Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.307595 / SQL: 0.00943s for 83 queries / Net Memory: 9093504 / Peak: 9569456
Debug: (0.021148) - (net usage: 881352) - (peak: 1467400)
Initialize Database
Debug: (0.027384) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591504)
Done Initializing Database
Debug: (0.027444) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591504)
initialize internal global cache
Debug: (0.041969) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939560)
done initializing global cache
Debug: (0.04201) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939560)
Loading Modules
Debug: (0.131621) - (net usage: 4378392) - (peak: 5132568)
End of Loading Modules
Debug: (0.134506) - (net usage: 4394856) - (peak: 5132568)
Initialize Smarty
Debug: (0.134525) - (net usage: 4395016) - (peak: 5132568)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.135526) - (net usage: 4421480) - (peak: 5132568)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.136447) - (net usage: 4437048) - (peak: 5132568)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.14031) - (net usage: 4760384) - (peak: 5284208)
SELECT tpl_id,design_id FROM framopol_layout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (2,3) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.140461) - (net usage: 4762344) - (peak: 5284208)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id IN (2,3)
Debug: (0.142095) - (net usage: 4859792) - (peak: 5384600)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0.142509) - (net usage: 4859208) - (peak: 5384600)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 84 LIMIT 1
Debug: (0.150719) - (net usage: 5371144) - (peak: 6058960)
process template top
Debug: (0.19839) - (net usage: 6952152) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.205489) - (net usage: 6958560) - (peak: 8388960)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.205694) - (net usage: 6960512) - (peak: 8388960)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.22042) - (net usage: 7121056) - (peak: 8388960)
Debug: (0.220653) - (net usage: 7148200) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220784) - (net usage: 7189904) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.223207) - (net usage: 7334672) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.223562) - (net usage: 7381056) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.223725) - (net usage: 7383312) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.223929) - (net usage: 7414744) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.224069) - (net usage: 7420192) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.224201) - (net usage: 7425664) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.224353) - (net usage: 7428952) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.224499) - (net usage: 7437256) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.224673) - (net usage: 7456120) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.224828) - (net usage: 7473720) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.22525) - (net usage: 7600464) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.225411) - (net usage: 7607432) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.225544) - (net usage: 7619792) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.225669) - (net usage: 7626792) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.22581) - (net usage: 7635320) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.226116) - (net usage: 7742312) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.226266) - (net usage: 7745624) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.226557) - (net usage: 7752592) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.226704) - (net usage: 7757928) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.226833) - (net usage: 7763360) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.226957) - (net usage: 7768792) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.227083) - (net usage: 7774752) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.227228) - (net usage: 7786792) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227562) - (net usage: 7887672) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.227718) - (net usage: 7915592) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.22785) - (net usage: 7918512) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.227973) - (net usage: 7923448) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.228095) - (net usage: 7928384) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.228221) - (net usage: 7933320) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.228371) - (net usage: 7960848) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.228645) - (net usage: 7965912) - (peak: 8388960)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229446) - (net usage: 8047776) - (peak: 8456328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.229912) - (net usage: 8059312) - (peak: 8467864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.23027) - (net usage: 8070424) - (peak: 8478976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.230679) - (net usage: 8075072) - (peak: 8483624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.231015) - (net usage: 8080488) - (peak: 8489040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.23138) - (net usage: 8092880) - (peak: 8501432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.231723) - (net usage: 8097696) - (peak: 8506248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.232054) - (net usage: 8108840) - (peak: 8517392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.232567) - (net usage: 8116576) - (peak: 8525128)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.233681) - (net usage: 8200328) - (peak: 8608880)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234246) - (net usage: 8255336) - (peak: 8663888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.234711) - (net usage: 8260776) - (peak: 8669328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.235078) - (net usage: 8271888) - (peak: 8680440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.235466) - (net usage: 8292728) - (peak: 8701280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.235807) - (net usage: 8303840) - (peak: 8712392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.236129) - (net usage: 8308720) - (peak: 8717272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.23648) - (net usage: 8313640) - (peak: 8722192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.236829) - (net usage: 8320136) - (peak: 8728688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237299) - (net usage: 8347712) - (peak: 8756264)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.237745) - (net usage: 8359328) - (peak: 8767880)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238228) - (net usage: 8381600) - (peak: 8790152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.238642) - (net usage: 8388464) - (peak: 8797016)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238995) - (net usage: 8415880) - (peak: 8824432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.239245) - (net usage: 8419584) - (peak: 8828136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.23951) - (net usage: 8430680) - (peak: 8839232)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.239736) - (net usage: 8441272) - (peak: 8849824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.24006) - (net usage: 8450008) - (peak: 8858560)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240592) - (net usage: 8534744) - (peak: 8943296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.240831) - (net usage: 8541176) - (peak: 8949728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.241057) - (net usage: 8552288) - (peak: 8960840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.24127) - (net usage: 8563432) - (peak: 8971984)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.241485) - (net usage: 8574576) - (peak: 8983128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.24167) - (net usage: 8585720) - (peak: 8994272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.241922) - (net usage: 8599304) - (peak: 9007856)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242397) - (net usage: 8685552) - (peak: 9094104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.2426) - (net usage: 8689328) - (peak: 9097888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.242775) - (net usage: 8694016) - (peak: 9102568)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.242953) - (net usage: 8697800) - (peak: 9106352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.243141) - (net usage: 8701952) - (peak: 9110504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.24335) - (net usage: 8710776) - (peak: 9119328)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24564) - (net usage: 8738464) - (peak: 9165336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.275588) - (net usage: 8914528) - (peak: 9380344)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.281858) - (net usage: 8835136) - (peak: 9380344)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.284023) - (net usage: 8862272) - (peak: 9380344)
Debug: (0.304804) - (net usage: 9040536) - (peak: 9569456)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.30496) - (net usage: 9058056) - (peak: 9569456)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0.305091) - (net usage: 9058504) - (peak: 9569456)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.307365) - (net usage: 9074912) - (peak: 9569456)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender