Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.31495 / SQL: 0.01109s for 89 queries / Net Memory: 9231600 / Peak: 9742552
Debug: (0.016985) - (net usage: 881352) - (peak: 1467032)
Initialize Database
Debug: (0.023099) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591136)
Done Initializing Database
Debug: (0.023154) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591136)
initialize internal global cache
Debug: (0.036169) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939192)
done initializing global cache
Debug: (0.036212) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939192)
Loading Modules
Debug: (0.123728) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132232)
End of Loading Modules
Debug: (0.129345) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132232)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.131446) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132232)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.139094) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796664)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591255113 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.145914) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796664)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.147884) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796664)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591255112,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.14799) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796664)
Initialize Smarty
Debug: (0.148016) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796664)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.148627) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796664)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.149743) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796664)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.152007) - (net usage: 5195376) - (peak: 5796664)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 24 LIMIT  1
Debug: (0.153216) - (net usage: 5191912) - (peak: 5796664)
process template top
Debug: (0.159332) - (net usage: 5359040) - (peak: 5965704)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.214163) - (net usage: 6900864) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.221127) - (net usage: 6909864) - (peak: 8353688)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.221308) - (net usage: 6911176) - (peak: 8353688)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.23553) - (net usage: 7071720) - (peak: 8353688)
Debug: (0.236745) - (net usage: 7247016) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.23687) - (net usage: 7251792) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.237273) - (net usage: 7262904) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23739) - (net usage: 7286088) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.239326) - (net usage: 7361016) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239595) - (net usage: 7418728) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.239766) - (net usage: 7430856) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.239911) - (net usage: 7433048) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240105) - (net usage: 7478856) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.240253) - (net usage: 7482184) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.240385) - (net usage: 7487632) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.240511) - (net usage: 7494384) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.24064) - (net usage: 7497672) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.240776) - (net usage: 7505976) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240967) - (net usage: 7524840) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.241149) - (net usage: 7542440) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241565) - (net usage: 7669184) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.241705) - (net usage: 7676152) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.241834) - (net usage: 7687232) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.241978) - (net usage: 7694232) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.242528) - (net usage: 7702192) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242842) - (net usage: 7795880) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.243032) - (net usage: 7799192) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.243171) - (net usage: 7806160) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.243315) - (net usage: 7811496) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.243464) - (net usage: 7818480) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.243591) - (net usage: 7824440) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.243736) - (net usage: 7836480) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244067) - (net usage: 7937360) - (peak: 8353688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.244224) - (net usage: 7965280) - (peak: 8373464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.244357) - (net usage: 7968200) - (peak: 8381672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.24448) - (net usage: 7973136) - (peak: 8381672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.244604) - (net usage: 7978072) - (peak: 8386256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.244731) - (net usage: 7983008) - (peak: 8391192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.244865) - (net usage: 8010536) - (peak: 8418720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.245052) - (net usage: 8015600) - (peak: 8426928)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.245344) - (net usage: 8097464) - (peak: 8505648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.245494) - (net usage: 8109000) - (peak: 8517184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.245622) - (net usage: 8120112) - (peak: 8528296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.245747) - (net usage: 8124760) - (peak: 8532944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.245871) - (net usage: 8130176) - (peak: 8538360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.246019) - (net usage: 8142568) - (peak: 8550752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.246148) - (net usage: 8147384) - (peak: 8555568)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.246275) - (net usage: 8164160) - (peak: 8572344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.246417) - (net usage: 8171896) - (peak: 8580080)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24676) - (net usage: 8255648) - (peak: 8663832)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246991) - (net usage: 8310656) - (peak: 8718840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.247143) - (net usage: 8316096) - (peak: 8724280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.247294) - (net usage: 8327208) - (peak: 8735392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.247425) - (net usage: 8342416) - (peak: 8750600)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.247593) - (net usage: 8353528) - (peak: 8761712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.247725) - (net usage: 8358408) - (peak: 8766592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.247848) - (net usage: 8363328) - (peak: 8771512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.248129) - (net usage: 8369824) - (peak: 8778008)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248706) - (net usage: 8397400) - (peak: 8805584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.249253) - (net usage: 8409016) - (peak: 8817200)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.249768) - (net usage: 8431288) - (peak: 8839472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.250239) - (net usage: 8438152) - (peak: 8846336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.250668) - (net usage: 8465568) - (peak: 8873752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.251142) - (net usage: 8469272) - (peak: 8877456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.251578) - (net usage: 8480368) - (peak: 8888552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.251931) - (net usage: 8490960) - (peak: 8899144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.252392) - (net usage: 8499696) - (peak: 8907880)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.253121) - (net usage: 8584432) - (peak: 8992616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.253546) - (net usage: 8590864) - (peak: 8999048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.2539) - (net usage: 8601968) - (peak: 9010160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.25431) - (net usage: 8613120) - (peak: 9021304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.254665) - (net usage: 8624264) - (peak: 9032448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.255057) - (net usage: 8635408) - (peak: 9043592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.255595) - (net usage: 8648992) - (peak: 9057176)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.256438) - (net usage: 8735240) - (peak: 9143424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.256801) - (net usage: 8739024) - (peak: 9147208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.25717) - (net usage: 8743704) - (peak: 9151888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.257514) - (net usage: 8747488) - (peak: 9155672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.257843) - (net usage: 8751640) - (peak: 9159824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.258247) - (net usage: 8760464) - (peak: 9168648)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.261004) - (net usage: 8788152) - (peak: 9214656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.289778) - (net usage: 8964216) - (peak: 9429664)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.293324) - (net usage: 8854616) - (peak: 9429664)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.294156) - (net usage: 8881784) - (peak: 9429664)
Debug: (0.312373) - (net usage: 9219592) - (peak: 9742552)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.312526) - (net usage: 9237112) - (peak: 9742552)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.312632) - (net usage: 9237560) - (peak: 9742552)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.31472) - (net usage: 9241680) - (peak: 9742552)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender