Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.311281 / SQL: 0.01279s for 89 queries / Net Memory: 9288856 / Peak: 9761536
Debug: (0.019984) - (net usage: 881352) - (peak: 1467080)
Initialize Database
Debug: (0.026135) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591184)
Done Initializing Database
Debug: (0.026194) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591184)
initialize internal global cache
Debug: (0.038888) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939240)
done initializing global cache
Debug: (0.038928) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939240)
Loading Modules
Debug: (0.124831) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132280)
End of Loading Modules
Debug: (0.130333) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132280)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.132402) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132280)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.139969) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796712)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591256324 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.146315) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796712)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.148212) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796712)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591256323,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.148281) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796712)
Initialize Smarty
Debug: (0.148302) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796712)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.148947) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796712)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.150066) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796712)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.153656) - (net usage: 5201336) - (peak: 5796712)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 17 LIMIT  1
Debug: (0.154801) - (net usage: 5197760) - (peak: 5796712)
process template top
Debug: (0.157336) - (net usage: 5364888) - (peak: 5971600)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.203906) - (net usage: 6923096) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.217719) - (net usage: 6929536) - (peak: 8359584)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.217907) - (net usage: 6930848) - (peak: 8359584)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.232372) - (net usage: 7091392) - (peak: 8359584)
Debug: (0.233537) - (net usage: 7266688) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.233674) - (net usage: 7271464) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.234028) - (net usage: 7282576) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23414) - (net usage: 7305760) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.236047) - (net usage: 7380688) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236312) - (net usage: 7438400) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.236483) - (net usage: 7450496) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.236627) - (net usage: 7452688) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236821) - (net usage: 7498496) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.236971) - (net usage: 7501824) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.237104) - (net usage: 7507272) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.237231) - (net usage: 7514024) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.237359) - (net usage: 7517312) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.237492) - (net usage: 7525616) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23768) - (net usage: 7544480) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.238421) - (net usage: 7561392) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239) - (net usage: 7674992) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.239531) - (net usage: 7681968) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.240017) - (net usage: 7693048) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.240376) - (net usage: 7700048) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.240781) - (net usage: 7708576) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241692) - (net usage: 7801176) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.242061) - (net usage: 7808144) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.242394) - (net usage: 7813480) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.242751) - (net usage: 7818912) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.243082) - (net usage: 7824344) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.243407) - (net usage: 7830304) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.243827) - (net usage: 7842344) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244645) - (net usage: 7943224) - (peak: 8359584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.245072) - (net usage: 7971144) - (peak: 8379376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.24532) - (net usage: 7974064) - (peak: 8387584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.245553) - (net usage: 7979000) - (peak: 8387584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.24584) - (net usage: 7983936) - (peak: 8392168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.246224) - (net usage: 7988872) - (peak: 8397104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.246758) - (net usage: 8016400) - (peak: 8424632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.247178) - (net usage: 8021464) - (peak: 8432840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247988) - (net usage: 8103328) - (peak: 8511560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.248385) - (net usage: 8114864) - (peak: 8523096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.248768) - (net usage: 8125976) - (peak: 8534208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.249113) - (net usage: 8130624) - (peak: 8538856)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.249438) - (net usage: 8136040) - (peak: 8544272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.249795) - (net usage: 8148432) - (peak: 8556664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.250127) - (net usage: 8153248) - (peak: 8561480)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.250453) - (net usage: 8170024) - (peak: 8578256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.250843) - (net usage: 8177760) - (peak: 8585992)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.251741) - (net usage: 8261512) - (peak: 8669744)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252318) - (net usage: 8316520) - (peak: 8724752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.25273) - (net usage: 8321960) - (peak: 8730192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.253095) - (net usage: 8333072) - (peak: 8741304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.253432) - (net usage: 8348280) - (peak: 8756512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.253807) - (net usage: 8359392) - (peak: 8767624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.254184) - (net usage: 8364272) - (peak: 8772504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.254508) - (net usage: 8369192) - (peak: 8777424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.254894) - (net usage: 8375688) - (peak: 8783920)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.255244) - (net usage: 8403264) - (peak: 8811496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.255423) - (net usage: 8414880) - (peak: 8823112)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.255647) - (net usage: 8437152) - (peak: 8845384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.255848) - (net usage: 8444016) - (peak: 8852248)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.256062) - (net usage: 8471432) - (peak: 8879664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.25624) - (net usage: 8475136) - (peak: 8883368)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.256401) - (net usage: 8486232) - (peak: 8894464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.256556) - (net usage: 8496824) - (peak: 8905056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.256745) - (net usage: 8505560) - (peak: 8913792)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.257069) - (net usage: 8590296) - (peak: 8998528)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.257247) - (net usage: 8596728) - (peak: 9004960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.257405) - (net usage: 8607840) - (peak: 9016072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.257559) - (net usage: 8618984) - (peak: 9027216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.257727) - (net usage: 8630128) - (peak: 9038360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.257885) - (net usage: 8641272) - (peak: 9049504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.258095) - (net usage: 8654856) - (peak: 9063088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.258449) - (net usage: 8741104) - (peak: 9149336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.258609) - (net usage: 8744888) - (peak: 9153120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.258782) - (net usage: 8749568) - (peak: 9157800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.25893) - (net usage: 8753352) - (peak: 9161584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.259091) - (net usage: 8757504) - (peak: 9165736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.259252) - (net usage: 8766328) - (peak: 9174560)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.26119) - (net usage: 8794016) - (peak: 9220568)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.289945) - (net usage: 8970080) - (peak: 9435576)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.29388) - (net usage: 8890688) - (peak: 9435576)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.294682) - (net usage: 8917856) - (peak: 9435576)
Debug: (0.308768) - (net usage: 9238528) - (peak: 9761536)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.308911) - (net usage: 9256048) - (peak: 9761536)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.309012) - (net usage: 9256496) - (peak: 9761536)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.311058) - (net usage: 9270264) - (peak: 9761536)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender