Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.297723 / SQL: 0.01085s for 83 queries / Net Memory: 9009208 / Peak: 9522944
Debug: (0.017691) - (net usage: 881352) - (peak: 1467176)
Initialize Database
Debug: (0.022514) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591280)
Done Initializing Database
Debug: (0.022562) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591280)
initialize internal global cache
Debug: (0.035263) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939336)
done initializing global cache
Debug: (0.0353) - (net usage: 1502392) - (peak: 1939336)
Loading Modules
Debug: (0.123016) - (net usage: 4378392) - (peak: 5132344)
End of Loading Modules
Debug: (0.125876) - (net usage: 4394856) - (peak: 5132344)
Initialize Smarty
Debug: (0.125895) - (net usage: 4395016) - (peak: 5132344)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.126918) - (net usage: 4421480) - (peak: 5132344)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.127831) - (net usage: 4437048) - (peak: 5132344)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.129349) - (net usage: 4520704) - (peak: 5132344)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 97 LIMIT  1
Debug: (0.137394) - (net usage: 5036640) - (peak: 5658696)
process template top
Debug: (0.139717) - (net usage: 5203160) - (peak: 5809968)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.186087) - (net usage: 6744984) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.200323) - (net usage: 6754496) - (peak: 8197952)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.200615) - (net usage: 6755808) - (peak: 8197952)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.216248) - (net usage: 6916352) - (peak: 8197952)
Debug: (0.217431) - (net usage: 7026752) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.217555) - (net usage: 7031528) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.218026) - (net usage: 7042672) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.218247) - (net usage: 7084376) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.221044) - (net usage: 7163880) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.221477) - (net usage: 7224024) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.222068) - (net usage: 7225440) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.222442) - (net usage: 7258272) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.222955) - (net usage: 7261600) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.223398) - (net usage: 7268128) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.223751) - (net usage: 7271416) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.224151) - (net usage: 7279720) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.224611) - (net usage: 7298584) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.225102) - (net usage: 7316184) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.226238) - (net usage: 7442928) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.226614) - (net usage: 7449896) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.226994) - (net usage: 7462256) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.227329) - (net usage: 7469256) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.22769) - (net usage: 7477784) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.22848) - (net usage: 7584776) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.228902) - (net usage: 7588088) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.22925) - (net usage: 7595056) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.229572) - (net usage: 7600392) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.229924) - (net usage: 7605824) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.230271) - (net usage: 7611256) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.230601) - (net usage: 7617216) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.231) - (net usage: 7629248) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232312) - (net usage: 7730136) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.233484) - (net usage: 7758056) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.233789) - (net usage: 7760976) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.233943) - (net usage: 7765912) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.234073) - (net usage: 7770848) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.234223) - (net usage: 7775784) - (peak: 8197952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.234375) - (net usage: 7803312) - (peak: 8211640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.234529) - (net usage: 7808376) - (peak: 8219848)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234909) - (net usage: 7890240) - (peak: 8298568)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.235389) - (net usage: 7901776) - (peak: 8310104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.235739) - (net usage: 7912888) - (peak: 8321216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.236113) - (net usage: 7917536) - (peak: 8325864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.236439) - (net usage: 7922952) - (peak: 8331280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.236754) - (net usage: 7935344) - (peak: 8343672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.237107) - (net usage: 7940160) - (peak: 8348488)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.237424) - (net usage: 7951304) - (peak: 8359632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.237767) - (net usage: 7959040) - (peak: 8367368)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238678) - (net usage: 8042792) - (peak: 8451120)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239234) - (net usage: 8097800) - (peak: 8506128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.23961) - (net usage: 8103240) - (peak: 8511568)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.240031) - (net usage: 8114352) - (peak: 8522680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.240489) - (net usage: 8135192) - (peak: 8543520)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.240923) - (net usage: 8146304) - (peak: 8554632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.241203) - (net usage: 8151184) - (peak: 8559512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.241404) - (net usage: 8156104) - (peak: 8564432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.241607) - (net usage: 8162600) - (peak: 8570928)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24188) - (net usage: 8190176) - (peak: 8598504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.242108) - (net usage: 8201792) - (peak: 8610120)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24235) - (net usage: 8224064) - (peak: 8632392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.242512) - (net usage: 8230928) - (peak: 8639256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242677) - (net usage: 8258344) - (peak: 8666672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.242847) - (net usage: 8262048) - (peak: 8670376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.24299) - (net usage: 8273144) - (peak: 8681472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.243123) - (net usage: 8283736) - (peak: 8692064)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.243268) - (net usage: 8292472) - (peak: 8700800)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.243542) - (net usage: 8377208) - (peak: 8785536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.24369) - (net usage: 8383640) - (peak: 8791968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.24384) - (net usage: 8394752) - (peak: 8803080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.243972) - (net usage: 8405896) - (peak: 8814224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.244098) - (net usage: 8417040) - (peak: 8825368)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.244227) - (net usage: 8428184) - (peak: 8836512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.244407) - (net usage: 8441768) - (peak: 8850096)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244704) - (net usage: 8528016) - (peak: 8936344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.244874) - (net usage: 8531800) - (peak: 8940128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.245007) - (net usage: 8536480) - (peak: 8944808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.245131) - (net usage: 8540264) - (peak: 8948592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.245254) - (net usage: 8544416) - (peak: 8952744)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.245391) - (net usage: 8553240) - (peak: 8961568)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247063) - (net usage: 8580928) - (peak: 9007576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.27726) - (net usage: 8822528) - (peak: 9288120)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.279459) - (net usage: 8713440) - (peak: 9288120)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.28032) - (net usage: 8740608) - (peak: 9288120)
Debug: (0.295094) - (net usage: 8999840) - (peak: 9522944)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.295252) - (net usage: 9017360) - (peak: 9522944)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.295361) - (net usage: 9017808) - (peak: 9522944)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.297503) - (net usage: 9019288) - (peak: 9522944)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender