Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.320985 / SQL: 0.01292s for 89 queries / Net Memory: 9256720 / Peak: 9767976
Debug: (0.0194) - (net usage: 881344) - (peak: 1467336)
Initialize Database
Debug: (0.025553) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591440)
Done Initializing Database
Debug: (0.025611) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591440)
initialize internal global cache
Debug: (0.03798) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939496)
done initializing global cache
Debug: (0.038019) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939496)
Loading Modules
Debug: (0.127002) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132536)
End of Loading Modules
Debug: (0.132807) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132536)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.135138) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132536)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.149793) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796968)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591258402 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.153292) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796968)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.154237) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796968)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591258401,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.154329) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796968)
Initialize Smarty
Debug: (0.154359) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796968)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.154974) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796968)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.156062) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796968)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.159441) - (net usage: 5220496) - (peak: 5796968)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 47 LIMIT  1
Debug: (0.16049) - (net usage: 5217256) - (peak: 5796968)
process template top
Debug: (0.164468) - (net usage: 5384384) - (peak: 5991352)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.212457) - (net usage: 6926208) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.219475) - (net usage: 6935208) - (peak: 8379336)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.219658) - (net usage: 6936520) - (peak: 8379336)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.234022) - (net usage: 7097064) - (peak: 8379336)
Debug: (0.235302) - (net usage: 7272360) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.235663) - (net usage: 7277136) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.236591) - (net usage: 7288248) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236877) - (net usage: 7311432) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.241928) - (net usage: 7386360) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242596) - (net usage: 7444072) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.243019) - (net usage: 7456200) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.243466) - (net usage: 7458392) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.243725) - (net usage: 7504200) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.243928) - (net usage: 7507528) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.244133) - (net usage: 7512976) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.244322) - (net usage: 7519728) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.244506) - (net usage: 7523016) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.244693) - (net usage: 7531320) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244931) - (net usage: 7550184) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.245159) - (net usage: 7567784) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.245721) - (net usage: 7694528) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.245917) - (net usage: 7701496) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.246118) - (net usage: 7712576) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.246299) - (net usage: 7719576) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.2468) - (net usage: 7728096) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24775) - (net usage: 7835096) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.248221) - (net usage: 7838408) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.24859) - (net usage: 7845376) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.248934) - (net usage: 7850712) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.249424) - (net usage: 7856144) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.249925) - (net usage: 7861576) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.250463) - (net usage: 7867536) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.250976) - (net usage: 7879576) - (peak: 8379336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.25187) - (net usage: 7980456) - (peak: 8388944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.252349) - (net usage: 8008376) - (peak: 8416864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.252716) - (net usage: 8011296) - (peak: 8425072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.253053) - (net usage: 8016232) - (peak: 8425072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.253447) - (net usage: 8021168) - (peak: 8429656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.253753) - (net usage: 8026104) - (peak: 8434592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.253989) - (net usage: 8053632) - (peak: 8462120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.254945) - (net usage: 8058128) - (peak: 8470328)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.255474) - (net usage: 8126464) - (peak: 8534952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.255744) - (net usage: 8138000) - (peak: 8546488)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.25599) - (net usage: 8149112) - (peak: 8557600)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.256246) - (net usage: 8153760) - (peak: 8562248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.256471) - (net usage: 8159176) - (peak: 8567664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.256738) - (net usage: 8172504) - (peak: 8580992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.256963) - (net usage: 8189280) - (peak: 8597768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.257259) - (net usage: 8197016) - (peak: 8605504)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.257852) - (net usage: 8280768) - (peak: 8689256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.258259) - (net usage: 8335776) - (peak: 8744264)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.258517) - (net usage: 8341216) - (peak: 8749704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.258749) - (net usage: 8352328) - (peak: 8760816)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.258976) - (net usage: 8367536) - (peak: 8776024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.259243) - (net usage: 8378648) - (peak: 8787136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.259462) - (net usage: 8383528) - (peak: 8792016)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.259677) - (net usage: 8388448) - (peak: 8796936)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.259907) - (net usage: 8394944) - (peak: 8803432)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.260219) - (net usage: 8422520) - (peak: 8831008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.260474) - (net usage: 8434136) - (peak: 8842624)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.26079) - (net usage: 8456408) - (peak: 8864896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.261036) - (net usage: 8463272) - (peak: 8871760)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.261339) - (net usage: 8490688) - (peak: 8899176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.261591) - (net usage: 8494392) - (peak: 8902880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.261823) - (net usage: 8505488) - (peak: 8913976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.262048) - (net usage: 8516080) - (peak: 8924568)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.262338) - (net usage: 8524816) - (peak: 8933304)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.262795) - (net usage: 8609552) - (peak: 9018040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.263125) - (net usage: 8615984) - (peak: 9024472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.263377) - (net usage: 8627096) - (peak: 9035584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.263605) - (net usage: 8638240) - (peak: 9046728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.263826) - (net usage: 8649384) - (peak: 9057872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.26405) - (net usage: 8660528) - (peak: 9069016)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.264383) - (net usage: 8674112) - (peak: 9082600)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.264837) - (net usage: 8760360) - (peak: 9168848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.264971) - (net usage: 8764144) - (peak: 9172632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.265112) - (net usage: 8768824) - (peak: 9177312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.265243) - (net usage: 8772608) - (peak: 9181096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.265367) - (net usage: 8776760) - (peak: 9185248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.265502) - (net usage: 8785584) - (peak: 9194072)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.267127) - (net usage: 8813272) - (peak: 9240080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.295747) - (net usage: 8989336) - (peak: 9455088)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.299368) - (net usage: 8879736) - (peak: 9455088)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.300195) - (net usage: 8906904) - (peak: 9455088)
Debug: (0.318424) - (net usage: 9244712) - (peak: 9767976)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.318572) - (net usage: 9262232) - (peak: 9767976)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.318675) - (net usage: 9262680) - (peak: 9767976)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.32077) - (net usage: 9266800) - (peak: 9767976)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender