Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.302468 / SQL: 0.01175s for 83 queries / Net Memory: 9029856 / Peak: 9540952
Debug: (0.020106) - (net usage: 881352) - (peak: 1467176)
Initialize Database
Debug: (0.0239) - (net usage: 1149984) - (peak: 1591280)
Done Initializing Database
Debug: (0.023924) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591280)
initialize internal global cache
Debug: (0.031259) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939336)
done initializing global cache
Debug: (0.031292) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939336)
Loading Modules
Debug: (0.117392) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132376)
End of Loading Modules
Debug: (0.120165) - (net usage: 4394888) - (peak: 5132376)
Initialize Smarty
Debug: (0.120184) - (net usage: 4395048) - (peak: 5132376)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.121188) - (net usage: 4421512) - (peak: 5132376)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.122103) - (net usage: 4437080) - (peak: 5132376)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.123694) - (net usage: 4526696) - (peak: 5132376)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 88 LIMIT  1
Debug: (0.140436) - (net usage: 5042776) - (peak: 5664832)
process template top
Debug: (0.142759) - (net usage: 5209296) - (peak: 5816104)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.188757) - (net usage: 6751120) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.195657) - (net usage: 6759608) - (peak: 8204088)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.195839) - (net usage: 6760920) - (peak: 8204088)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.210113) - (net usage: 6921464) - (peak: 8204088)
Debug: (0.211271) - (net usage: 7031864) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.211558) - (net usage: 7036640) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.212471) - (net usage: 7047784) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.212802) - (net usage: 7089488) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.217906) - (net usage: 7168992) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.218736) - (net usage: 7229200) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.219126) - (net usage: 7231392) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.21962) - (net usage: 7277200) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.21999) - (net usage: 7280528) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.220161) - (net usage: 7285976) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.22036) - (net usage: 7291448) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.220535) - (net usage: 7294736) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.220713) - (net usage: 7303040) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220936) - (net usage: 7321904) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.221135) - (net usage: 7339504) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.22168) - (net usage: 7466248) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.221864) - (net usage: 7474496) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.222032) - (net usage: 7485576) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.222196) - (net usage: 7492576) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.222405) - (net usage: 7501104) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.222791) - (net usage: 7608096) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.223007) - (net usage: 7611408) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.223181) - (net usage: 7618376) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.223361) - (net usage: 7623712) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.223529) - (net usage: 7629144) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.223754) - (net usage: 7634576) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.224027) - (net usage: 7640536) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.224724) - (net usage: 7652544) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.225068) - (net usage: 7739496) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.225624) - (net usage: 7767416) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.226214) - (net usage: 7770336) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.226416) - (net usage: 7776840) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.226567) - (net usage: 7781776) - (peak: 8204088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.22672) - (net usage: 7809304) - (peak: 8217632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.226884) - (net usage: 7814368) - (peak: 8225840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227186) - (net usage: 7896232) - (peak: 8304560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.227369) - (net usage: 7907768) - (peak: 8316096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.227698) - (net usage: 7918880) - (peak: 8327208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.228182) - (net usage: 7923528) - (peak: 8331856)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.228676) - (net usage: 7928944) - (peak: 8337272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.229043) - (net usage: 7941336) - (peak: 8349664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.229439) - (net usage: 7946152) - (peak: 8354480)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.229799) - (net usage: 7957296) - (peak: 8365624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.230178) - (net usage: 7965032) - (peak: 8373360)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231158) - (net usage: 8048784) - (peak: 8457112)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23177) - (net usage: 8103792) - (peak: 8512120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.232482) - (net usage: 8109232) - (peak: 8517560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.232972) - (net usage: 8120344) - (peak: 8528672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.233383) - (net usage: 8141184) - (peak: 8549512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.233742) - (net usage: 8152296) - (peak: 8560624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.234074) - (net usage: 8157176) - (peak: 8565504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.234438) - (net usage: 8162096) - (peak: 8570424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.234806) - (net usage: 8168592) - (peak: 8576920)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235244) - (net usage: 8196168) - (peak: 8604496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.235667) - (net usage: 8207784) - (peak: 8616112)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236144) - (net usage: 8230056) - (peak: 8638384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.236703) - (net usage: 8236920) - (peak: 8645248)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23737) - (net usage: 8264336) - (peak: 8672664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.237911) - (net usage: 8268040) - (peak: 8676368)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.238428) - (net usage: 8279136) - (peak: 8687464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.238901) - (net usage: 8289728) - (peak: 8698056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.239442) - (net usage: 8298464) - (peak: 8706792)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240447) - (net usage: 8383200) - (peak: 8791528)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.240782) - (net usage: 8389632) - (peak: 8797960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.241074) - (net usage: 8400744) - (peak: 8809072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.241378) - (net usage: 8411888) - (peak: 8820216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.241657) - (net usage: 8423032) - (peak: 8831360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.241933) - (net usage: 8434176) - (peak: 8842504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.242307) - (net usage: 8447760) - (peak: 8856088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.243036) - (net usage: 8534008) - (peak: 8942336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.24336) - (net usage: 8537792) - (peak: 8946120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.24364) - (net usage: 8542472) - (peak: 8950800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.243903) - (net usage: 8546256) - (peak: 8954584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.244164) - (net usage: 8550408) - (peak: 8958736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.244505) - (net usage: 8559232) - (peak: 8967560)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247842) - (net usage: 8586920) - (peak: 9013568)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.277742) - (net usage: 8828520) - (peak: 9294112)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.281122) - (net usage: 8718408) - (peak: 9294112)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.281933) - (net usage: 8745576) - (peak: 9294112)
Debug: (0.299902) - (net usage: 9017848) - (peak: 9540952)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.300044) - (net usage: 9035368) - (peak: 9540952)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.300147) - (net usage: 9035816) - (peak: 9540952)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.30223) - (net usage: 9039936) - (peak: 9540952)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender