Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.387151 / SQL: 0.00628s for 83 queries / Net Memory: 3412792 / Peak: 4192168
Debug: (0.032375) - (net usage: 133888) - (peak: 1008728)
Initialize Database
Debug: (0.04193) - (net usage: 260832) - (peak: 1008728)
Done Initializing Database
Debug: (0.041994) - (net usage: 260992) - (peak: 1008728)
initialize internal global cache
Debug: (0.056714) - (net usage: 537784) - (peak: 1008728)
done initializing global cache
Debug: (0.056763) - (net usage: 537248) - (peak: 1008728)
Loading Modules
Debug: (0.18579) - (net usage: 1258896) - (peak: 3244360)
End of Loading Modules
Debug: (0.189023) - (net usage: 1259936) - (peak: 3244360)
Initialize Smarty
Debug: (0.189045) - (net usage: 1260096) - (peak: 3244360)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.190649) - (net usage: 1282392) - (peak: 3244360)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.191888) - (net usage: 1283216) - (peak: 3244360)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.193872) - (net usage: 1368816) - (peak: 3244360)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 65 LIMIT  1
Debug: (0.21771) - (net usage: 1457080) - (peak: 3244360)
process template top
Debug: (0.222938) - (net usage: 1483144) - (peak: 3244360)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.281959) - (net usage: 1671464) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.289004) - (net usage: 1684680) - (peak: 4192168)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.289188) - (net usage: 1685992) - (peak: 4192168)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.30636) - (net usage: 1730048) - (peak: 4192168)
Debug: (0.309178) - (net usage: 1750448) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.309304) - (net usage: 1755224) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.30967) - (net usage: 1766336) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.309817) - (net usage: 1808136) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.312094) - (net usage: 1945784) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.312391) - (net usage: 2006136) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.312541) - (net usage: 2008216) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.312724) - (net usage: 2054136) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.312903) - (net usage: 2057464) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.313045) - (net usage: 2062912) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.313174) - (net usage: 2068384) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.313301) - (net usage: 2071672) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.313433) - (net usage: 2079864) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.3136) - (net usage: 2098832) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.313772) - (net usage: 2116328) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.314157) - (net usage: 2243184) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.314294) - (net usage: 2251432) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.314418) - (net usage: 2262512) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.31454) - (net usage: 2269512) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.314692) - (net usage: 2277928) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.315001) - (net usage: 2385032) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.31515) - (net usage: 2388344) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.315275) - (net usage: 2395312) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.315394) - (net usage: 2400648) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.315528) - (net usage: 2406080) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.315654) - (net usage: 2411512) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.315797) - (net usage: 2417472) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.315937) - (net usage: 2429400) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.316214) - (net usage: 2530392) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.316362) - (net usage: 2558312) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.31649) - (net usage: 2561232) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.31661) - (net usage: 2566168) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.316746) - (net usage: 2571104) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.316873) - (net usage: 2576040) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.317004) - (net usage: 2603568) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.317146) - (net usage: 2608520) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.3174) - (net usage: 2690488) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.317539) - (net usage: 2702032) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.317662) - (net usage: 2713144) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.317813) - (net usage: 2717792) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.317936) - (net usage: 2723208) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.318059) - (net usage: 2735600) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.318183) - (net usage: 2740416) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.318305) - (net usage: 2751560) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.318443) - (net usage: 2759184) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.318787) - (net usage: 2842936) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.318982) - (net usage: 2898056) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.319122) - (net usage: 2903496) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.319253) - (net usage: 2920240) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.319381) - (net usage: 2935448) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.319518) - (net usage: 2946560) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.319643) - (net usage: 2951440) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.319783) - (net usage: 2956360) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.319914) - (net usage: 2962744) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.320068) - (net usage: 2990432) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.320211) - (net usage: 3001936) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.320378) - (net usage: 3024320) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.320929) - (net usage: 3030232) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.321083) - (net usage: 3044664) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.321234) - (net usage: 3048368) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.321392) - (net usage: 3060544) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.321533) - (net usage: 3069168) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.321817) - (net usage: 3154016) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.321962) - (net usage: 3160448) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.322087) - (net usage: 3171560) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.322211) - (net usage: 3182704) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.322331) - (net usage: 3193848) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.322455) - (net usage: 3204992) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.322623) - (net usage: 3218464) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.322919) - (net usage: 3304824) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.323049) - (net usage: 3308608) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.323167) - (net usage: 3313288) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.323283) - (net usage: 3317072) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.323399) - (net usage: 3321224) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.32354) - (net usage: 3329936) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.325427) - (net usage: 3346464) - (peak: 4192168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.356205) - (net usage: 3390800) - (peak: 4192168)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.359228) - (net usage: 3303216) - (peak: 4192168)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.360061) - (net usage: 3330448) - (peak: 4192168)
Debug: (0.384138) - (net usage: 3398752) - (peak: 4192168)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.384293) - (net usage: 3416272) - (peak: 4192168)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.384394) - (net usage: 3416720) - (peak: 4192168)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.386917) - (net usage: 3402432) - (peak: 4192168)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender