Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.31577 / SQL: 0.01152s for 78 queries / Net Memory: 9571920 / Peak: 10068328
Debug: (0.020411) - (net usage: 968952) - (peak: 1567376)
Initialize Database
Debug: (0.025303) - (net usage: 1249224) - (peak: 1698312)
Done Initializing Database
Debug: (0.025348) - (net usage: 1249384) - (peak: 1698312)
initialize internal global cache
Debug: (0.037266) - (net usage: 1634064) - (peak: 2078232)
done initializing global cache
Debug: (0.037326) - (net usage: 1633528) - (peak: 2078232)
Loading Modules
Debug: (0.127663) - (net usage: 4732704) - (peak: 5479296)
End of Loading Modules
Debug: (0.130971) - (net usage: 4750144) - (peak: 5479296)
Initialize Smarty
Debug: (0.130996) - (net usage: 4750304) - (peak: 5479296)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.131966) - (net usage: 4776592) - (peak: 5479296)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.135617) - (net usage: 4883312) - (peak: 5479296)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,21,91,62,16,30,31,50,58,84,93,98,95,97,92,94,86,85,77,17,27,28,29,67,22,23,24,25,26,36,89,88,37,40,41,87,42,43,44,45,46,47,54,70,71,60,68,76,80,81,82,83,55,56,63,66,64,65,69,72,73,74,75,90,33,34,35,32,51) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.146654) - (net usage: 6272744) - (peak: 6809224)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.150209) - (net usage: 6619376) - (peak: 7151992)
SELECT tpl_id,design_id FROM framopol_layout_design_tplassoc
                   WHERE tpl_id IN (2,3) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.150314) - (net usage: 6621624) - (peak: 7151992)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id IN (2,3)
Debug: (0.151859) - (net usage: 6727528) - (peak: 7258472)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0.153547) - (net usage: 6752576) - (peak: 7258472)
process template top
Debug: (0.20181) - (net usage: 8375896) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.208693) - (net usage: 8386288) - (peak: 9805200)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.208872) - (net usage: 8388240) - (peak: 9805200)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.222862) - (net usage: 8640920) - (peak: 9805200)
Debug: (0.223186) - (net usage: 8669440) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.223373) - (net usage: 8681568) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.223552) - (net usage: 8701544) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.223702) - (net usage: 8704872) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.223834) - (net usage: 8710320) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.22396) - (net usage: 8715792) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.224087) - (net usage: 8719080) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.224233) - (net usage: 8729624) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 91
Debug: (0.224363) - (net usage: 8735640) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.224496) - (net usage: 8750320) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 62
Debug: (0.224672) - (net usage: 8754312) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.2248) - (net usage: 8761272) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.224924) - (net usage: 8772360) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.225047) - (net usage: 8779360) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.225181) - (net usage: 8804024) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.225335) - (net usage: 8808888) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.225457) - (net usage: 8814224) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.2256) - (net usage: 8819648) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.225723) - (net usage: 8825088) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.225846) - (net usage: 8831048) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.225974) - (net usage: 8841528) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.226091) - (net usage: 8856920) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (41) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.2262) - (net usage: 8869696) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.226328) - (net usage: 8872624) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.226459) - (net usage: 8877560) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.226767) - (net usage: 8882496) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.227157) - (net usage: 8887432) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.227402) - (net usage: 8902856) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (41) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227661) - (net usage: 8915248) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.227932) - (net usage: 8917504) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.228141) - (net usage: 8932896) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (46) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228338) - (net usage: 8929296) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.228614) - (net usage: 8940408) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.228861) - (net usage: 8945056) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.229097) - (net usage: 8950472) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.229304) - (net usage: 8967176) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (46) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229546) - (net usage: 8963152) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.229891) - (net usage: 8967968) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.230214) - (net usage: 8979112) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.230665) - (net usage: 8984040) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 16
Debug: (0.231211) - (net usage: 8989432) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.231807) - (net usage: 8994872) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.232341) - (net usage: 9005984) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.232965) - (net usage: 9021192) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.233562) - (net usage: 9032304) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.234094) - (net usage: 9037184) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.234699) - (net usage: 9047736) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.235245) - (net usage: 9060240) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236026) - (net usage: 9081808) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.236683) - (net usage: 9092904) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.23724) - (net usage: 9098960) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.237868) - (net usage: 9102664) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.23846) - (net usage: 9113760) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.239065) - (net usage: 9124352) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.239474) - (net usage: 9130848) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.239823) - (net usage: 9137280) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.240064) - (net usage: 9148392) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.240293) - (net usage: 9159536) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.240541) - (net usage: 9170680) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.24079) - (net usage: 9181824) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.241007) - (net usage: 9191656) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 30
Debug: (0.241235) - (net usage: 9195736) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 31
Debug: (0.241471) - (net usage: 9199408) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.241727) - (net usage: 9203192) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.241944) - (net usage: 9207872) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.242152) - (net usage: 9211656) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.242357) - (net usage: 9215808) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.242624) - (net usage: 9219032) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 50
Debug: (0.24281) - (net usage: 9220992) - (peak: 9805200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.281683) - (net usage: 9410952) - (peak: 9878296)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.285569) - (net usage: 9302896) - (peak: 9878296)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.286706) - (net usage: 9333896) - (peak: 9878296)
Debug: (0.312361) - (net usage: 9532520) - (peak: 10068328)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.312578) - (net usage: 9550040) - (peak: 10068328)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.312774) - (net usage: 9550736) - (peak: 10068328)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.315538) - (net usage: 9561520) - (peak: 10068328)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender