Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.305216 / SQL: 0.01192s for 89 queries / Net Memory: 9251832 / Peak: 9762880
Debug: (0.018581) - (net usage: 881352) - (peak: 1467128)
Initialize Database
Debug: (0.023094) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591232)
Done Initializing Database
Debug: (0.023129) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591232)
initialize internal global cache
Debug: (0.033095) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939288)
done initializing global cache
Debug: (0.033132) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939288)
Loading Modules
Debug: (0.122188) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132328)
End of Loading Modules
Debug: (0.128225) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132328)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.13104) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132328)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.140297) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796760)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591258109 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.146848) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796760)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.148796) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796760)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591258108,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.148865) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796760)
Initialize Smarty
Debug: (0.148887) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796760)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.149538) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796760)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.150696) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796760)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.154052) - (net usage: 5216920) - (peak: 5796760)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 35 LIMIT  1
Debug: (0.154633) - (net usage: 5213424) - (peak: 5796760)
process template top
Debug: (0.157034) - (net usage: 5380552) - (peak: 5987312)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.203201) - (net usage: 6922376) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.210138) - (net usage: 6930096) - (peak: 8375296)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.210342) - (net usage: 6931408) - (peak: 8375296)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.224409) - (net usage: 7091952) - (peak: 8375296)
Debug: (0.225565) - (net usage: 7267248) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.225682) - (net usage: 7272024) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.22603) - (net usage: 7283136) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.226143) - (net usage: 7306320) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.228089) - (net usage: 7381248) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228354) - (net usage: 7438960) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.228529) - (net usage: 7451056) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.228674) - (net usage: 7453248) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228844) - (net usage: 7499056) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.22899) - (net usage: 7502384) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.229122) - (net usage: 7507832) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.229249) - (net usage: 7514584) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.229687) - (net usage: 7517872) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.230196) - (net usage: 7526176) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.230793) - (net usage: 7545040) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.231204) - (net usage: 7562640) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23232) - (net usage: 7689384) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.232739) - (net usage: 7696352) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.23308) - (net usage: 7707432) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.233445) - (net usage: 7714432) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.23382) - (net usage: 7722960) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234644) - (net usage: 7829952) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.23503) - (net usage: 7833264) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.235398) - (net usage: 7840232) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.23574) - (net usage: 7845568) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.236067) - (net usage: 7851000) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.236446) - (net usage: 7856432) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.236792) - (net usage: 7862392) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.237156) - (net usage: 7874432) - (peak: 8375296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237982) - (net usage: 7975312) - (peak: 8383592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.238422) - (net usage: 8003232) - (peak: 8411512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.23877) - (net usage: 8006152) - (peak: 8419720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.239091) - (net usage: 8011088) - (peak: 8419720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.239448) - (net usage: 8016024) - (peak: 8424304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.239783) - (net usage: 8020960) - (peak: 8429240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.240212) - (net usage: 8048488) - (peak: 8456768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.240709) - (net usage: 8053552) - (peak: 8464976)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241488) - (net usage: 8135416) - (peak: 8543696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.241864) - (net usage: 8146952) - (peak: 8555232)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.24219) - (net usage: 8158064) - (peak: 8566344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.242587) - (net usage: 8162712) - (peak: 8570992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.242913) - (net usage: 8168128) - (peak: 8576408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.243241) - (net usage: 8180520) - (peak: 8588800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.243628) - (net usage: 8190968) - (peak: 8599248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.24379) - (net usage: 8202112) - (peak: 8610392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.24394) - (net usage: 8209848) - (peak: 8618128)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244282) - (net usage: 8293600) - (peak: 8701880)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244523) - (net usage: 8348608) - (peak: 8756888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.244678) - (net usage: 8354048) - (peak: 8762328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.244819) - (net usage: 8365160) - (peak: 8773440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.244956) - (net usage: 8380368) - (peak: 8788648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.245088) - (net usage: 8391480) - (peak: 8799760)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.245218) - (net usage: 8396360) - (peak: 8804640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.24536) - (net usage: 8401280) - (peak: 8809560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.245504) - (net usage: 8407776) - (peak: 8816056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.245677) - (net usage: 8435352) - (peak: 8843632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.245828) - (net usage: 8446968) - (peak: 8855248)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246019) - (net usage: 8469240) - (peak: 8877520)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.246167) - (net usage: 8476104) - (peak: 8884384)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246357) - (net usage: 8503520) - (peak: 8911800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.246518) - (net usage: 8507224) - (peak: 8915504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.246658) - (net usage: 8518320) - (peak: 8926600)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.246793) - (net usage: 8528912) - (peak: 8937192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.246942) - (net usage: 8537648) - (peak: 8945928)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247313) - (net usage: 8622384) - (peak: 9030664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.247507) - (net usage: 8628816) - (peak: 9037096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.247649) - (net usage: 8639928) - (peak: 9048208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.247785) - (net usage: 8651072) - (peak: 9059352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.247917) - (net usage: 8662216) - (peak: 9070496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.24805) - (net usage: 8673360) - (peak: 9081640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.248735) - (net usage: 8686160) - (peak: 9094440)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.249077) - (net usage: 8759352) - (peak: 9167632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.249231) - (net usage: 8763136) - (peak: 9171416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.249381) - (net usage: 8767816) - (peak: 9176096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.249537) - (net usage: 8773152) - (peak: 9181432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.249702) - (net usage: 8781976) - (peak: 9190256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.251401) - (net usage: 8809664) - (peak: 9236264)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.279896) - (net usage: 8985728) - (peak: 9451272)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.283758) - (net usage: 8874848) - (peak: 9451272)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.284592) - (net usage: 8902016) - (peak: 9451272)
Debug: (0.302666) - (net usage: 9239824) - (peak: 9762880)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.302827) - (net usage: 9257344) - (peak: 9762880)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.302934) - (net usage: 9257792) - (peak: 9762880)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.305004) - (net usage: 9261912) - (peak: 9762880)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender