Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.315736 / SQL: 0.01233s for 89 queries / Net Memory: 9209136 / Peak: 9720568
Debug: (0.02546) - (net usage: 881592) - (peak: 1467304)
Initialize Database
Debug: (0.031367) - (net usage: 1150384) - (peak: 1591488)
Done Initializing Database
Debug: (0.031428) - (net usage: 1150544) - (peak: 1591488)
initialize internal global cache
Debug: (0.04584) - (net usage: 1503184) - (peak: 1939400)
done initializing global cache
Debug: (0.045879) - (net usage: 1502648) - (peak: 1939400)
Loading Modules
Debug: (0.13044) - (net usage: 4380248) - (peak: 5134568)
End of Loading Modules
Debug: (0.135861) - (net usage: 4438672) - (peak: 5134568)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.13794) - (net usage: 4580288) - (peak: 5134568)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.145555) - (net usage: 5096880) - (peak: 5798528)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591016774 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.151924) - (net usage: 5144344) - (peak: 5798528)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.153818) - (net usage: 5138344) - (peak: 5798528)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591016773,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.153886) - (net usage: 5134792) - (peak: 5798528)
Initialize Smarty
Debug: (0.153908) - (net usage: 5134952) - (peak: 5798528)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.154347) - (net usage: 5134736) - (peak: 5798528)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.1551) - (net usage: 5134888) - (peak: 5798528)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.157607) - (net usage: 5172736) - (peak: 5798528)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 95 LIMIT  1
Debug: (0.158424) - (net usage: 5169272) - (peak: 5798528)
process template top
Debug: (0.16239) - (net usage: 5336816) - (peak: 5943408)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.213124) - (net usage: 6878408) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.219951) - (net usage: 6887408) - (peak: 8331256)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.220129) - (net usage: 6888720) - (peak: 8331256)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.234005) - (net usage: 7049160) - (peak: 8331256)
Debug: (0.235177) - (net usage: 7224320) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.235311) - (net usage: 7229096) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.235716) - (net usage: 7240288) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235834) - (net usage: 7263472) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.237747) - (net usage: 7338440) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238015) - (net usage: 7396072) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.238185) - (net usage: 7408136) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.238341) - (net usage: 7428176) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.238794) - (net usage: 7427992) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (97) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239437) - (net usage: 7432600) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (97) ORDER BY content_id
Debug: (0.239752) - (net usage: 7452648) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.239896) - (net usage: 7457216) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.240035) - (net usage: 7465600) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.24021) - (net usage: 7484384) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.240365) - (net usage: 7502064) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240807) - (net usage: 7628728) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.24095) - (net usage: 7635696) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.24108) - (net usage: 7646776) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.241206) - (net usage: 7653776) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.241347) - (net usage: 7662384) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241823) - (net usage: 7769296) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.242414) - (net usage: 7772608) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.242873) - (net usage: 7779576) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.243225) - (net usage: 7784912) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.243565) - (net usage: 7790344) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.243943) - (net usage: 7795776) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.244276) - (net usage: 7801736) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.244681) - (net usage: 7813856) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.245527) - (net usage: 7914656) - (peak: 8331256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.245993) - (net usage: 7942576) - (peak: 8350720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.246342) - (net usage: 7945496) - (peak: 8358928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.246701) - (net usage: 7950432) - (peak: 8358928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.247031) - (net usage: 7955368) - (peak: 8363512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.247363) - (net usage: 7960304) - (peak: 8368448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.247735) - (net usage: 7987832) - (peak: 8395976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.248115) - (net usage: 7992976) - (peak: 8404184)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248883) - (net usage: 8074760) - (peak: 8482904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.249258) - (net usage: 8086296) - (peak: 8494440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.249645) - (net usage: 8097408) - (peak: 8505552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.249989) - (net usage: 8102056) - (peak: 8510200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.250314) - (net usage: 8107472) - (peak: 8515616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.250671) - (net usage: 8119864) - (peak: 8528008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.251007) - (net usage: 8124680) - (peak: 8532824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.251339) - (net usage: 8141456) - (peak: 8549600)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.251731) - (net usage: 8149272) - (peak: 8557416)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252645) - (net usage: 8233024) - (peak: 8641168)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.253193) - (net usage: 8287952) - (peak: 8696096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.253628) - (net usage: 8293392) - (peak: 8701536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.253994) - (net usage: 8304504) - (peak: 8712648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.254268) - (net usage: 8319712) - (peak: 8727856)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.254409) - (net usage: 8330824) - (peak: 8738968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.254547) - (net usage: 8335704) - (peak: 8743848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.254703) - (net usage: 8340624) - (peak: 8748768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.254851) - (net usage: 8347200) - (peak: 8755344)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.255032) - (net usage: 8374696) - (peak: 8782840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.25519) - (net usage: 8386392) - (peak: 8794536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.255396) - (net usage: 8408584) - (peak: 8816728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.255596) - (net usage: 8415528) - (peak: 8823672)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.255853) - (net usage: 8442864) - (peak: 8851008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.256037) - (net usage: 8446568) - (peak: 8854712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.256189) - (net usage: 8457664) - (peak: 8865808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.256333) - (net usage: 8468256) - (peak: 8876400)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.25649) - (net usage: 8477072) - (peak: 8885216)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.256822) - (net usage: 8561728) - (peak: 8969872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.256988) - (net usage: 8568160) - (peak: 8976304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.257133) - (net usage: 8579272) - (peak: 8987416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.257273) - (net usage: 8590416) - (peak: 8998560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.257422) - (net usage: 8601560) - (peak: 9009704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.257567) - (net usage: 8612704) - (peak: 9020848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.257785) - (net usage: 8626368) - (peak: 9034512)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.258112) - (net usage: 8712536) - (peak: 9120680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.258259) - (net usage: 8716320) - (peak: 9124464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.258395) - (net usage: 8721000) - (peak: 9129144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.258529) - (net usage: 8724784) - (peak: 9132928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.258686) - (net usage: 8728936) - (peak: 9137080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.258836) - (net usage: 8737840) - (peak: 9145984)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.260558) - (net usage: 8765448) - (peak: 9191992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.288698) - (net usage: 8941272) - (peak: 9406616)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.293417) - (net usage: 8831672) - (peak: 9406616)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.294292) - (net usage: 8858840) - (peak: 9406616)
Debug: (0.312107) - (net usage: 9197264) - (peak: 9720568)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.312373) - (net usage: 9214784) - (peak: 9720568)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.312539) - (net usage: 9215232) - (peak: 9720568)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.315434) - (net usage: 9219216) - (peak: 9720568)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender