Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.295297 / SQL: 0.01294s for 83 queries / Net Memory: 9043368 / Peak: 9521920
Debug: (0.01945) - (net usage: 881352) - (peak: 1467400)
Initialize Database
Debug: (0.023292) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591504)
Done Initializing Database
Debug: (0.023316) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591504)
initialize internal global cache
Debug: (0.0307) - (net usage: 1502928) - (peak: 1939560)
done initializing global cache
Debug: (0.030734) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939560)
Loading Modules
Debug: (0.117238) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132600)
End of Loading Modules
Debug: (0.120083) - (net usage: 4394888) - (peak: 5132600)
Initialize Smarty
Debug: (0.120102) - (net usage: 4395048) - (peak: 5132600)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.121111) - (net usage: 4421512) - (peak: 5132600)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.122042) - (net usage: 4437080) - (peak: 5132600)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.12367) - (net usage: 4489016) - (peak: 5132600)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 81 LIMIT  1
Debug: (0.1323) - (net usage: 5005160) - (peak: 5627448)
process template top
Debug: (0.134634) - (net usage: 5171688) - (peak: 5778720)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.181724) - (net usage: 6713504) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.19085) - (net usage: 6732232) - (peak: 8166696)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.191105) - (net usage: 6733544) - (peak: 8166696)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.206139) - (net usage: 6894088) - (peak: 8166696)
Debug: (0.20735) - (net usage: 7004488) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.207475) - (net usage: 7009264) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.207855) - (net usage: 7020408) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.207979) - (net usage: 7062112) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.209998) - (net usage: 7141616) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.210303) - (net usage: 7201824) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.210454) - (net usage: 7204016) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.210818) - (net usage: 7249824) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.211366) - (net usage: 7253152) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.211795) - (net usage: 7258600) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.212146) - (net usage: 7264072) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.212496) - (net usage: 7267360) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.212899) - (net usage: 7275664) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.213361) - (net usage: 7294528) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.213811) - (net usage: 7312128) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.214943) - (net usage: 7438872) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.215323) - (net usage: 7447120) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.215702) - (net usage: 7458200) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.216048) - (net usage: 7465200) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.216419) - (net usage: 7473728) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.217252) - (net usage: 7580720) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.217674) - (net usage: 7584032) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.218022) - (net usage: 7591000) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.218353) - (net usage: 7596336) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.218784) - (net usage: 7601768) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.219154) - (net usage: 7607200) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.219482) - (net usage: 7613160) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.219899) - (net usage: 7625200) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220398) - (net usage: 7726080) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.221285) - (net usage: 7754000) - (peak: 8166696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.221797) - (net usage: 7756920) - (peak: 8170760)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.222011) - (net usage: 7761856) - (peak: 8170760)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.22222) - (net usage: 7766792) - (peak: 8175344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.222401) - (net usage: 7771728) - (peak: 8180280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.2226) - (net usage: 7799248) - (peak: 8207808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.222811) - (net usage: 7804320) - (peak: 8216016)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.223174) - (net usage: 7886184) - (peak: 8294736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.223364) - (net usage: 7897720) - (peak: 8306272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.223547) - (net usage: 7908832) - (peak: 8317384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.223716) - (net usage: 7913480) - (peak: 8322032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.223877) - (net usage: 7918896) - (peak: 8327448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.224039) - (net usage: 7931288) - (peak: 8339840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.224203) - (net usage: 7936104) - (peak: 8344656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.224367) - (net usage: 7947248) - (peak: 8355800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.22457) - (net usage: 7954984) - (peak: 8363536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.22552) - (net usage: 8038464) - (peak: 8447016)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.225821) - (net usage: 8079712) - (peak: 8488264)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.226029) - (net usage: 8085152) - (peak: 8493704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.226241) - (net usage: 8103496) - (peak: 8512048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.226412) - (net usage: 8114608) - (peak: 8523160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.226663) - (net usage: 8119488) - (peak: 8528040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.227146) - (net usage: 8124408) - (peak: 8532960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.227612) - (net usage: 8130904) - (peak: 8539456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228092) - (net usage: 8158480) - (peak: 8567032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.228561) - (net usage: 8170096) - (peak: 8578648)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229072) - (net usage: 8192368) - (peak: 8600920)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.229481) - (net usage: 8199232) - (peak: 8607784)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229956) - (net usage: 8226648) - (peak: 8635200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.230447) - (net usage: 8230352) - (peak: 8638904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.230952) - (net usage: 8241448) - (peak: 8650000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.231374) - (net usage: 8252040) - (peak: 8660592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.231894) - (net usage: 8260776) - (peak: 8669328)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232758) - (net usage: 8345512) - (peak: 8754064)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.233235) - (net usage: 8351944) - (peak: 8760496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.233735) - (net usage: 8363056) - (peak: 8771608)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.234158) - (net usage: 8374200) - (peak: 8782752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.234645) - (net usage: 8385344) - (peak: 8793896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.235136) - (net usage: 8396488) - (peak: 8805040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.235721) - (net usage: 8410072) - (peak: 8818624)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236713) - (net usage: 8496320) - (peak: 8904872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.237228) - (net usage: 8500104) - (peak: 8908656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.237681) - (net usage: 8504784) - (peak: 8913336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.238104) - (net usage: 8508568) - (peak: 8917120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.238561) - (net usage: 8512720) - (peak: 8921272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.239015) - (net usage: 8521544) - (peak: 8930096)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241304) - (net usage: 8549232) - (peak: 8976104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.270248) - (net usage: 8790832) - (peak: 9256648)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.273756) - (net usage: 8707336) - (peak: 9256648)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.274593) - (net usage: 8734504) - (peak: 9256648)
Debug: (0.292738) - (net usage: 8998592) - (peak: 9521920)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.292875) - (net usage: 9016112) - (peak: 9521920)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.292981) - (net usage: 9016560) - (peak: 9521920)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.295073) - (net usage: 9028872) - (peak: 9521920)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender