Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.316607 / SQL: 0.01526s for 89 queries / Net Memory: 9244624 / Peak: 9731848
Debug: (0.018839) - (net usage: 881592) - (peak: 1467672)
Initialize Database
Debug: (0.024791) - (net usage: 1150384) - (peak: 1591856)
Done Initializing Database
Debug: (0.024849) - (net usage: 1150544) - (peak: 1591856)
initialize internal global cache
Debug: (0.036934) - (net usage: 1503184) - (peak: 1939768)
done initializing global cache
Debug: (0.036975) - (net usage: 1502648) - (peak: 1939768)
Loading Modules
Debug: (0.123066) - (net usage: 4380248) - (peak: 5134936)
End of Loading Modules
Debug: (0.128633) - (net usage: 4438672) - (peak: 5134936)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.130678) - (net usage: 4580288) - (peak: 5134936)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.138279) - (net usage: 5096880) - (peak: 5798896)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591018931 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.14423) - (net usage: 5144344) - (peak: 5798896)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.146429) - (net usage: 5138344) - (peak: 5798896)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591018930,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.146499) - (net usage: 5134792) - (peak: 5798896)
Initialize Smarty
Debug: (0.14652) - (net usage: 5134952) - (peak: 5798896)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.147161) - (net usage: 5134736) - (peak: 5798896)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.14827) - (net usage: 5134896) - (peak: 5798896)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.152255) - (net usage: 5173928) - (peak: 5798896)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 74 LIMIT  1
Debug: (0.152784) - (net usage: 5170672) - (peak: 5798896)
process template top
Debug: (0.155186) - (net usage: 5338216) - (peak: 5945176)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.200965) - (net usage: 6879808) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.207815) - (net usage: 6894440) - (peak: 8333024)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.207992) - (net usage: 6895752) - (peak: 8333024)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.221987) - (net usage: 7056192) - (peak: 8333024)
Debug: (0.223148) - (net usage: 7231352) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.223263) - (net usage: 7236128) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.223599) - (net usage: 7247320) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.22371) - (net usage: 7270504) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.225613) - (net usage: 7345472) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.225866) - (net usage: 7403104) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.226053) - (net usage: 7415232) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.226205) - (net usage: 7417504) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.226382) - (net usage: 7463232) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.226529) - (net usage: 7466560) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.226661) - (net usage: 7472008) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.226788) - (net usage: 7478760) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.226919) - (net usage: 7482048) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.227068) - (net usage: 7490432) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227244) - (net usage: 7509216) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.227395) - (net usage: 7526896) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.2278) - (net usage: 7653552) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.22794) - (net usage: 7660528) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.228193) - (net usage: 7671608) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.22871) - (net usage: 7678608) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.229172) - (net usage: 7687216) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.230018) - (net usage: 7794128) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.23049) - (net usage: 7797440) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.230836) - (net usage: 7804408) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.2312) - (net usage: 7809736) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.231535) - (net usage: 7815176) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.231859) - (net usage: 7820608) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.232234) - (net usage: 7826568) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.232608) - (net usage: 7838688) - (peak: 8333024)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.233434) - (net usage: 7939488) - (peak: 8348000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.233862) - (net usage: 7967408) - (peak: 8375920)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.234244) - (net usage: 7970328) - (peak: 8384128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.234568) - (net usage: 7975264) - (peak: 8384128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.234885) - (net usage: 7980200) - (peak: 8388712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.235256) - (net usage: 7985136) - (peak: 8393648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.2356) - (net usage: 8012656) - (peak: 8421176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.235968) - (net usage: 8017808) - (peak: 8429384)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236762) - (net usage: 8099592) - (peak: 8508104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.237167) - (net usage: 8111128) - (peak: 8519640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.237522) - (net usage: 8122240) - (peak: 8530752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.237849) - (net usage: 8126888) - (peak: 8535400)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.238297) - (net usage: 8132304) - (peak: 8540816)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.23879) - (net usage: 8144696) - (peak: 8553208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.239255) - (net usage: 8155144) - (peak: 8563656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.239624) - (net usage: 8166288) - (peak: 8574800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.24006) - (net usage: 8174104) - (peak: 8582616)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24096) - (net usage: 8257856) - (peak: 8666368)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24168) - (net usage: 8312784) - (peak: 8721296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.242138) - (net usage: 8318224) - (peak: 8726736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.242521) - (net usage: 8329336) - (peak: 8737848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.242869) - (net usage: 8344544) - (peak: 8753056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.24327) - (net usage: 8355656) - (peak: 8764168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.243611) - (net usage: 8360536) - (peak: 8769048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.243931) - (net usage: 8365456) - (peak: 8773968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.244354) - (net usage: 8372032) - (peak: 8780544)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244797) - (net usage: 8399528) - (peak: 8808040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.245238) - (net usage: 8411224) - (peak: 8819736)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.245776) - (net usage: 8433416) - (peak: 8841928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.246188) - (net usage: 8440360) - (peak: 8848872)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246633) - (net usage: 8467696) - (peak: 8876208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.247013) - (net usage: 8471400) - (peak: 8879912)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.247438) - (net usage: 8482496) - (peak: 8891008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.247787) - (net usage: 8493088) - (peak: 8901600)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.249251) - (net usage: 8501120) - (peak: 8909632)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.249992) - (net usage: 8572432) - (peak: 8980944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.250463) - (net usage: 8578864) - (peak: 8987376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.250837) - (net usage: 8589976) - (peak: 8998488)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.251222) - (net usage: 8601120) - (peak: 9009632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.251664) - (net usage: 8613896) - (peak: 9022408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.25219) - (net usage: 8627560) - (peak: 9036072)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252806) - (net usage: 8713728) - (peak: 9122240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.252952) - (net usage: 8717512) - (peak: 9126024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.253098) - (net usage: 8722192) - (peak: 9130704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.253228) - (net usage: 8725976) - (peak: 9134488)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.253356) - (net usage: 8730128) - (peak: 9138640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.253516) - (net usage: 8739032) - (peak: 9147544)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.255189) - (net usage: 8766640) - (peak: 9193552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.283561) - (net usage: 8942464) - (peak: 9408176)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.289326) - (net usage: 8838488) - (peak: 9408176)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.291395) - (net usage: 8865656) - (peak: 9408176)
Debug: (0.314135) - (net usage: 9208176) - (peak: 9731848)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.314276) - (net usage: 9225696) - (peak: 9731848)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.314379) - (net usage: 9226144) - (peak: 9731848)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.316391) - (net usage: 9234224) - (peak: 9731848)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender