Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.306387 / SQL: 0.01125s for 86 queries / Net Memory: 9281680 / Peak: 9751944
Debug: (0.017599) - (net usage: 881352) - (peak: 1467304)
Initialize Database
Debug: (0.023781) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591408)
Done Initializing Database
Debug: (0.02384) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591408)
initialize internal global cache
Debug: (0.037424) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939464)
done initializing global cache
Debug: (0.037464) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939464)
Loading Modules
Debug: (0.124871) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132504)
End of Loading Modules
Debug: (0.130914) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132504)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.136495) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132504)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.148891) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796936)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591254871 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.152518) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796936)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.153358) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796936)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591254870,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.153388) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796936)
Initialize Smarty
Debug: (0.153397) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796936)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.153658) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796936)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.154127) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796936)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.155628) - (net usage: 5192992) - (peak: 5796936)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 36 LIMIT  1
Debug: (0.156105) - (net usage: 5189720) - (peak: 5796936)
process template top
Debug: (0.158431) - (net usage: 5356848) - (peak: 5963784)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.204994) - (net usage: 6915056) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.212115) - (net usage: 6921496) - (peak: 8351768)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.212297) - (net usage: 6922808) - (peak: 8351768)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.226722) - (net usage: 7083352) - (peak: 8351768)
Debug: (0.227895) - (net usage: 7258648) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.228015) - (net usage: 7263424) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.228484) - (net usage: 7274536) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228858) - (net usage: 7297720) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.233936) - (net usage: 7372648) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234712) - (net usage: 7430360) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.235087) - (net usage: 7442488) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.23536) - (net usage: 7444680) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235682) - (net usage: 7490488) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.235944) - (net usage: 7493816) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.236174) - (net usage: 7499264) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.236428) - (net usage: 7506016) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.236662) - (net usage: 7509304) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.236896) - (net usage: 7517608) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23719) - (net usage: 7536472) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.237482) - (net usage: 7554072) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238179) - (net usage: 7680816) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.238505) - (net usage: 7687784) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.238768) - (net usage: 7698864) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.238993) - (net usage: 7705864) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.239237) - (net usage: 7714392) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239841) - (net usage: 7821384) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.240107) - (net usage: 7824696) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.240356) - (net usage: 7831664) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.240578) - (net usage: 7837000) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.240797) - (net usage: 7842432) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.241011) - (net usage: 7847864) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.241226) - (net usage: 7853824) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.24148) - (net usage: 7864304) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.242495) - (net usage: 7875440) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (89,88,37,40,41,87) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244026) - (net usage: 7926960) - (peak: 8351768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (89,88,37,40,87) ORDER BY content_id
Debug: (0.244963) - (net usage: 7992848) - (peak: 8401304)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (41) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.245133) - (net usage: 7998608) - (peak: 8407064)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.245432) - (net usage: 8080472) - (peak: 8488928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.245584) - (net usage: 8092008) - (peak: 8500464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.245713) - (net usage: 8103120) - (peak: 8511576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.24584) - (net usage: 8107768) - (peak: 8516224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.245965) - (net usage: 8113184) - (peak: 8521640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.246092) - (net usage: 8125576) - (peak: 8534032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.246218) - (net usage: 8130392) - (peak: 8538848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.246362) - (net usage: 8141536) - (peak: 8549992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.246511) - (net usage: 8149272) - (peak: 8557728)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246858) - (net usage: 8233024) - (peak: 8641480)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247069) - (net usage: 8293664) - (peak: 8702120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.247215) - (net usage: 8299104) - (peak: 8707560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.247362) - (net usage: 8310216) - (peak: 8718672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.247496) - (net usage: 8325424) - (peak: 8733880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.247635) - (net usage: 8336536) - (peak: 8744992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.247761) - (net usage: 8341416) - (peak: 8749872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.247884) - (net usage: 8346336) - (peak: 8754792)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.248018) - (net usage: 8352832) - (peak: 8761288)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248183) - (net usage: 8380408) - (peak: 8788864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.248343) - (net usage: 8392024) - (peak: 8800480)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248541) - (net usage: 8414296) - (peak: 8822752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.248718) - (net usage: 8421160) - (peak: 8829616)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248879) - (net usage: 8448576) - (peak: 8857032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.249025) - (net usage: 8452280) - (peak: 8860736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.249159) - (net usage: 8463376) - (peak: 8871832)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.249289) - (net usage: 8473968) - (peak: 8882424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.249462) - (net usage: 8482704) - (peak: 8891160)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.249727) - (net usage: 8567440) - (peak: 8975896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.249871) - (net usage: 8573872) - (peak: 8982328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.250001) - (net usage: 8584984) - (peak: 8993440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.250128) - (net usage: 8596128) - (peak: 9004584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.250254) - (net usage: 8607272) - (peak: 9015728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.250401) - (net usage: 8618416) - (peak: 9026872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.250576) - (net usage: 8632000) - (peak: 9040456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.250865) - (net usage: 8718248) - (peak: 9126704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.250997) - (net usage: 8722032) - (peak: 9130488)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.251118) - (net usage: 8726712) - (peak: 9135168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.251237) - (net usage: 8730496) - (peak: 9138952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.25137) - (net usage: 8734648) - (peak: 9143104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.251507) - (net usage: 8743472) - (peak: 9151928)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.25309) - (net usage: 8771160) - (peak: 9197936)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.281281) - (net usage: 8947224) - (peak: 9412944)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.284882) - (net usage: 8867832) - (peak: 9412944)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.285715) - (net usage: 8895000) - (peak: 9412944)
Debug: (0.303833) - (net usage: 9228712) - (peak: 9751944)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.303975) - (net usage: 9246232) - (peak: 9751944)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.304078) - (net usage: 9246680) - (peak: 9751944)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.306148) - (net usage: 9263088) - (peak: 9751944)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender