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.22196) - (net usage: 7277256) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.222149) - (net usage: 7282728) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.222343) - (net usage: 7286016) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.222572) - (net usage: 7294320) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.222825) - (net usage: 7313184) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.223047) - (net usage: 7330784) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.223693) - (net usage: 7457528) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.223904) - (net usage: 7465776) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.224095) - (net usage: 7476856) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.224281) - (net usage: 7483856) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.22452) - (net usage: 7492384) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.224961) - (net usage: 7599376) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.225181) - (net usage: 7602688) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.22537) - (net usage: 7609656) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.225587) - (net usage: 7614992) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.225773) - (net usage: 7620424) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.226133) - (net usage: 7625856) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.226692) - (net usage: 7631816) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.227111) - (net usage: 7643856) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228552) - (net usage: 7744736) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.22967) - (net usage: 7772656) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.23011) - (net usage: 7775576) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.230485) - (net usage: 7780512) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.230819) - (net usage: 7785448) - (peak: 8194312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.231159) - (net usage: 7790384) - (peak: 8198648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.231466) - (net usage: 7817912) - (peak: 8226176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.231776) - (net usage: 7822976) - (peak: 8234384)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232379) - (net usage: 7904840) - (peak: 8313104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.232743) - (net usage: 7916376) - (peak: 8324640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.233008) - (net usage: 7927488) - (peak: 8335752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.233266) - (net usage: 7932136) - (peak: 8340400)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.233581) - (net usage: 7937552) - (peak: 8345816)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.233871) - (net usage: 7949944) - (peak: 8358208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.234136) - (net usage: 7954760) - (peak: 8363024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.234438) - (net usage: 7965904) - (peak: 8374168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.235478) - (net usage: 7973072) - (peak: 8381336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236181) - (net usage: 8043576) - (peak: 8451840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236709) - (net usage: 8098584) - (peak: 8506848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.237028) - (net usage: 8104024) - (peak: 8512288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.237323) - (net usage: 8120768) - (peak: 8529032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.237632) - (net usage: 8135976) - (peak: 8544240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.237899) - (net usage: 8147088) - (peak: 8555352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.238157) - (net usage: 8151968) - (peak: 8560232)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.238513) - (net usage: 8158992) - (peak: 8567256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238837) - (net usage: 8186568) - (peak: 8594832)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.239135) - (net usage: 8198184) - (peak: 8606448)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239452) - (net usage: 8220456) - (peak: 8628720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.239678) - (net usage: 8227320) - (peak: 8635584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239903) - (net usage: 8254736) - (peak: 8663000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.240113) - (net usage: 8258440) - (peak: 8666704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.240303) - (net usage: 8269536) - (peak: 8677800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.240534) - (net usage: 8280128) - (peak: 8688392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.240746) - (net usage: 8288864) - (peak: 8697128)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241187) - (net usage: 8373600) - (peak: 8781864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.241563) - (net usage: 8380032) - (peak: 8788296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.24184) - (net usage: 8391144) - (peak: 8799408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.242088) - (net usage: 8402288) - (peak: 8810552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.242329) - (net usage: 8413432) - (peak: 8821696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.242609) - (net usage: 8424576) - (peak: 8832840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.242935) - (net usage: 8438160) - (peak: 8846424)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.243519) - (net usage: 8524408) - (peak: 8932672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.243778) - (net usage: 8528192) - (peak: 8936456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.24408) - (net usage: 8532872) - (peak: 8941136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.244315) - (net usage: 8536656) - (peak: 8944920)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.244734) - (net usage: 8540808) - (peak: 8949072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.245207) - (net usage: 8549632) - (peak: 8957896)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.249398) - (net usage: 8577320) - (peak: 9003904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.283856) - (net usage: 8818920) - (peak: 9284448)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.287892) - (net usage: 8709832) - (peak: 9284448)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.288739) - (net usage: 8737000) - (peak: 9284448)
Debug: (0.306992) - (net usage: 9009272) - (peak: 9532312)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.307154) - (net usage: 9026792) - (peak: 9532312)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.307262) - (net usage: 9027240) - (peak: 9532312)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.309368) - (net usage: 9031360) - (peak: 9532312)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender