Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.306484 / SQL: 0.0086s for 89 queries / Net Memory: 9252904 / Peak: 9731360
Debug: (0.017575) - (net usage: 881352) - (peak: 1467304)
Initialize Database
Debug: (0.023763) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591408)
Done Initializing Database
Debug: (0.023821) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591408)
initialize internal global cache
Debug: (0.038525) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939464)
done initializing global cache
Debug: (0.038565) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939464)
Loading Modules
Debug: (0.124662) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132504)
End of Loading Modules
Debug: (0.130485) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132504)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.136082) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132504)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.149324) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796936)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591252821 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.152694) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796936)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.15353) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796936)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591252820,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.153561) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796936)
Initialize Smarty
Debug: (0.153569) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796936)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.153818) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796936)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.154269) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796936)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.155728) - (net usage: 5174152) - (peak: 5796936)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 64 LIMIT  1
Debug: (0.156203) - (net usage: 5170816) - (peak: 5796936)
process template top
Debug: (0.158517) - (net usage: 5337944) - (peak: 5944880)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.20486) - (net usage: 6879768) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.211784) - (net usage: 6894392) - (peak: 8332864)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.211964) - (net usage: 6895704) - (peak: 8332864)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.226216) - (net usage: 7056248) - (peak: 8332864)
Debug: (0.22737) - (net usage: 7231544) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.227488) - (net usage: 7236320) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.227832) - (net usage: 7247432) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227942) - (net usage: 7270616) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.229899) - (net usage: 7345544) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23018) - (net usage: 7403256) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.230428) - (net usage: 7415416) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.230594) - (net usage: 7417608) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.230804) - (net usage: 7463416) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.230971) - (net usage: 7466744) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.231127) - (net usage: 7472192) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.231282) - (net usage: 7478944) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.231429) - (net usage: 7482232) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.231567) - (net usage: 7490536) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231739) - (net usage: 7509400) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.231892) - (net usage: 7527000) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232366) - (net usage: 7653744) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.232513) - (net usage: 7660712) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.232645) - (net usage: 7671792) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.232771) - (net usage: 7678792) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.232911) - (net usage: 7687320) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.233242) - (net usage: 7794312) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.233395) - (net usage: 7797624) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.233536) - (net usage: 7804592) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.233666) - (net usage: 7809928) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.233791) - (net usage: 7815360) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.233915) - (net usage: 7820792) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.234054) - (net usage: 7826752) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.234203) - (net usage: 7838792) - (peak: 8332864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234509) - (net usage: 7939672) - (peak: 8348128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.23466) - (net usage: 7967592) - (peak: 8376048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.23479) - (net usage: 7970512) - (peak: 8384256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.234913) - (net usage: 7975448) - (peak: 8384256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.235033) - (net usage: 7980384) - (peak: 8388840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.235188) - (net usage: 7985320) - (peak: 8393776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.235322) - (net usage: 8012848) - (peak: 8421304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.235465) - (net usage: 8017912) - (peak: 8429512)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235751) - (net usage: 8099776) - (peak: 8508232)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.235893) - (net usage: 8111312) - (peak: 8519768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.236017) - (net usage: 8122424) - (peak: 8530880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.236193) - (net usage: 8127072) - (peak: 8535528)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.236323) - (net usage: 8132488) - (peak: 8540944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.23645) - (net usage: 8144880) - (peak: 8553336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.236575) - (net usage: 8155328) - (peak: 8563784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.236699) - (net usage: 8166472) - (peak: 8574928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.236842) - (net usage: 8174208) - (peak: 8582664)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237199) - (net usage: 8257960) - (peak: 8666416)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237409) - (net usage: 8312968) - (peak: 8721424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.237568) - (net usage: 8318408) - (peak: 8726864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.237709) - (net usage: 8329520) - (peak: 8737976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.237839) - (net usage: 8344728) - (peak: 8753184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.237966) - (net usage: 8355840) - (peak: 8764296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.238105) - (net usage: 8360720) - (peak: 8769176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.238231) - (net usage: 8365640) - (peak: 8774096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.238363) - (net usage: 8372136) - (peak: 8780592)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238527) - (net usage: 8399712) - (peak: 8808168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.238673) - (net usage: 8411328) - (peak: 8819784)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238852) - (net usage: 8433600) - (peak: 8842056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.238989) - (net usage: 8439656) - (peak: 8848112)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.239439) - (net usage: 8441672) - (peak: 8850128)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (65) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239926) - (net usage: 8446400) - (peak: 8854856)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (65) ORDER BY content_id
Debug: (0.24026) - (net usage: 8469760) - (peak: 8878216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.240421) - (net usage: 8478496) - (peak: 8886952)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240694) - (net usage: 8563232) - (peak: 8971688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.240842) - (net usage: 8569664) - (peak: 8978120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.240974) - (net usage: 8580776) - (peak: 8989232)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.241155) - (net usage: 8591920) - (peak: 9000376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.241299) - (net usage: 8603064) - (peak: 9011520)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.24143) - (net usage: 8614208) - (peak: 9022664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.241625) - (net usage: 8627792) - (peak: 9036248)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241925) - (net usage: 8714040) - (peak: 9122496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.242081) - (net usage: 8717824) - (peak: 9126280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.24241) - (net usage: 8722504) - (peak: 9130960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.242912) - (net usage: 8726288) - (peak: 9134744)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.243327) - (net usage: 8730440) - (peak: 9138896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.243699) - (net usage: 8739264) - (peak: 9147720)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24787) - (net usage: 8766952) - (peak: 9193728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.281384) - (net usage: 8943016) - (peak: 9408736)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.285323) - (net usage: 8855432) - (peak: 9408736)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.286146) - (net usage: 8882600) - (peak: 9408736)
Debug: (0.303941) - (net usage: 9208128) - (peak: 9731360)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.304105) - (net usage: 9225648) - (peak: 9731360)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.304211) - (net usage: 9226096) - (peak: 9731360)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.306265) - (net usage: 9238408) - (peak: 9731360)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender