Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.32172 / SQL: 0.01217s for 89 queries / Net Memory: 9268016 / Peak: 9760080
Debug: (0.019446) - (net usage: 881352) - (peak: 1467128)
Initialize Database
Debug: (0.02573) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591232)
Done Initializing Database
Debug: (0.025787) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591232)
initialize internal global cache
Debug: (0.03998) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939288)
done initializing global cache
Debug: (0.040034) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939288)
Loading Modules
Debug: (0.128588) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132328)
End of Loading Modules
Debug: (0.134333) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132328)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.136467) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132328)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.144286) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796760)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591256108 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.147563) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796760)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.14836) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796760)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591256107,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.148389) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796760)
Initialize Smarty
Debug: (0.148398) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796760)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.148675) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796760)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.149135) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796760)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.152936) - (net usage: 5426864) - (peak: 5950672)
SELECT tpl_id,design_id FROM framopol_layout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (2,3) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.153034) - (net usage: 5428824) - (peak: 5950672)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id IN (2,3)
Debug: (0.154629) - (net usage: 5526912) - (peak: 6051448)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0.154963) - (net usage: 5530424) - (peak: 6051448)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 27 LIMIT 1
Debug: (0.155434) - (net usage: 5526976) - (peak: 6051448)
process template top
Debug: (0.20343) - (net usage: 7091600) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.210665) - (net usage: 7106200) - (peak: 8610056)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.210865) - (net usage: 7107512) - (peak: 8610056)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.230906) - (net usage: 7333592) - (peak: 8610056)
Debug: (0.231217) - (net usage: 7360704) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231394) - (net usage: 7383888) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.234362) - (net usage: 7458816) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234817) - (net usage: 7516528) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.235073) - (net usage: 7528624) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.235302) - (net usage: 7530816) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235607) - (net usage: 7576624) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.235844) - (net usage: 7579952) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.236063) - (net usage: 7585400) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.236296) - (net usage: 7592152) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.236541) - (net usage: 7595440) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.236772) - (net usage: 7603744) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237048) - (net usage: 7622608) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.238033) - (net usage: 7639520) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23874) - (net usage: 7753000) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.238974) - (net usage: 7759968) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.239177) - (net usage: 7771048) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.239368) - (net usage: 7778048) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.239606) - (net usage: 7786576) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240083) - (net usage: 7893568) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.240315) - (net usage: 7896880) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.240548) - (net usage: 7903848) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.240757) - (net usage: 7909184) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.240963) - (net usage: 7914616) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.241171) - (net usage: 7920048) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.241397) - (net usage: 7926008) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.241665) - (net usage: 7938048) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242246) - (net usage: 8057336) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.242465) - (net usage: 8060256) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.242703) - (net usage: 8065192) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.242897) - (net usage: 8070128) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.2431) - (net usage: 8075056) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.243305) - (net usage: 8102592) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.243546) - (net usage: 8107656) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244008) - (net usage: 8189520) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.244241) - (net usage: 8201056) - (peak: 8610056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.244434) - (net usage: 8212168) - (peak: 8620448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.244732) - (net usage: 8216816) - (peak: 8625096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.245128) - (net usage: 8222232) - (peak: 8630512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.24541) - (net usage: 8234624) - (peak: 8642904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.245708) - (net usage: 8239440) - (peak: 8647720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.245964) - (net usage: 8256216) - (peak: 8664496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.246238) - (net usage: 8263952) - (peak: 8672232)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246963) - (net usage: 8347704) - (peak: 8755984)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247446) - (net usage: 8402712) - (peak: 8810992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.247795) - (net usage: 8408152) - (peak: 8816432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.248064) - (net usage: 8419264) - (peak: 8827544)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.24832) - (net usage: 8434472) - (peak: 8842752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.248674) - (net usage: 8445584) - (peak: 8853864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.249183) - (net usage: 8450464) - (peak: 8858744)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.249606) - (net usage: 8455384) - (peak: 8863664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.250032) - (net usage: 8461880) - (peak: 8870160)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.250525) - (net usage: 8489456) - (peak: 8897736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.251005) - (net usage: 8501072) - (peak: 8909352)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.251541) - (net usage: 8523344) - (peak: 8931624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.25196) - (net usage: 8530208) - (peak: 8938488)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252385) - (net usage: 8557624) - (peak: 8965904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.252826) - (net usage: 8561328) - (peak: 8969608)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.253214) - (net usage: 8572424) - (peak: 8980704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.253616) - (net usage: 8583016) - (peak: 8991296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.254019) - (net usage: 8591752) - (peak: 9000032)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.254803) - (net usage: 8676488) - (peak: 9084768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.255226) - (net usage: 8682920) - (peak: 9091200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.255609) - (net usage: 8694032) - (peak: 9102312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.255958) - (net usage: 8705176) - (peak: 9113456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.256315) - (net usage: 8716320) - (peak: 9124600)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.25675) - (net usage: 8727464) - (peak: 9135744)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.257196) - (net usage: 8741048) - (peak: 9149328)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.257858) - (net usage: 8827296) - (peak: 9235576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.258131) - (net usage: 8831080) - (peak: 9239360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.258373) - (net usage: 8835760) - (peak: 9244040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.258656) - (net usage: 8839544) - (peak: 9247824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.258953) - (net usage: 8843696) - (peak: 9251976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.259214) - (net usage: 8852520) - (peak: 9260800)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.262402) - (net usage: 8880208) - (peak: 9306808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.295763) - (net usage: 9056272) - (peak: 9521816)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.30105) - (net usage: 8968688) - (peak: 9521816)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.301878) - (net usage: 8995824) - (peak: 9521816)
Debug: (0.319126) - (net usage: 9231432) - (peak: 9760080)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.319277) - (net usage: 9248952) - (peak: 9760080)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0.319379) - (net usage: 9249400) - (peak: 9760080)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.321497) - (net usage: 9257616) - (peak: 9760080)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender