Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.387949 / SQL: 0.01112s for 89 queries / Net Memory: 10317632 / Peak: 10865336
Debug: (0.019707) - (net usage: 881352) - (peak: 1467400)
Initialize Database
Debug: (0.025672) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591504)
Done Initializing Database
Debug: (0.025727) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591504)
initialize internal global cache
Debug: (0.039961) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939560)
done initializing global cache
Debug: (0.039996) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939560)
Loading Modules
Debug: (0.125956) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132600)
End of Loading Modules
Debug: (0.131542) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132600)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.133591) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132600)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.135964) - (net usage: 4612512) - (peak: 5132600)
start building module capability list
Debug: (0.161431) - (net usage: 5806952) - (peak: 6261560)
done building module capability list
Debug: (0.167223) - (net usage: 6284800) - (peak: 6987032)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591255559 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.173853) - (net usage: 6331944) - (peak: 6987032)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.17581) - (net usage: 6325944) - (peak: 6987032)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591255558,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.17588) - (net usage: 6322392) - (peak: 6987032)
Initialize Smarty
Debug: (0.175901) - (net usage: 6322552) - (peak: 6987032)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.176549) - (net usage: 6322368) - (peak: 6987032)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.177657) - (net usage: 6322528) - (peak: 6987032)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.179644) - (net usage: 6389272) - (peak: 6987032)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 83 LIMIT  1
Debug: (0.180244) - (net usage: 6385968) - (peak: 6987032)
process template top
Debug: (0.183452) - (net usage: 6552456) - (peak: 7159488)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.259762) - (net usage: 8094280) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.268671) - (net usage: 8103280) - (peak: 9547472)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.268851) - (net usage: 8104592) - (peak: 9547472)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.289085) - (net usage: 8194296) - (peak: 9547472)
Debug: (0.290344) - (net usage: 8369592) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.290468) - (net usage: 8374368) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.290841) - (net usage: 8385480) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.290955) - (net usage: 8408664) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.292982) - (net usage: 8483592) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.293235) - (net usage: 8541304) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.293431) - (net usage: 8553432) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.293578) - (net usage: 8555624) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.293749) - (net usage: 8601432) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.293895) - (net usage: 8606040) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.294028) - (net usage: 8611488) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.294155) - (net usage: 8616960) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.294298) - (net usage: 8620248) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.294582) - (net usage: 8628552) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.294782) - (net usage: 8647416) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.29494) - (net usage: 8665016) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.295375) - (net usage: 8791760) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.295519) - (net usage: 8798728) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.295647) - (net usage: 8809808) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.295773) - (net usage: 8816808) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.295914) - (net usage: 8825336) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.296213) - (net usage: 8932328) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.296385) - (net usage: 8935640) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.296517) - (net usage: 8942608) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.296642) - (net usage: 8947944) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.296766) - (net usage: 8953376) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.29689) - (net usage: 8958808) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.297016) - (net usage: 8964768) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.297158) - (net usage: 8976808) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.297492) - (net usage: 9077688) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.297648) - (net usage: 9105608) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.297877) - (net usage: 9108528) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.298452) - (net usage: 9113464) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.298865) - (net usage: 9118400) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.299227) - (net usage: 9123336) - (peak: 9547472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.299638) - (net usage: 9150864) - (peak: 9559416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.300023) - (net usage: 9155928) - (peak: 9567624)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.30084) - (net usage: 9237792) - (peak: 9646344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.301224) - (net usage: 9249328) - (peak: 9657880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.301597) - (net usage: 9260440) - (peak: 9668992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.301925) - (net usage: 9265088) - (peak: 9673640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.302251) - (net usage: 9276136) - (peak: 9684688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.302645) - (net usage: 9288528) - (peak: 9697080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.302979) - (net usage: 9293344) - (peak: 9701896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.303343) - (net usage: 9304488) - (peak: 9713040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.303723) - (net usage: 9312224) - (peak: 9720776)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.305419) - (net usage: 9395704) - (peak: 9804256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.305954) - (net usage: 9436952) - (peak: 9845504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.306408) - (net usage: 9442392) - (peak: 9850944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.306816) - (net usage: 9453504) - (peak: 9862056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.307163) - (net usage: 9468712) - (peak: 9877264)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.307598) - (net usage: 9480824) - (peak: 9889376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.307929) - (net usage: 9485744) - (peak: 9894296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.308286) - (net usage: 9492240) - (peak: 9900792)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.3085) - (net usage: 9519808) - (peak: 9928368)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.308674) - (net usage: 9531432) - (peak: 9939984)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.308891) - (net usage: 9553704) - (peak: 9962256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.309057) - (net usage: 9560568) - (peak: 9969120)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.309236) - (net usage: 9587984) - (peak: 9996536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.309424) - (net usage: 9591688) - (peak: 10000240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.309581) - (net usage: 9602784) - (peak: 10011336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.30973) - (net usage: 9613376) - (peak: 10021928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.309893) - (net usage: 9622112) - (peak: 10030664)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.310194) - (net usage: 9706848) - (peak: 10115400)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.310386) - (net usage: 9713280) - (peak: 10121832)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.310552) - (net usage: 9724392) - (peak: 10132944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.310702) - (net usage: 9735536) - (peak: 10144088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.310849) - (net usage: 9746680) - (peak: 10155232)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.310994) - (net usage: 9757824) - (peak: 10166376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.311194) - (net usage: 9771408) - (peak: 10179960)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.311961) - (net usage: 9857656) - (peak: 10266208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.312122) - (net usage: 9861440) - (peak: 10269992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.312267) - (net usage: 9866120) - (peak: 10274672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.312433) - (net usage: 9869904) - (peak: 10278456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.312574) - (net usage: 9874056) - (peak: 10282608)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.31273) - (net usage: 9882880) - (peak: 10291432)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.314671) - (net usage: 9910568) - (peak: 10337440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.357188) - (net usage: 10086632) - (peak: 10552448)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.36088) - (net usage: 9977032) - (peak: 10552448)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.361723) - (net usage: 10004200) - (peak: 10552448)
Debug: (0.387075) - (net usage: 10342008) - (peak: 10865336)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.387238) - (net usage: 10359528) - (peak: 10865336)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.387358) - (net usage: 10359976) - (peak: 10865336)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.387751) - (net usage: 10327712) - (peak: 10865336)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender