Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.304878 / SQL: 0.00652s for 83 queries / Net Memory: 9004472 / Peak: 9515632
Debug: (0.01731) - (net usage: 881352) - (peak: 1467240)
Initialize Database
Debug: (0.023455) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591344)
Done Initializing Database
Debug: (0.023512) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591344)
initialize internal global cache
Debug: (0.035844) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939400)
done initializing global cache
Debug: (0.035884) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939400)
Loading Modules
Debug: (0.148336) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132440)
End of Loading Modules
Debug: (0.151161) - (net usage: 4394888) - (peak: 5132440)
Initialize Smarty
Debug: (0.151181) - (net usage: 4395048) - (peak: 5132440)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.152163) - (net usage: 4421512) - (peak: 5132440)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.153078) - (net usage: 4437080) - (peak: 5132440)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.154609) - (net usage: 4500384) - (peak: 5132440)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 77 LIMIT  1
Debug: (0.162674) - (net usage: 5016472) - (peak: 5638592)
process template top
Debug: (0.16503) - (net usage: 5182992) - (peak: 5789864)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.210906) - (net usage: 6724816) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.218033) - (net usage: 6735352) - (peak: 8177848)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.218214) - (net usage: 6736664) - (peak: 8177848)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.233784) - (net usage: 6897208) - (peak: 8177848)
Debug: (0.234996) - (net usage: 7007608) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.235119) - (net usage: 7012384) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.235477) - (net usage: 7023528) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235601) - (net usage: 7065232) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.237619) - (net usage: 7144736) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237985) - (net usage: 7204912) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.238143) - (net usage: 7207104) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238316) - (net usage: 7252912) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.238463) - (net usage: 7256240) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.238595) - (net usage: 7261688) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.238722) - (net usage: 7267160) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.238876) - (net usage: 7270448) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.239013) - (net usage: 7278752) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239184) - (net usage: 7297616) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.239946) - (net usage: 7314528) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240371) - (net usage: 7427928) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.240518) - (net usage: 7436176) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.24065) - (net usage: 7447256) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.240867) - (net usage: 7457368) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241203) - (net usage: 7564360) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.241363) - (net usage: 7567672) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.241494) - (net usage: 7574640) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.241619) - (net usage: 7579976) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.241745) - (net usage: 7585408) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.24192) - (net usage: 7590840) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.242051) - (net usage: 7596800) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.242194) - (net usage: 7608840) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242502) - (net usage: 7709720) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.243017) - (net usage: 7737640) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.243549) - (net usage: 7740560) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.243684) - (net usage: 7745496) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.243859) - (net usage: 7750432) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.244013) - (net usage: 7755368) - (peak: 8177848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.244154) - (net usage: 7782896) - (peak: 8191288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.244301) - (net usage: 7787960) - (peak: 8199496)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24458) - (net usage: 7869824) - (peak: 8278216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.244724) - (net usage: 7881360) - (peak: 8289752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.24488) - (net usage: 7892472) - (peak: 8300864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.245022) - (net usage: 7897120) - (peak: 8305512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.24515) - (net usage: 7902536) - (peak: 8310928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.245275) - (net usage: 7914928) - (peak: 8323320)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.2454) - (net usage: 7919736) - (peak: 8328136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.245525) - (net usage: 7930888) - (peak: 8339280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.245667) - (net usage: 7938624) - (peak: 8347016)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246042) - (net usage: 8022376) - (peak: 8430768)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246252) - (net usage: 8077384) - (peak: 8485776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.246398) - (net usage: 8082824) - (peak: 8491216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.246532) - (net usage: 8093936) - (peak: 8502328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.246662) - (net usage: 8114776) - (peak: 8523168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.246806) - (net usage: 8125888) - (peak: 8534280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.246936) - (net usage: 8130768) - (peak: 8539160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.247058) - (net usage: 8135688) - (peak: 8544080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.247192) - (net usage: 8142184) - (peak: 8550576)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247353) - (net usage: 8169760) - (peak: 8578152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.247497) - (net usage: 8181376) - (peak: 8589768)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24768) - (net usage: 8203648) - (peak: 8612040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.247842) - (net usage: 8210512) - (peak: 8618904)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247997) - (net usage: 8237928) - (peak: 8646320)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.248141) - (net usage: 8241632) - (peak: 8650024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.248273) - (net usage: 8252728) - (peak: 8661120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.2484) - (net usage: 8263312) - (peak: 8671712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.248541) - (net usage: 8272056) - (peak: 8680448)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24883) - (net usage: 8356792) - (peak: 8765184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.248981) - (net usage: 8363224) - (peak: 8771616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.249124) - (net usage: 8374336) - (peak: 8782728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.249252) - (net usage: 8385480) - (peak: 8793872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.249376) - (net usage: 8396624) - (peak: 8805016)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.249503) - (net usage: 8407768) - (peak: 8816160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.249674) - (net usage: 8421352) - (peak: 8829744)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.249997) - (net usage: 8507600) - (peak: 8915992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.250129) - (net usage: 8511384) - (peak: 8919776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.250251) - (net usage: 8516064) - (peak: 8924456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.25037) - (net usage: 8519848) - (peak: 8928240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.250489) - (net usage: 8524000) - (peak: 8932392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.25062) - (net usage: 8532824) - (peak: 8941216)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252184) - (net usage: 8560512) - (peak: 8987224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.280071) - (net usage: 8802112) - (peak: 9267768)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.283625) - (net usage: 8693024) - (peak: 9267768)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.284445) - (net usage: 8720192) - (peak: 9267768)
Debug: (0.302345) - (net usage: 8992464) - (peak: 9515632)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.302505) - (net usage: 9009984) - (peak: 9515632)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.302607) - (net usage: 9010432) - (peak: 9515632)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.304654) - (net usage: 9014552) - (peak: 9515632)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender