Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.30547 / SQL: 0.01309s for 83 queries / Net Memory: 8994272 / Peak: 9505320
Debug: (0.021374) - (net usage: 881352) - (peak: 1467128)
Initialize Database
Debug: (0.027539) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591232)
Done Initializing Database
Debug: (0.027598) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591232)
initialize internal global cache
Debug: (0.042061) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939288)
done initializing global cache
Debug: (0.042099) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939288)
Loading Modules
Debug: (0.131384) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132328)
End of Loading Modules
Debug: (0.134225) - (net usage: 4394888) - (peak: 5132328)
Initialize Smarty
Debug: (0.134246) - (net usage: 4395048) - (peak: 5132328)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.135243) - (net usage: 4421512) - (peak: 5132328)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.136189) - (net usage: 4437080) - (peak: 5132328)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.137766) - (net usage: 4491400) - (peak: 5132328)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 33 LIMIT  1
Debug: (0.145854) - (net usage: 5007360) - (peak: 5629368)
process template top
Debug: (0.14823) - (net usage: 5173880) - (peak: 5780640)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.194438) - (net usage: 6715704) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.201441) - (net usage: 6723936) - (peak: 8168624)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.201621) - (net usage: 6725248) - (peak: 8168624)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.21598) - (net usage: 6885792) - (peak: 8168624)
Debug: (0.21722) - (net usage: 6996192) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.217345) - (net usage: 7000968) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.217701) - (net usage: 7012112) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.217836) - (net usage: 7053816) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.220279) - (net usage: 7133320) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.221405) - (net usage: 7193496) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.221813) - (net usage: 7195688) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.222291) - (net usage: 7241496) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.222674) - (net usage: 7244824) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.223066) - (net usage: 7250272) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.223549) - (net usage: 7255744) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.224134) - (net usage: 7259032) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.224539) - (net usage: 7267336) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.22507) - (net usage: 7286200) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.225485) - (net usage: 7303800) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.226592) - (net usage: 7430544) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.22701) - (net usage: 7438792) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.227367) - (net usage: 7449872) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.227698) - (net usage: 7456872) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.228127) - (net usage: 7465400) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228934) - (net usage: 7572392) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.229243) - (net usage: 7575704) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.22949) - (net usage: 7582672) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.229727) - (net usage: 7588008) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.229999) - (net usage: 7593440) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.230248) - (net usage: 7598872) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.230485) - (net usage: 7604832) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.230775) - (net usage: 7616872) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231383) - (net usage: 7717752) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.231671) - (net usage: 7745672) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.231958) - (net usage: 7748592) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.232224) - (net usage: 7753528) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.232489) - (net usage: 7758464) - (peak: 8168624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.23274) - (net usage: 7763400) - (peak: 8171680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.233469) - (net usage: 7790928) - (peak: 8199208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.233803) - (net usage: 7795992) - (peak: 8207416)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234377) - (net usage: 7877856) - (peak: 8286136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.23465) - (net usage: 7889392) - (peak: 8297672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.234914) - (net usage: 7900504) - (peak: 8308784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.235156) - (net usage: 7905152) - (peak: 8313432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.235393) - (net usage: 7910568) - (peak: 8318848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.235662) - (net usage: 7922960) - (peak: 8331240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.235932) - (net usage: 7927776) - (peak: 8336056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.236208) - (net usage: 7938920) - (peak: 8347200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.236479) - (net usage: 7946656) - (peak: 8354936)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237117) - (net usage: 8030408) - (peak: 8438688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237509) - (net usage: 8085416) - (peak: 8493696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.23778) - (net usage: 8090856) - (peak: 8499136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.238069) - (net usage: 8107600) - (peak: 8515880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.238316) - (net usage: 8122808) - (peak: 8531088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.238553) - (net usage: 8133920) - (peak: 8542200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.238784) - (net usage: 8138800) - (peak: 8547080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.239058) - (net usage: 8143720) - (peak: 8552000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.239246) - (net usage: 8150216) - (peak: 8558496)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239411) - (net usage: 8177792) - (peak: 8586072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.239557) - (net usage: 8189408) - (peak: 8597688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239742) - (net usage: 8211680) - (peak: 8619960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.2399) - (net usage: 8218536) - (peak: 8626824)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240059) - (net usage: 8245960) - (peak: 8654240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.240217) - (net usage: 8249664) - (peak: 8657944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.240351) - (net usage: 8260760) - (peak: 8669040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.24048) - (net usage: 8271352) - (peak: 8679632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.240623) - (net usage: 8280088) - (peak: 8688368)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241135) - (net usage: 8364824) - (peak: 8773104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.241728) - (net usage: 8371256) - (peak: 8779536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.242261) - (net usage: 8382368) - (peak: 8790648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.242723) - (net usage: 8393512) - (peak: 8801792)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.24322) - (net usage: 8404656) - (peak: 8812936)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.243677) - (net usage: 8415800) - (peak: 8824080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.245442) - (net usage: 8428600) - (peak: 8836880)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246544) - (net usage: 8501792) - (peak: 8910072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.247161) - (net usage: 8507144) - (peak: 8915424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.24763) - (net usage: 8510928) - (peak: 8919208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.248141) - (net usage: 8515080) - (peak: 8923360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.248606) - (net usage: 8523904) - (peak: 8932184)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.251114) - (net usage: 8551592) - (peak: 8978192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.279886) - (net usage: 8793192) - (peak: 9258736)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.283796) - (net usage: 8682824) - (peak: 9258736)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.284666) - (net usage: 8709992) - (peak: 9258736)
Debug: (0.302845) - (net usage: 8982264) - (peak: 9505320)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.303036) - (net usage: 8999784) - (peak: 9505320)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.303148) - (net usage: 9000232) - (peak: 9505320)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.305252) - (net usage: 9004352) - (peak: 9505320)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender