Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.38148 / SQL: 0.00931s for 86 queries / Net Memory: 10327152 / Peak: 10850464
Debug: (0.020709) - (net usage: 881592) - (peak: 1467512)
Initialize Database
Debug: (0.027006) - (net usage: 1150384) - (peak: 1591696)
Done Initializing Database
Debug: (0.027068) - (net usage: 1150544) - (peak: 1591696)
initialize internal global cache
Debug: (0.03923) - (net usage: 1503184) - (peak: 1939608)
done initializing global cache
Debug: (0.039273) - (net usage: 1502648) - (peak: 1939608)
Loading Modules
Debug: (0.128381) - (net usage: 4380248) - (peak: 5134776)
End of Loading Modules
Debug: (0.133929) - (net usage: 4438672) - (peak: 5134776)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.136) - (net usage: 4580280) - (peak: 5134776)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.138344) - (net usage: 4614480) - (peak: 5134776)
start building module capability list
Debug: (0.16386) - (net usage: 5808232) - (peak: 6264472)
done building module capability list
Debug: (0.16958) - (net usage: 6286152) - (peak: 6988008)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591019328 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.175699) - (net usage: 6333296) - (peak: 6988008)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.177509) - (net usage: 6327296) - (peak: 6988008)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591019327,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.177578) - (net usage: 6323744) - (peak: 6988008)
Initialize Smarty
Debug: (0.177598) - (net usage: 6323904) - (peak: 6988008)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.178256) - (net usage: 6323688) - (peak: 6988008)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.17937) - (net usage: 6323848) - (peak: 6988008)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.18326) - (net usage: 6364712) - (peak: 6988008)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 69 LIMIT  1
Debug: (0.184306) - (net usage: 6361312) - (peak: 6988008)
process template top
Debug: (0.187441) - (net usage: 6528216) - (peak: 7135016)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.26174) - (net usage: 8069808) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.270525) - (net usage: 8084440) - (peak: 9522864)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.270715) - (net usage: 8085752) - (peak: 9522864)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.290533) - (net usage: 8175328) - (peak: 9522864)
Debug: (0.291876) - (net usage: 8350488) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.292006) - (net usage: 8355264) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.292376) - (net usage: 8366456) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.292491) - (net usage: 8389640) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.294514) - (net usage: 8464608) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.29479) - (net usage: 8522240) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.294978) - (net usage: 8534368) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.295129) - (net usage: 8536640) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.295304) - (net usage: 8582368) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.29545) - (net usage: 8586976) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.295581) - (net usage: 8592424) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.295744) - (net usage: 8597896) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.295876) - (net usage: 8601184) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.296009) - (net usage: 8609568) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.296184) - (net usage: 8628352) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.296333) - (net usage: 8646032) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.296766) - (net usage: 8772696) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.296908) - (net usage: 8779664) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.297036) - (net usage: 8790744) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.297161) - (net usage: 8797744) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.297301) - (net usage: 8806352) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.297623) - (net usage: 8913264) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.297779) - (net usage: 8916576) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.297907) - (net usage: 8923544) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.298031) - (net usage: 8928880) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.298155) - (net usage: 8934312) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.298279) - (net usage: 8939744) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.298401) - (net usage: 8945704) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.298543) - (net usage: 8957824) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.298868) - (net usage: 9058624) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.299043) - (net usage: 9086544) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.299178) - (net usage: 9089464) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.299301) - (net usage: 9094400) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.299423) - (net usage: 9099336) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.299549) - (net usage: 9104272) - (peak: 9522864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.299712) - (net usage: 9131800) - (peak: 9540152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.299863) - (net usage: 9136944) - (peak: 9548360)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.300153) - (net usage: 9218728) - (peak: 9627080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.300296) - (net usage: 9230264) - (peak: 9638616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.300423) - (net usage: 9241376) - (peak: 9649728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.300546) - (net usage: 9246024) - (peak: 9654376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.30069) - (net usage: 9257072) - (peak: 9665424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.300819) - (net usage: 9269464) - (peak: 9677816)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.300945) - (net usage: 9274280) - (peak: 9682632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.30107) - (net usage: 9285424) - (peak: 9693776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.301211) - (net usage: 9293240) - (peak: 9701592)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.301541) - (net usage: 9376992) - (peak: 9785344)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.30179) - (net usage: 9431920) - (peak: 9840272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.301942) - (net usage: 9437360) - (peak: 9845712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.302078) - (net usage: 9448472) - (peak: 9856824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.302209) - (net usage: 9463680) - (peak: 9872032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.302338) - (net usage: 9474792) - (peak: 9883144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.302463) - (net usage: 9479672) - (peak: 9888024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.302586) - (net usage: 9484592) - (peak: 9892944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.302749) - (net usage: 9491168) - (peak: 9899520)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.302917) - (net usage: 9518664) - (peak: 9927016)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.303077) - (net usage: 9530360) - (peak: 9938712)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.303275) - (net usage: 9552552) - (peak: 9960904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.303434) - (net usage: 9559496) - (peak: 9967848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.303597) - (net usage: 9586832) - (peak: 9995184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.303779) - (net usage: 9590536) - (peak: 9998888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.303915) - (net usage: 9601632) - (peak: 10009984)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.304045) - (net usage: 9612224) - (peak: 10020576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.304174) - (net usage: 9618720) - (peak: 10027072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.304818) - (net usage: 9625312) - (peak: 10033664)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (72,73,74,75) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.305744) - (net usage: 9659144) - (peak: 10067496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (72,73,74,75) ORDER BY content_id
Debug: (0.306306) - (net usage: 9746328) - (peak: 10154680)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.307039) - (net usage: 9832496) - (peak: 10240848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.307187) - (net usage: 9836280) - (peak: 10244632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.307314) - (net usage: 9840960) - (peak: 10249312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.307437) - (net usage: 9844744) - (peak: 10253096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.307559) - (net usage: 9848896) - (peak: 10257248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.307729) - (net usage: 9857800) - (peak: 10266152)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.309358) - (net usage: 9885408) - (peak: 10312160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.350926) - (net usage: 10061232) - (peak: 10526784)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.35467) - (net usage: 9973648) - (peak: 10526784)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.355524) - (net usage: 10000816) - (peak: 10526784)
Debug: (0.380578) - (net usage: 10326952) - (peak: 10850464)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.380762) - (net usage: 10344472) - (peak: 10850464)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.380873) - (net usage: 10344920) - (peak: 10850464)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.38127) - (net usage: 10316752) - (peak: 10850464)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender