Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.23857 / SQL: 0.01266s for 90 queries / Net Memory: 2910200 / Peak: 3433808
Debug: (0.010996) - (net usage: 65472) - (peak: 427040)
Initialize Database
Debug: (0.013832) - (net usage: 126176) - (peak: 487744)
Done Initializing Database
Debug: (0.013877) - (net usage: 126336) - (peak: 487904)
initialize internal global cache
Debug: (0.024081) - (net usage: 401416) - (peak: 791056)
done initializing global cache
Debug: (0.024126) - (net usage: 400880) - (peak: 791056)
Loading Modules
Debug: (0.087561) - (net usage: 845888) - (peak: 1242712)
End of Loading Modules
Debug: (0.093022) - (net usage: 888872) - (peak: 1258880)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.094786) - (net usage: 999968) - (peak: 1503736)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.099083) - (net usage: 1111984) - (peak: 1510112)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591260153 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.102287) - (net usage: 1120016) - (peak: 1510112)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.103097) - (net usage: 1113920) - (peak: 1558248)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591260152,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.10313) - (net usage: 1110368) - (peak: 1558248)
Initialize Smarty
Debug: (0.10314) - (net usage: 1110528) - (peak: 1558248)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.10351) - (net usage: 1132632) - (peak: 1558248)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.104083) - (net usage: 1132792) - (peak: 1558248)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.105635) - (net usage: 1216296) - (peak: 1577864)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 16 LIMIT  1
Debug: (0.106228) - (net usage: 1213272) - (peak: 1577864)
process template top
Debug: (0.107312) - (net usage: 1239704) - (peak: 1601272)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.147051) - (net usage: 1294840) - (peak: 1657776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 16
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.153874) - (net usage: 1301792) - (peak: 1685592)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.154055) - (net usage: 1303104) - (peak: 1685592)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.166951) - (net usage: 1411944) - (peak: 1773544)
Debug: (0.167358) - (net usage: 1431592) - (peak: 1793160)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.167496) - (net usage: 1436368) - (peak: 1797936)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.168546) - (net usage: 1446920) - (peak: 1808488)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.169561) - (net usage: 1464624) - (peak: 1826192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.172209) - (net usage: 1521320) - (peak: 1882888)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.172593) - (net usage: 1579144) - (peak: 1940712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.172842) - (net usage: 1591208) - (peak: 1952776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.173048) - (net usage: 1593288) - (peak: 1954856)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.173278) - (net usage: 1639208) - (peak: 2000776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.173496) - (net usage: 1642536) - (peak: 2008984)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.173676) - (net usage: 1647984) - (peak: 2009552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.173876) - (net usage: 1654736) - (peak: 2016304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.17405) - (net usage: 1658024) - (peak: 2019592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.174222) - (net usage: 1666216) - (peak: 2027784)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.174443) - (net usage: 1685192) - (peak: 2046760)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.174639) - (net usage: 1702680) - (peak: 2064248)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.175232) - (net usage: 1829536) - (peak: 2191104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.175416) - (net usage: 1836504) - (peak: 2198072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.175583) - (net usage: 1847584) - (peak: 2209152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.175744) - (net usage: 1854584) - (peak: 2216152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.175949) - (net usage: 1863000) - (peak: 2224568)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.176358) - (net usage: 1970104) - (peak: 2331672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.176554) - (net usage: 1973416) - (peak: 2339880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.176721) - (net usage: 1980384) - (peak: 2341952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.177131) - (net usage: 1985720) - (peak: 2347288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.177645) - (net usage: 1991152) - (peak: 2352720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.178065) - (net usage: 1996584) - (peak: 2358152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.178409) - (net usage: 2002544) - (peak: 2364112)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.178853) - (net usage: 2014472) - (peak: 2376040)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.179603) - (net usage: 2115464) - (peak: 2477032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.180049) - (net usage: 2143384) - (peak: 2504952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.180389) - (net usage: 2146304) - (peak: 2513160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.180703) - (net usage: 2151240) - (peak: 2513160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.181056) - (net usage: 2156176) - (peak: 2517744)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.181376) - (net usage: 2161112) - (peak: 2522680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.181708) - (net usage: 2188640) - (peak: 2550208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.18211) - (net usage: 2193592) - (peak: 2558416)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.182756) - (net usage: 2275568) - (peak: 2637136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.183212) - (net usage: 2287104) - (peak: 2648672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.183535) - (net usage: 2298216) - (peak: 2659784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.183892) - (net usage: 2302864) - (peak: 2664432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.184216) - (net usage: 2308280) - (peak: 2669848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.18453) - (net usage: 2320672) - (peak: 2682240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.184881) - (net usage: 2331120) - (peak: 2692688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.185202) - (net usage: 2342264) - (peak: 2703832)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.18555) - (net usage: 2349888) - (peak: 2711456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.186386) - (net usage: 2433640) - (peak: 2795208)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.186985) - (net usage: 2488760) - (peak: 2850328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.187367) - (net usage: 2494200) - (peak: 2855768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.187703) - (net usage: 2505312) - (peak: 2866880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.188077) - (net usage: 2520520) - (peak: 2882088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.188396) - (net usage: 2531632) - (peak: 2893200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.188704) - (net usage: 2536512) - (peak: 2898080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.189059) - (net usage: 2541432) - (peak: 2903000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.189341) - (net usage: 2547816) - (peak: 2909384)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.189504) - (net usage: 2575504) - (peak: 2937072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.189652) - (net usage: 2587008) - (peak: 2948576)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.189844) - (net usage: 2609392) - (peak: 2970960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.189991) - (net usage: 2616144) - (peak: 2977712)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.190143) - (net usage: 2643672) - (peak: 3005240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.190287) - (net usage: 2647376) - (peak: 3008944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.19042) - (net usage: 2658472) - (peak: 3020040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.190547) - (net usage: 2669064) - (peak: 3030632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.190712) - (net usage: 2677688) - (peak: 3039256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.191003) - (net usage: 2762536) - (peak: 3124104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.191153) - (net usage: 2768968) - (peak: 3130536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.191285) - (net usage: 2780080) - (peak: 3141648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.191411) - (net usage: 2791224) - (peak: 3152792)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.191537) - (net usage: 2802368) - (peak: 3163936)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.191664) - (net usage: 2813512) - (peak: 3175080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.191855) - (net usage: 2826984) - (peak: 3188552)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.192138) - (net usage: 2913344) - (peak: 3274912)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.192271) - (net usage: 2917128) - (peak: 3278696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.192395) - (net usage: 2921808) - (peak: 3283376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.192516) - (net usage: 2925592) - (peak: 3287160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.192637) - (net usage: 2929744) - (peak: 3291312)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.192786) - (net usage: 2938456) - (peak: 3300024)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.194133) - (net usage: 2954872) - (peak: 3316440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.220317) - (net usage: 2998104) - (peak: 3433808)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.224588) - (net usage: 2888312) - (peak: 3433808)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.225384) - (net usage: 2915544) - (peak: 3433808)
Debug: (0.236414) - (net usage: 2923488) - (peak: 3433808)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.236566) - (net usage: 2941008) - (peak: 3433808)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.236675) - (net usage: 2941456) - (peak: 3433808)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.238367) - (net usage: 2920320) - (peak: 3433808)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender