Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.306145 / SQL: 0.01141s for 83 queries / Net Memory: 9029192 / Peak: 9540352
Debug: (0.020094) - (net usage: 881352) - (peak: 1467240)
Initialize Database
Debug: (0.02388) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591344)
Done Initializing Database
Debug: (0.023904) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591344)
initialize internal global cache
Debug: (0.031133) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939400)
done initializing global cache
Debug: (0.031166) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939400)
Loading Modules
Debug: (0.11704) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132440)
End of Loading Modules
Debug: (0.119865) - (net usage: 4394888) - (peak: 5132440)
Initialize Smarty
Debug: (0.119885) - (net usage: 4395048) - (peak: 5132440)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.120869) - (net usage: 4421512) - (peak: 5132440)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.121773) - (net usage: 4437080) - (peak: 5132440)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.123277) - (net usage: 4527888) - (peak: 5132440)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 93 LIMIT  1
Debug: (0.131239) - (net usage: 5043896) - (peak: 5666016)
process template top
Debug: (0.133582) - (net usage: 5210416) - (peak: 5817288)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.178963) - (net usage: 6752240) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.192455) - (net usage: 6758904) - (peak: 8205272)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.192728) - (net usage: 6760216) - (peak: 8205272)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.208644) - (net usage: 6920760) - (peak: 8205272)
Debug: (0.209845) - (net usage: 7031160) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.209965) - (net usage: 7035936) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.210315) - (net usage: 7047080) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.210436) - (net usage: 7088784) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.212837) - (net usage: 7168016) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.213168) - (net usage: 7214512) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.213325) - (net usage: 7216768) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.213532) - (net usage: 7262576) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.213688) - (net usage: 7265904) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.213822) - (net usage: 7271352) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.213981) - (net usage: 7278568) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.214117) - (net usage: 7286872) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.214289) - (net usage: 7305736) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.214443) - (net usage: 7323336) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.214882) - (net usage: 7450080) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.215025) - (net usage: 7457048) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.215154) - (net usage: 7469408) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.215277) - (net usage: 7476408) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.215417) - (net usage: 7484936) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.215796) - (net usage: 7591928) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.215958) - (net usage: 7595240) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.216087) - (net usage: 7602208) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.216211) - (net usage: 7607544) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.216335) - (net usage: 7612976) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.216475) - (net usage: 7618408) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.216608) - (net usage: 7624368) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.216753) - (net usage: 7636408) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.217423) - (net usage: 7737288) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.218393) - (net usage: 7765208) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.218966) - (net usage: 7768128) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.219331) - (net usage: 7773064) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.219718) - (net usage: 7778000) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.220068) - (net usage: 7782936) - (peak: 8205272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.220504) - (net usage: 7810464) - (peak: 8218856)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.220907) - (net usage: 7815528) - (peak: 8227064)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.22172) - (net usage: 7897392) - (peak: 8305784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.222109) - (net usage: 7908928) - (peak: 8317320)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.222441) - (net usage: 7920040) - (peak: 8328432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.222812) - (net usage: 7924688) - (peak: 8333080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.223137) - (net usage: 7930104) - (peak: 8338496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.223492) - (net usage: 7942496) - (peak: 8350888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.223831) - (net usage: 7947312) - (peak: 8355704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.224309) - (net usage: 7958456) - (peak: 8366848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.224759) - (net usage: 7966192) - (peak: 8374584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.225701) - (net usage: 8049944) - (peak: 8458336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.226237) - (net usage: 8104952) - (peak: 8513344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.226739) - (net usage: 8110392) - (peak: 8518784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.227245) - (net usage: 8121504) - (peak: 8529896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.227707) - (net usage: 8142344) - (peak: 8550736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.228068) - (net usage: 8153456) - (peak: 8561848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.22843) - (net usage: 8158336) - (peak: 8566728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.228824) - (net usage: 8163256) - (peak: 8571648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.229181) - (net usage: 8169752) - (peak: 8578144)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229762) - (net usage: 8197328) - (peak: 8605720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.230167) - (net usage: 8208944) - (peak: 8617336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.230743) - (net usage: 8231216) - (peak: 8639608)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.231129) - (net usage: 8238080) - (peak: 8646472)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231629) - (net usage: 8265496) - (peak: 8673888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.23194) - (net usage: 8269200) - (peak: 8677592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.232154) - (net usage: 8280296) - (peak: 8688688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.232346) - (net usage: 8290888) - (peak: 8699280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.232683) - (net usage: 8299624) - (peak: 8708016)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.233561) - (net usage: 8384360) - (peak: 8792752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.234011) - (net usage: 8390792) - (peak: 8799184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.234382) - (net usage: 8401904) - (peak: 8810296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.234816) - (net usage: 8413048) - (peak: 8821440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.235166) - (net usage: 8424192) - (peak: 8832584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.235538) - (net usage: 8435336) - (peak: 8843728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.236048) - (net usage: 8448920) - (peak: 8857312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236906) - (net usage: 8535168) - (peak: 8943560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.237205) - (net usage: 8538952) - (peak: 8947344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.23736) - (net usage: 8543632) - (peak: 8952024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.237547) - (net usage: 8547416) - (peak: 8955808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.237714) - (net usage: 8551568) - (peak: 8959960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.237946) - (net usage: 8560392) - (peak: 8968784)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240954) - (net usage: 8588080) - (peak: 9014792)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.271914) - (net usage: 8829680) - (peak: 9295336)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.278157) - (net usage: 8717744) - (peak: 9295336)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.280217) - (net usage: 8744912) - (peak: 9295336)
Debug: (0.303615) - (net usage: 9017184) - (peak: 9540352)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.303771) - (net usage: 9034704) - (peak: 9540352)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.303875) - (net usage: 9035152) - (peak: 9540352)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.305933) - (net usage: 9039272) - (peak: 9540352)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender