Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.380813 / SQL: 0.0144s for 89 queries / Net Memory: 9207232 / Peak: 9718648
Debug: (0.018855) - (net usage: 881592) - (peak: 1467288)
Initialize Database
Debug: (0.024895) - (net usage: 1150384) - (peak: 1591472)
Done Initializing Database
Debug: (0.024972) - (net usage: 1150544) - (peak: 1591472)
initialize internal global cache
Debug: (0.041829) - (net usage: 1503184) - (peak: 1939384)
done initializing global cache
Debug: (0.04188) - (net usage: 1502648) - (peak: 1939384)
Loading Modules
Debug: (0.150467) - (net usage: 4380216) - (peak: 5134520)
End of Loading Modules
Debug: (0.155953) - (net usage: 4438640) - (peak: 5134520)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.157998) - (net usage: 4580256) - (peak: 5134520)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.165611) - (net usage: 5096848) - (peak: 5798480)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591014686 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.16953) - (net usage: 5144312) - (peak: 5798480)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.170708) - (net usage: 5138312) - (peak: 5798480)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591014685,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.170747) - (net usage: 5134760) - (peak: 5798480)
Initialize Smarty
Debug: (0.170761) - (net usage: 5134920) - (peak: 5798480)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.171131) - (net usage: 5134704) - (peak: 5798480)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.171756) - (net usage: 5134864) - (peak: 5798480)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.173673) - (net usage: 5170320) - (peak: 5798480)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 25 LIMIT  1
Debug: (0.174309) - (net usage: 5166872) - (peak: 5798480)
process template top
Debug: (0.177661) - (net usage: 5334416) - (peak: 5940992)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.243526) - (net usage: 6876008) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.250343) - (net usage: 6885520) - (peak: 8328840)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.250521) - (net usage: 6886832) - (peak: 8328840)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.264417) - (net usage: 7047272) - (peak: 8328840)
Debug: (0.265572) - (net usage: 7222432) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.26569) - (net usage: 7227208) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.266506) - (net usage: 7238400) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.26686) - (net usage: 7261584) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.271906) - (net usage: 7336552) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.272702) - (net usage: 7394184) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.273278) - (net usage: 7406312) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.273722) - (net usage: 7408584) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.274197) - (net usage: 7454312) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.274588) - (net usage: 7457640) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.274963) - (net usage: 7463088) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.275421) - (net usage: 7469840) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.275787) - (net usage: 7473128) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.276134) - (net usage: 7481512) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.276626) - (net usage: 7500296) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.27701) - (net usage: 7517976) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.278103) - (net usage: 7644640) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.278513) - (net usage: 7651608) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.278851) - (net usage: 7662688) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.279233) - (net usage: 7669688) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.280607) - (net usage: 7677728) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.281359) - (net usage: 7771272) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.281548) - (net usage: 7774584) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.281703) - (net usage: 7781552) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.28185) - (net usage: 7786888) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.281996) - (net usage: 7792320) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.282169) - (net usage: 7799320) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.282359) - (net usage: 7811440) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.282715) - (net usage: 7912240) - (peak: 8328840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.282889) - (net usage: 7940160) - (peak: 8348288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.28306) - (net usage: 7943080) - (peak: 8356496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.283219) - (net usage: 7948016) - (peak: 8356496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.283363) - (net usage: 7952952) - (peak: 8361080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.28351) - (net usage: 7957888) - (peak: 8366016)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.283666) - (net usage: 7985416) - (peak: 8393544)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.283833) - (net usage: 7990560) - (peak: 8401752)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.284154) - (net usage: 8072344) - (peak: 8480472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.284557) - (net usage: 8083880) - (peak: 8492008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.285033) - (net usage: 8094992) - (peak: 8503120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.285528) - (net usage: 8099640) - (peak: 8507768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.285887) - (net usage: 8105056) - (peak: 8513184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.286262) - (net usage: 8117448) - (peak: 8525576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.28661) - (net usage: 8122264) - (peak: 8530392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.28702) - (net usage: 8139040) - (peak: 8547168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.287451) - (net usage: 8146856) - (peak: 8554984)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.28838) - (net usage: 8230608) - (peak: 8638736)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.288931) - (net usage: 8285536) - (peak: 8693664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.289344) - (net usage: 8290976) - (peak: 8699104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.289701) - (net usage: 8302088) - (peak: 8710216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.290041) - (net usage: 8317296) - (peak: 8725424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.29043) - (net usage: 8328408) - (peak: 8736536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.290762) - (net usage: 8333288) - (peak: 8741416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.291123) - (net usage: 8338208) - (peak: 8746336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.291417) - (net usage: 8344784) - (peak: 8752912)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.291704) - (net usage: 8372280) - (peak: 8780408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.291956) - (net usage: 8383976) - (peak: 8792104)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.29231) - (net usage: 8406168) - (peak: 8814296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.292562) - (net usage: 8413112) - (peak: 8821240)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.292833) - (net usage: 8440448) - (peak: 8848576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.29308) - (net usage: 8444152) - (peak: 8852280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.293423) - (net usage: 8455248) - (peak: 8863376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.293657) - (net usage: 8465840) - (peak: 8873968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.293904) - (net usage: 8474656) - (peak: 8882784)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.294396) - (net usage: 8559312) - (peak: 8967440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.294649) - (net usage: 8565744) - (peak: 8973872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.294941) - (net usage: 8576856) - (peak: 8984984)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.295319) - (net usage: 8588000) - (peak: 8996128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.295816) - (net usage: 8599144) - (peak: 9007272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.296232) - (net usage: 8610288) - (peak: 9018416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.296713) - (net usage: 8623952) - (peak: 9032080)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.297567) - (net usage: 8710120) - (peak: 9118248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.297926) - (net usage: 8713904) - (peak: 9122032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.298285) - (net usage: 8718584) - (peak: 9126712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.298609) - (net usage: 8722368) - (peak: 9130496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.298953) - (net usage: 8726520) - (peak: 9134648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.299339) - (net usage: 8735424) - (peak: 9143552)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.303067) - (net usage: 8763032) - (peak: 9189560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.34738) - (net usage: 8938856) - (peak: 9404184)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.351512) - (net usage: 8829768) - (peak: 9404184)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.352681) - (net usage: 8856936) - (peak: 9404184)
Debug: (0.377389) - (net usage: 9195360) - (peak: 9718648)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.37759) - (net usage: 9212880) - (peak: 9718648)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.377735) - (net usage: 9213328) - (peak: 9718648)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.380526) - (net usage: 9217312) - (peak: 9718648)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender