Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.314178 / SQL: 0.0108s for 89 queries / Net Memory: 9241616 / Peak: 9752648
Debug: (0.017635) - (net usage: 881352) - (peak: 1467112)
Initialize Database
Debug: (0.023932) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591216)
Done Initializing Database
Debug: (0.02399) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591216)
initialize internal global cache
Debug: (0.037034) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939272)
done initializing global cache
Debug: (0.03708) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939272)
Loading Modules
Debug: (0.123944) - (net usage: 4378392) - (peak: 5132280)
End of Loading Modules
Debug: (0.129626) - (net usage: 4437024) - (peak: 5132280)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.134961) - (net usage: 4578256) - (peak: 5132280)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.142629) - (net usage: 5094768) - (peak: 5796712)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591256618 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.149031) - (net usage: 5142232) - (peak: 5796712)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.151004) - (net usage: 5136232) - (peak: 5796712)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591256617,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.151084) - (net usage: 5132680) - (peak: 5796712)
Initialize Smarty
Debug: (0.151106) - (net usage: 5132840) - (peak: 5796712)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.151777) - (net usage: 5132656) - (peak: 5796712)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.152895) - (net usage: 5132816) - (peak: 5796712)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.156482) - (net usage: 5206160) - (peak: 5796712)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 22 LIMIT  1
Debug: (0.157644) - (net usage: 5202760) - (peak: 5796712)
process template top
Debug: (0.16199) - (net usage: 5369888) - (peak: 5976632)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.209866) - (net usage: 6911712) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.216848) - (net usage: 6919944) - (peak: 8364616)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.217028) - (net usage: 6921256) - (peak: 8364616)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.231222) - (net usage: 7081800) - (peak: 8364616)
Debug: (0.232372) - (net usage: 7257096) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.232609) - (net usage: 7261872) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.233609) - (net usage: 7272984) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.233904) - (net usage: 7296168) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.238972) - (net usage: 7371096) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239692) - (net usage: 7428808) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.240118) - (net usage: 7440936) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.240583) - (net usage: 7443128) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240951) - (net usage: 7488936) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.241156) - (net usage: 7492264) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.241338) - (net usage: 7497712) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.241544) - (net usage: 7504464) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.241727) - (net usage: 7507752) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.241914) - (net usage: 7516056) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242165) - (net usage: 7534920) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.24238) - (net usage: 7552520) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242979) - (net usage: 7679264) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.243174) - (net usage: 7686232) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.243392) - (net usage: 7697312) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.243609) - (net usage: 7704312) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.244352) - (net usage: 7712272) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244798) - (net usage: 7805896) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.24502) - (net usage: 7809208) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.245237) - (net usage: 7818400) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.245445) - (net usage: 7823832) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.24563) - (net usage: 7829264) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.245808) - (net usage: 7835224) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.246007) - (net usage: 7847264) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246464) - (net usage: 7948144) - (peak: 8364616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.246681) - (net usage: 7976064) - (peak: 8384328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.246865) - (net usage: 7978984) - (peak: 8392536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.247037) - (net usage: 7983920) - (peak: 8392536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.247208) - (net usage: 7988856) - (peak: 8397120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.247385) - (net usage: 7993792) - (peak: 8402056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.247612) - (net usage: 8021320) - (peak: 8429584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.247816) - (net usage: 8026384) - (peak: 8437792)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248194) - (net usage: 8108248) - (peak: 8516512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.248391) - (net usage: 8119784) - (peak: 8528048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.248593) - (net usage: 8130896) - (peak: 8539160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.248768) - (net usage: 8135544) - (peak: 8543808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.24894) - (net usage: 8140960) - (peak: 8549224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.249115) - (net usage: 8153352) - (peak: 8561616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.24929) - (net usage: 8158168) - (peak: 8566432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.249485) - (net usage: 8174944) - (peak: 8583208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.249686) - (net usage: 8182680) - (peak: 8590944)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.250168) - (net usage: 8266432) - (peak: 8674696)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.250498) - (net usage: 8321440) - (peak: 8729704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.250725) - (net usage: 8326880) - (peak: 8735144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.250915) - (net usage: 8337992) - (peak: 8746256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.251098) - (net usage: 8353200) - (peak: 8761464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.25127) - (net usage: 8364312) - (peak: 8772576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.251396) - (net usage: 8369192) - (peak: 8777456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.251544) - (net usage: 8374112) - (peak: 8782376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.25168) - (net usage: 8380608) - (peak: 8788872)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.251847) - (net usage: 8408184) - (peak: 8816448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.251992) - (net usage: 8419800) - (peak: 8828064)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252173) - (net usage: 8442072) - (peak: 8850336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.252338) - (net usage: 8448936) - (peak: 8857200)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252517) - (net usage: 8476352) - (peak: 8884616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.252665) - (net usage: 8480056) - (peak: 8888320)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.252799) - (net usage: 8491152) - (peak: 8899416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.252929) - (net usage: 8501744) - (peak: 8910008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.253072) - (net usage: 8510480) - (peak: 8918744)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.253338) - (net usage: 8595216) - (peak: 9003480)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.253509) - (net usage: 8601648) - (peak: 9009912)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.253642) - (net usage: 8612760) - (peak: 9021024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.253769) - (net usage: 8623904) - (peak: 9032168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.253894) - (net usage: 8635048) - (peak: 9043312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.254021) - (net usage: 8646192) - (peak: 9054456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.254208) - (net usage: 8659776) - (peak: 9068040)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.254577) - (net usage: 8746024) - (peak: 9154288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.254936) - (net usage: 8749808) - (peak: 9158072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.255183) - (net usage: 8754488) - (peak: 9162752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.255434) - (net usage: 8758272) - (peak: 9166536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.255671) - (net usage: 8762424) - (peak: 9170688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.255911) - (net usage: 8771248) - (peak: 9179512)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.258673) - (net usage: 8798936) - (peak: 9225520)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.289048) - (net usage: 8975000) - (peak: 9440528)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.29275) - (net usage: 8864632) - (peak: 9440528)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.29356) - (net usage: 8891800) - (peak: 9440528)
Debug: (0.311614) - (net usage: 9229608) - (peak: 9752648)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.311767) - (net usage: 9247128) - (peak: 9752648)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.311872) - (net usage: 9247576) - (peak: 9752648)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.313927) - (net usage: 9251696) - (peak: 9752648)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender