Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.306442 / SQL: 0.01381s for 81 queries / Net Memory: 9011296 / Peak: 9497944
Debug: (0.02058) - (net usage: 881352) - (peak: 1467304)
Initialize Database
Debug: (0.026622) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591408)
Done Initializing Database
Debug: (0.02668) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591408)
initialize internal global cache
Debug: (0.039632) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939464)
done initializing global cache
Debug: (0.03968) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939464)
Loading Modules
Debug: (0.12604) - (net usage: 4378392) - (peak: 5132472)
End of Loading Modules
Debug: (0.128841) - (net usage: 4394856) - (peak: 5132472)
Initialize Smarty
Debug: (0.128858) - (net usage: 4395016) - (peak: 5132472)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.129835) - (net usage: 4421480) - (peak: 5132472)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.130732) - (net usage: 4437048) - (peak: 5132472)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.13235) - (net usage: 4487792) - (peak: 5132472)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 42 LIMIT  1
Debug: (0.140311) - (net usage: 5003976) - (peak: 5626160)
process template top
Debug: (0.14261) - (net usage: 5170496) - (peak: 5777432)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.188058) - (net usage: 6712312) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.194921) - (net usage: 6726952) - (peak: 8165408)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.195101) - (net usage: 6728264) - (peak: 8165408)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.209154) - (net usage: 6888808) - (peak: 8165408)
Debug: (0.210302) - (net usage: 6999208) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.210435) - (net usage: 7003984) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.210784) - (net usage: 7015128) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.210905) - (net usage: 7056832) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.212923) - (net usage: 7136336) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.213223) - (net usage: 7196544) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.213429) - (net usage: 7198736) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.213719) - (net usage: 7244544) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.214273) - (net usage: 7247872) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.21471) - (net usage: 7253320) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.215063) - (net usage: 7258792) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.215443) - (net usage: 7262080) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.215956) - (net usage: 7270384) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.216644) - (net usage: 7289248) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.217084) - (net usage: 7306848) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.218206) - (net usage: 7433592) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.218626) - (net usage: 7441840) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.218972) - (net usage: 7452920) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.2193) - (net usage: 7459912) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.219733) - (net usage: 7468448) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220535) - (net usage: 7575440) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.220929) - (net usage: 7578752) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.221263) - (net usage: 7585720) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.221741) - (net usage: 7591056) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.222226) - (net usage: 7596488) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.222663) - (net usage: 7601920) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.223027) - (net usage: 7607880) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.223443) - (net usage: 7619920) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.224562) - (net usage: 7720800) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.225538) - (net usage: 7748720) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.225966) - (net usage: 7751640) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.226299) - (net usage: 7756576) - (peak: 8165408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.226665) - (net usage: 7761512) - (peak: 8169968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.226998) - (net usage: 7766448) - (peak: 8174904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.227342) - (net usage: 7793976) - (peak: 8202432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.227755) - (net usage: 7796232) - (peak: 8210640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.229139) - (net usage: 7807864) - (peak: 8216320)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (43,44,45,46,47) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231102) - (net usage: 7841456) - (peak: 8249912)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (43,44,45,47) ORDER BY content_id
Debug: (0.232318) - (net usage: 7889864) - (peak: 8298320)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (46) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23277) - (net usage: 7892784) - (peak: 8301240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.233245) - (net usage: 7903928) - (peak: 8312384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.233791) - (net usage: 7911664) - (peak: 8320120)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234792) - (net usage: 7995416) - (peak: 8403872)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235348) - (net usage: 8050424) - (peak: 8458880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.235808) - (net usage: 8055864) - (peak: 8464320)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.236171) - (net usage: 8066976) - (peak: 8475432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.236549) - (net usage: 8082184) - (peak: 8490640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.236887) - (net usage: 8093296) - (peak: 8501752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.237211) - (net usage: 8103808) - (peak: 8512264)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.237587) - (net usage: 8108728) - (peak: 8517184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.237822) - (net usage: 8115224) - (peak: 8523680)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238021) - (net usage: 8142800) - (peak: 8551256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.238188) - (net usage: 8154416) - (peak: 8562872)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23839) - (net usage: 8176688) - (peak: 8585144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.238575) - (net usage: 8183552) - (peak: 8592008)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238745) - (net usage: 8210968) - (peak: 8619424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.238901) - (net usage: 8214672) - (peak: 8623128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.239045) - (net usage: 8225768) - (peak: 8634224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.239183) - (net usage: 8236360) - (peak: 8644816)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.239334) - (net usage: 8245096) - (peak: 8653552)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239648) - (net usage: 8329832) - (peak: 8738288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.239825) - (net usage: 8336264) - (peak: 8744720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.239966) - (net usage: 8347376) - (peak: 8755832)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.240101) - (net usage: 8358520) - (peak: 8766976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.240232) - (net usage: 8369664) - (peak: 8778120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.240366) - (net usage: 8380808) - (peak: 8789264)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.240571) - (net usage: 8394392) - (peak: 8802848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24088) - (net usage: 8480640) - (peak: 8889096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.241019) - (net usage: 8484424) - (peak: 8892880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.241147) - (net usage: 8489104) - (peak: 8897560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.241274) - (net usage: 8492888) - (peak: 8901344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.241414) - (net usage: 8497040) - (peak: 8905496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.241561) - (net usage: 8505864) - (peak: 8914320)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.243212) - (net usage: 8533552) - (peak: 8960328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.27127) - (net usage: 8775152) - (peak: 9240872)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.274873) - (net usage: 8671176) - (peak: 9240872)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.275678) - (net usage: 8698344) - (peak: 9240872)
Debug: (0.299675) - (net usage: 8974712) - (peak: 9497944)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.300084) - (net usage: 8992232) - (peak: 9497944)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.300355) - (net usage: 8992680) - (peak: 9497944)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.305861) - (net usage: 9000896) - (peak: 9497944)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender