Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.325893 / SQL: 0.01429s for 89 queries / Net Memory: 9212712 / Peak: 9724144
Debug: (0.019545) - (net usage: 881592) - (peak: 1467304)
Initialize Database
Debug: (0.025754) - (net usage: 1150384) - (peak: 1591488)
Done Initializing Database
Debug: (0.025813) - (net usage: 1150544) - (peak: 1591488)
initialize internal global cache
Debug: (0.040123) - (net usage: 1503184) - (peak: 1939400)
done initializing global cache
Debug: (0.040158) - (net usage: 1502648) - (peak: 1939400)
Loading Modules
Debug: (0.125902) - (net usage: 4380248) - (peak: 5134568)
End of Loading Modules
Debug: (0.131412) - (net usage: 4438672) - (peak: 5134568)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.133472) - (net usage: 4580288) - (peak: 5134568)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.14103) - (net usage: 5096880) - (peak: 5798528)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591019622 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.147726) - (net usage: 5144344) - (peak: 5798528)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.149468) - (net usage: 5138344) - (peak: 5798528)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591019621,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.149529) - (net usage: 5134792) - (peak: 5798528)
Initialize Smarty
Debug: (0.149549) - (net usage: 5134952) - (peak: 5798528)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.150141) - (net usage: 5134736) - (peak: 5798528)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.15116) - (net usage: 5134896) - (peak: 5798528)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.154608) - (net usage: 5176312) - (peak: 5798528)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 44 LIMIT  1
Debug: (0.155781) - (net usage: 5172864) - (peak: 5798528)
process template top
Debug: (0.161842) - (net usage: 5340408) - (peak: 5947000)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.209914) - (net usage: 6882000) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.216896) - (net usage: 6890968) - (peak: 8334848)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.217092) - (net usage: 6892280) - (peak: 8334848)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.231368) - (net usage: 7052720) - (peak: 8334848)
Debug: (0.232532) - (net usage: 7227880) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.232657) - (net usage: 7232656) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.233091) - (net usage: 7243848) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23321) - (net usage: 7267032) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.235156) - (net usage: 7342000) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235404) - (net usage: 7399632) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.235571) - (net usage: 7411760) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.23573) - (net usage: 7414032) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235909) - (net usage: 7459760) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.236055) - (net usage: 7463088) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.236186) - (net usage: 7468536) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.236313) - (net usage: 7475288) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.236443) - (net usage: 7478576) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.236577) - (net usage: 7486960) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236877) - (net usage: 7505744) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.237445) - (net usage: 7523424) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238655) - (net usage: 7650088) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.239089) - (net usage: 7657056) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.239438) - (net usage: 7668136) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.2398) - (net usage: 7675128) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.240171) - (net usage: 7683744) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241022) - (net usage: 7790656) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.241419) - (net usage: 7793968) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.2418) - (net usage: 7800928) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.242176) - (net usage: 7806272) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.242502) - (net usage: 7811704) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.242871) - (net usage: 7817136) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.243224) - (net usage: 7823096) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.243594) - (net usage: 7835216) - (peak: 8334848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244436) - (net usage: 7936016) - (peak: 8344160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.244872) - (net usage: 7963936) - (peak: 8372080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.245285) - (net usage: 7966856) - (peak: 8380288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.245621) - (net usage: 7971792) - (peak: 8380288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.245984) - (net usage: 7976728) - (peak: 8384872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.246314) - (net usage: 7981664) - (peak: 8389808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.246658) - (net usage: 8009192) - (peak: 8417336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.248062) - (net usage: 8013768) - (peak: 8425544)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248883) - (net usage: 8082184) - (peak: 8490328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.249455) - (net usage: 8093720) - (peak: 8501864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.249896) - (net usage: 8104832) - (peak: 8512976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.250357) - (net usage: 8111048) - (peak: 8519192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.25074) - (net usage: 8123440) - (peak: 8531584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.251112) - (net usage: 8128256) - (peak: 8536400)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.251471) - (net usage: 8145032) - (peak: 8553176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.251896) - (net usage: 8152848) - (peak: 8560992)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252877) - (net usage: 8236600) - (peak: 8644744)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.253524) - (net usage: 8291528) - (peak: 8699672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.253971) - (net usage: 8296968) - (peak: 8705112)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.254364) - (net usage: 8308080) - (peak: 8716224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.254759) - (net usage: 8323288) - (peak: 8731432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.255113) - (net usage: 8334400) - (peak: 8742544)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.255479) - (net usage: 8339280) - (peak: 8747424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.255843) - (net usage: 8344200) - (peak: 8752344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.256197) - (net usage: 8350776) - (peak: 8758920)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.256663) - (net usage: 8378272) - (peak: 8786416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.257126) - (net usage: 8389968) - (peak: 8798112)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.25771) - (net usage: 8412160) - (peak: 8820304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.258106) - (net usage: 8419104) - (peak: 8827248)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.258553) - (net usage: 8446440) - (peak: 8854584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.258986) - (net usage: 8450144) - (peak: 8858288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.259344) - (net usage: 8461240) - (peak: 8869384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.259503) - (net usage: 8471832) - (peak: 8879976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.259659) - (net usage: 8480648) - (peak: 8888792)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.259963) - (net usage: 8565304) - (peak: 8973448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.26012) - (net usage: 8571736) - (peak: 8979880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.260259) - (net usage: 8582848) - (peak: 8990992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.260401) - (net usage: 8593992) - (peak: 9002136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.260551) - (net usage: 8605136) - (peak: 9013280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.260704) - (net usage: 8616280) - (peak: 9024424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.260899) - (net usage: 8629944) - (peak: 9038088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.261234) - (net usage: 8716112) - (peak: 9124256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.261376) - (net usage: 8719896) - (peak: 9128040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.261528) - (net usage: 8724576) - (peak: 9132720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.261659) - (net usage: 8728360) - (peak: 9136504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.261809) - (net usage: 8732512) - (peak: 9140656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.261951) - (net usage: 8741416) - (peak: 9149560)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.263842) - (net usage: 8769024) - (peak: 9195568)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.300738) - (net usage: 8944848) - (peak: 9410192)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.304312) - (net usage: 8835248) - (peak: 9410192)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.305167) - (net usage: 8862416) - (peak: 9410192)
Debug: (0.323298) - (net usage: 9200840) - (peak: 9724144)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.323465) - (net usage: 9218360) - (peak: 9724144)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.323571) - (net usage: 9218808) - (peak: 9724144)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.325659) - (net usage: 9222792) - (peak: 9724144)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender