Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.323116 / SQL: 0.01029s for 87 queries / Net Memory: 9259960 / Peak: 9738608
Debug: (0.026813) - (net usage: 881352) - (peak: 1467496)
Initialize Database
Debug: (0.032495) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591600)
Done Initializing Database
Debug: (0.03253) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591600)
initialize internal global cache
Debug: (0.043601) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939656)
done initializing global cache
Debug: (0.043642) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939656)
Loading Modules
Debug: (0.133177) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132696)
End of Loading Modules
Debug: (0.139329) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132696)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.142394) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132696)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.150959) - (net usage: 5094800) - (peak: 5797128)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591253954 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.157551) - (net usage: 5142264) - (peak: 5797128)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.159434) - (net usage: 5136264) - (peak: 5797128)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591253953,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.159504) - (net usage: 5132712) - (peak: 5797128)
Initialize Smarty
Debug: (0.159525) - (net usage: 5132872) - (peak: 5797128)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.160182) - (net usage: 5132688) - (peak: 5797128)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.161396) - (net usage: 5132848) - (peak: 5797128)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.165053) - (net usage: 5181624) - (peak: 5797128)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 80 LIMIT  1
Debug: (0.166203) - (net usage: 5178416) - (peak: 5797128)
process template top
Debug: (0.169631) - (net usage: 5345544) - (peak: 5952672)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.217406) - (net usage: 6887368) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.22454) - (net usage: 6902000) - (peak: 8340656)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.224723) - (net usage: 6903312) - (peak: 8340656)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.239317) - (net usage: 7063856) - (peak: 8340656)
Debug: (0.24049) - (net usage: 7239152) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.240615) - (net usage: 7243928) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.241005) - (net usage: 7255040) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241154) - (net usage: 7278224) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.243139) - (net usage: 7353152) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.243391) - (net usage: 7410864) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.24356) - (net usage: 7422992) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.243713) - (net usage: 7425184) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.243883) - (net usage: 7470992) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.244053) - (net usage: 7474320) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.244186) - (net usage: 7479768) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.244313) - (net usage: 7486520) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.244442) - (net usage: 7489808) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.244578) - (net usage: 7498112) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244747) - (net usage: 7516976) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.244925) - (net usage: 7534576) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.245355) - (net usage: 7661320) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.245498) - (net usage: 7668288) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.24563) - (net usage: 7679368) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.245755) - (net usage: 7686368) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.245917) - (net usage: 7694896) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246223) - (net usage: 7801888) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.246372) - (net usage: 7805200) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.246501) - (net usage: 7812168) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.246625) - (net usage: 7817504) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.24675) - (net usage: 7822936) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.246873) - (net usage: 7828368) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.247021) - (net usage: 7834328) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.24718) - (net usage: 7846368) - (peak: 8340656)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24749) - (net usage: 7947248) - (peak: 8355896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.247643) - (net usage: 7975168) - (peak: 8383816)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.247775) - (net usage: 7978088) - (peak: 8392024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.247914) - (net usage: 7983024) - (peak: 8392024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.248038) - (net usage: 7987960) - (peak: 8396608)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.248165) - (net usage: 7992896) - (peak: 8401544)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.248299) - (net usage: 8020424) - (peak: 8429072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.248447) - (net usage: 8025488) - (peak: 8437280)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248722) - (net usage: 8107352) - (peak: 8516000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.248864) - (net usage: 8118888) - (peak: 8527536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.249011) - (net usage: 8130000) - (peak: 8538648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.249155) - (net usage: 8134648) - (peak: 8543296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.249289) - (net usage: 8140064) - (peak: 8548712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.249416) - (net usage: 8152456) - (peak: 8561104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.249542) - (net usage: 8162904) - (peak: 8571552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.249668) - (net usage: 8174048) - (peak: 8582696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.249829) - (net usage: 8181784) - (peak: 8590432)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.250184) - (net usage: 8264080) - (peak: 8672728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.250766) - (net usage: 8269280) - (peak: 8677928)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (81,82,83) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.251526) - (net usage: 8300680) - (peak: 8709328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (81,82,83) ORDER BY content_id
Debug: (0.251999) - (net usage: 8344272) - (peak: 8752920)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.252148) - (net usage: 8349192) - (peak: 8757840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.252289) - (net usage: 8355688) - (peak: 8764336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252458) - (net usage: 8383264) - (peak: 8791912)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.252617) - (net usage: 8394880) - (peak: 8803528)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252841) - (net usage: 8417152) - (peak: 8825800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.253017) - (net usage: 8424016) - (peak: 8832664)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.253187) - (net usage: 8451432) - (peak: 8860080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.253338) - (net usage: 8455136) - (peak: 8863784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.253472) - (net usage: 8466232) - (peak: 8874880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.253602) - (net usage: 8476824) - (peak: 8885472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.253753) - (net usage: 8485560) - (peak: 8894208)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.254154) - (net usage: 8570296) - (peak: 8978944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.254697) - (net usage: 8576728) - (peak: 8985376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.255125) - (net usage: 8587840) - (peak: 8996488)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.255482) - (net usage: 8598984) - (peak: 9007632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.255818) - (net usage: 8610128) - (peak: 9018776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.256198) - (net usage: 8621272) - (peak: 9029920)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.256669) - (net usage: 8634856) - (peak: 9043504)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.257536) - (net usage: 8721104) - (peak: 9129752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.25789) - (net usage: 8724888) - (peak: 9133536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.258263) - (net usage: 8729568) - (peak: 9138216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.258583) - (net usage: 8733352) - (peak: 9142000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.258924) - (net usage: 8737504) - (peak: 9146152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.259301) - (net usage: 8746328) - (peak: 9154976)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.263462) - (net usage: 8774016) - (peak: 9200984)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.295413) - (net usage: 8950080) - (peak: 9415992)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.300673) - (net usage: 8862496) - (peak: 9415992)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.301611) - (net usage: 8889664) - (peak: 9415992)
Debug: (0.3205) - (net usage: 9215176) - (peak: 9738608)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.320659) - (net usage: 9232704) - (peak: 9738608)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.320767) - (net usage: 9233152) - (peak: 9738608)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.322877) - (net usage: 9245464) - (peak: 9738608)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender