Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.305289 / SQL: 0.01349s for 83 queries / Net Memory: 9068248 / Peak: 9554784
Debug: (0.020454) - (net usage: 881352) - (peak: 1467192)
Initialize Database
Debug: (0.026664) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591296)
Done Initializing Database
Debug: (0.026723) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591296)
initialize internal global cache
Debug: (0.039129) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939352)
done initializing global cache
Debug: (0.039183) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939352)
Loading Modules
Debug: (0.126527) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132392)
End of Loading Modules
Debug: (0.129378) - (net usage: 4394888) - (peak: 5132392)
Initialize Smarty
Debug: (0.129397) - (net usage: 4395048) - (peak: 5132392)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.130387) - (net usage: 4421512) - (peak: 5132392)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.131298) - (net usage: 4437080) - (peak: 5132392)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.132856) - (net usage: 4530272) - (peak: 5132392)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 26 LIMIT  1
Debug: (0.14085) - (net usage: 5046352) - (peak: 5668424)
process template top
Debug: (0.143196) - (net usage: 5212872) - (peak: 5819696)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.189041) - (net usage: 6754688) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.196006) - (net usage: 6769328) - (peak: 8207672)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.196203) - (net usage: 6770640) - (peak: 8207672)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.210483) - (net usage: 6931184) - (peak: 8207672)
Debug: (0.211644) - (net usage: 7041584) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.211762) - (net usage: 7046360) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.212111) - (net usage: 7057504) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.212257) - (net usage: 7099208) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.214349) - (net usage: 7178712) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.215281) - (net usage: 7238920) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.215738) - (net usage: 7241112) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.216246) - (net usage: 7286920) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.216663) - (net usage: 7290248) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.217103) - (net usage: 7295696) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.217526) - (net usage: 7301168) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.217877) - (net usage: 7304456) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.218309) - (net usage: 7312760) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.218779) - (net usage: 7331624) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.219232) - (net usage: 7349224) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220349) - (net usage: 7475968) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.220735) - (net usage: 7484216) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.221107) - (net usage: 7495296) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.221523) - (net usage: 7502296) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.222845) - (net usage: 7510256) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.223692) - (net usage: 7603856) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.224105) - (net usage: 7607168) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.224526) - (net usage: 7614136) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.224873) - (net usage: 7619472) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.225357) - (net usage: 7624904) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.225881) - (net usage: 7630336) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.226413) - (net usage: 7638824) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227827) - (net usage: 7739704) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.228297) - (net usage: 7767624) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.228663) - (net usage: 7770544) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.229019) - (net usage: 7775480) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.229393) - (net usage: 7780416) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.229729) - (net usage: 7785352) - (peak: 8207672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.230074) - (net usage: 7812880) - (peak: 8221224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.230496) - (net usage: 7817944) - (peak: 8229432)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23123) - (net usage: 7899808) - (peak: 8308152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.231617) - (net usage: 7911344) - (peak: 8319688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.231946) - (net usage: 7922456) - (peak: 8330800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.232395) - (net usage: 7927104) - (peak: 8335448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.232914) - (net usage: 7932520) - (peak: 8340864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.233392) - (net usage: 7944912) - (peak: 8353256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.233755) - (net usage: 7949728) - (peak: 8358072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.234096) - (net usage: 7960872) - (peak: 8369216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.234519) - (net usage: 7968608) - (peak: 8376952)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235485) - (net usage: 8052360) - (peak: 8460704)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236031) - (net usage: 8107368) - (peak: 8515712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.236492) - (net usage: 8112808) - (peak: 8521152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.236846) - (net usage: 8123920) - (peak: 8532264)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.237244) - (net usage: 8144760) - (peak: 8553104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.237585) - (net usage: 8155872) - (peak: 8564216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.237907) - (net usage: 8160752) - (peak: 8569096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.238261) - (net usage: 8165672) - (peak: 8574016)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.238614) - (net usage: 8172168) - (peak: 8580512)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239032) - (net usage: 8199744) - (peak: 8608088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.239448) - (net usage: 8211360) - (peak: 8619704)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23992) - (net usage: 8233632) - (peak: 8641976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.240325) - (net usage: 8240496) - (peak: 8648840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240732) - (net usage: 8267912) - (peak: 8676256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.241129) - (net usage: 8271616) - (peak: 8679960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.241522) - (net usage: 8282712) - (peak: 8691056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.241877) - (net usage: 8293304) - (peak: 8701648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.242183) - (net usage: 8302040) - (peak: 8710384)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242604) - (net usage: 8386776) - (peak: 8795120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.242828) - (net usage: 8393208) - (peak: 8801552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.24302) - (net usage: 8404320) - (peak: 8812664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.243235) - (net usage: 8415464) - (peak: 8823808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.243442) - (net usage: 8426608) - (peak: 8834952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.243628) - (net usage: 8437752) - (peak: 8846096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.243872) - (net usage: 8451336) - (peak: 8859680)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244331) - (net usage: 8537584) - (peak: 8945928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.244528) - (net usage: 8541368) - (peak: 8949712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.244702) - (net usage: 8546048) - (peak: 8954392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.24487) - (net usage: 8549832) - (peak: 8958176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.245065) - (net usage: 8553984) - (peak: 8962328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.245288) - (net usage: 8562808) - (peak: 8971152)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247791) - (net usage: 8590496) - (peak: 9017160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.279919) - (net usage: 8832096) - (peak: 9297704)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.283506) - (net usage: 8728128) - (peak: 9297704)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.284337) - (net usage: 8755296) - (peak: 9297704)
Debug: (0.302664) - (net usage: 9031664) - (peak: 9554784)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.302819) - (net usage: 9049184) - (peak: 9554784)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.302924) - (net usage: 9049632) - (peak: 9554784)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.30505) - (net usage: 9057848) - (peak: 9554784)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender