Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.304798 / SQL: 0.01362s for 89 queries / Net Memory: 9246192 / Peak: 9732872
Debug: (0.020078) - (net usage: 881352) - (peak: 1467336)
Initialize Database
Debug: (0.024398) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591440)
Done Initializing Database
Debug: (0.024422) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591440)
initialize internal global cache
Debug: (0.031601) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939496)
done initializing global cache
Debug: (0.031635) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939496)
Loading Modules
Debug: (0.116654) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132536)
End of Loading Modules
Debug: (0.122217) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132536)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.124801) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132536)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.132423) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796968)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591253029 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.13857) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796968)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.140556) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796968)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591253028,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.140627) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796968)
Initialize Smarty
Debug: (0.14065) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796968)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.141303) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796968)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.142482) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796968)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.14606) - (net usage: 5175664) - (peak: 5796968)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 82 LIMIT  1
Debug: (0.147214) - (net usage: 5172312) - (peak: 5796968)
process template top
Debug: (0.149842) - (net usage: 5339440) - (peak: 5946408)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.196053) - (net usage: 6881264) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.202905) - (net usage: 6895896) - (peak: 8334392)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.203081) - (net usage: 6897208) - (peak: 8334392)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.217128) - (net usage: 7057752) - (peak: 8334392)
Debug: (0.218301) - (net usage: 7233048) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.218438) - (net usage: 7237824) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.218784) - (net usage: 7248936) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.218896) - (net usage: 7272120) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.220842) - (net usage: 7347048) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.221103) - (net usage: 7404760) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.22142) - (net usage: 7416888) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.221899) - (net usage: 7419080) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.222331) - (net usage: 7464888) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.222729) - (net usage: 7468216) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.223044) - (net usage: 7473664) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.223367) - (net usage: 7480416) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.223679) - (net usage: 7483704) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.223992) - (net usage: 7492008) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.224415) - (net usage: 7510872) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.224804) - (net usage: 7528472) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.225782) - (net usage: 7655216) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.2261) - (net usage: 7662176) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.226426) - (net usage: 7673264) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.226723) - (net usage: 7680264) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.227042) - (net usage: 7688792) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227748) - (net usage: 7795784) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.228086) - (net usage: 7799096) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.228414) - (net usage: 7806064) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.228715) - (net usage: 7811400) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.229029) - (net usage: 7816832) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.22923) - (net usage: 7822264) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.229486) - (net usage: 7828224) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.229704) - (net usage: 7840264) - (peak: 8334392)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.230148) - (net usage: 7941144) - (peak: 8349632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.230386) - (net usage: 7969064) - (peak: 8377552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.230587) - (net usage: 7971984) - (peak: 8385760)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.23077) - (net usage: 7976920) - (peak: 8385760)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.230951) - (net usage: 7981856) - (peak: 8390344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.231138) - (net usage: 7986792) - (peak: 8395280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.231357) - (net usage: 8014320) - (peak: 8422808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.231753) - (net usage: 8019384) - (peak: 8431016)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232609) - (net usage: 8101248) - (peak: 8509736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.233059) - (net usage: 8112784) - (peak: 8521272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.233463) - (net usage: 8123896) - (peak: 8532384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.233819) - (net usage: 8128544) - (peak: 8537032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.234152) - (net usage: 8133960) - (peak: 8542448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.234519) - (net usage: 8146352) - (peak: 8554840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.234856) - (net usage: 8156800) - (peak: 8565288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.235183) - (net usage: 8167944) - (peak: 8576432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.235601) - (net usage: 8175680) - (peak: 8584168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237389) - (net usage: 8259160) - (peak: 8667648)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237939) - (net usage: 8300456) - (peak: 8708944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.238375) - (net usage: 8305896) - (peak: 8714384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.238745) - (net usage: 8317008) - (peak: 8725496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.239029) - (net usage: 8333816) - (peak: 8742304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.239248) - (net usage: 8338696) - (peak: 8747184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.239491) - (net usage: 8343616) - (peak: 8752104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.239723) - (net usage: 8350112) - (peak: 8758600)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240012) - (net usage: 8377688) - (peak: 8786176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.240263) - (net usage: 8389304) - (peak: 8797792)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240626) - (net usage: 8411576) - (peak: 8820064)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.240896) - (net usage: 8418440) - (peak: 8826928)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241164) - (net usage: 8445856) - (peak: 8854344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.241434) - (net usage: 8449560) - (peak: 8858048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.241668) - (net usage: 8460656) - (peak: 8869144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.241893) - (net usage: 8471248) - (peak: 8879736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.242136) - (net usage: 8479984) - (peak: 8888472)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242616) - (net usage: 8564720) - (peak: 8973208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.242866) - (net usage: 8571152) - (peak: 8979640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.243091) - (net usage: 8582264) - (peak: 8990752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.243308) - (net usage: 8593408) - (peak: 9001896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.243558) - (net usage: 8604552) - (peak: 9013040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.243778) - (net usage: 8615696) - (peak: 9024184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.24407) - (net usage: 8629280) - (peak: 9037768)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244622) - (net usage: 8715528) - (peak: 9124016)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.244884) - (net usage: 8719312) - (peak: 9127800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.245105) - (net usage: 8723992) - (peak: 9132480)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.245316) - (net usage: 8727776) - (peak: 9136264)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.245556) - (net usage: 8731928) - (peak: 9140416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.245787) - (net usage: 8740752) - (peak: 9149240)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248477) - (net usage: 8768440) - (peak: 9195248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.276193) - (net usage: 8944504) - (peak: 9410256)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.279948) - (net usage: 8856920) - (peak: 9410256)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.280763) - (net usage: 8884088) - (peak: 9410256)
Debug: (0.298279) - (net usage: 9209608) - (peak: 9732872)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.298578) - (net usage: 9227128) - (peak: 9732872)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.298911) - (net usage: 9227576) - (peak: 9732872)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.304202) - (net usage: 9235792) - (peak: 9732872)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender