Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.296549 / SQL: 0.00816s for 83 queries / Net Memory: 9006920 / Peak: 9517904
Debug: (0.017128) - (net usage: 881352) - (peak: 1467064)
Initialize Database
Debug: (0.023256) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591168)
Done Initializing Database
Debug: (0.023314) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591168)
initialize internal global cache
Debug: (0.035446) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939224)
done initializing global cache
Debug: (0.035487) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939224)
Loading Modules
Debug: (0.123797) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132264)
End of Loading Modules
Debug: (0.126599) - (net usage: 4394888) - (peak: 5132264)
Initialize Smarty
Debug: (0.126617) - (net usage: 4395048) - (peak: 5132264)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.127636) - (net usage: 4421512) - (peak: 5132264)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.128534) - (net usage: 4437080) - (peak: 5132264)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.130459) - (net usage: 4502768) - (peak: 5132264)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 68 LIMIT  1
Debug: (0.145967) - (net usage: 5018688) - (peak: 5640632)
process template top
Debug: (0.14847) - (net usage: 5185208) - (peak: 5791904)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.195235) - (net usage: 6727032) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.202191) - (net usage: 6736544) - (peak: 8179888)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.202373) - (net usage: 6737856) - (peak: 8179888)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.216772) - (net usage: 6898400) - (peak: 8179888)
Debug: (0.218027) - (net usage: 7008800) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.218159) - (net usage: 7013576) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.218536) - (net usage: 7024720) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.218661) - (net usage: 7066424) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.22074) - (net usage: 7145928) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.221076) - (net usage: 7206104) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.221237) - (net usage: 7208296) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.221415) - (net usage: 7254104) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.221571) - (net usage: 7257432) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.221733) - (net usage: 7262880) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.221875) - (net usage: 7268352) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.222015) - (net usage: 7271640) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.22216) - (net usage: 7279944) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.222345) - (net usage: 7298808) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.222508) - (net usage: 7316408) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.223045) - (net usage: 7443152) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.223197) - (net usage: 7451400) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.223331) - (net usage: 7462480) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.223458) - (net usage: 7469480) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.223601) - (net usage: 7478008) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.223935) - (net usage: 7585000) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.224088) - (net usage: 7588312) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.224218) - (net usage: 7595280) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.224343) - (net usage: 7600616) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.224466) - (net usage: 7606048) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.224589) - (net usage: 7611480) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.224734) - (net usage: 7617440) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.224881) - (net usage: 7629480) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.225616) - (net usage: 7730360) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.225807) - (net usage: 7758280) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.225941) - (net usage: 7761200) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.226065) - (net usage: 7766136) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.226188) - (net usage: 7771072) - (peak: 8179888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.226314) - (net usage: 7776008) - (peak: 8184224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.226448) - (net usage: 7803536) - (peak: 8211752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.226595) - (net usage: 7808600) - (peak: 8219960)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.226897) - (net usage: 7890464) - (peak: 8298680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.227059) - (net usage: 7902000) - (peak: 8310216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.227187) - (net usage: 7913112) - (peak: 8321328)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.227312) - (net usage: 7917760) - (peak: 8325976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.227435) - (net usage: 7923176) - (peak: 8331392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.227561) - (net usage: 7935568) - (peak: 8343784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.227705) - (net usage: 7940384) - (peak: 8348600)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.227842) - (net usage: 7951528) - (peak: 8359744)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.228496) - (net usage: 7958696) - (peak: 8366912)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.228886) - (net usage: 8029216) - (peak: 8437432)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229101) - (net usage: 8084224) - (peak: 8492440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.229251) - (net usage: 8089664) - (peak: 8497880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.229388) - (net usage: 8106408) - (peak: 8514624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.229519) - (net usage: 8121616) - (peak: 8529832)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.229645) - (net usage: 8132728) - (peak: 8540944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.229791) - (net usage: 8137608) - (peak: 8545824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.229917) - (net usage: 8142528) - (peak: 8550744)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.230051) - (net usage: 8149024) - (peak: 8557240)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.230215) - (net usage: 8176600) - (peak: 8584816)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.230361) - (net usage: 8188216) - (peak: 8596432)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.230585) - (net usage: 8212960) - (peak: 8621176)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.230785) - (net usage: 8240376) - (peak: 8648592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.230951) - (net usage: 8244080) - (peak: 8652296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.23109) - (net usage: 8255176) - (peak: 8663392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.231221) - (net usage: 8265768) - (peak: 8673984)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.231364) - (net usage: 8274504) - (peak: 8682720)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231629) - (net usage: 8359240) - (peak: 8767456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.232031) - (net usage: 8365672) - (peak: 8773888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.23255) - (net usage: 8376784) - (peak: 8785000)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.232982) - (net usage: 8387928) - (peak: 8796144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.233331) - (net usage: 8399072) - (peak: 8807288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.233669) - (net usage: 8410216) - (peak: 8818432)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.234199) - (net usage: 8423800) - (peak: 8832016)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235058) - (net usage: 8510048) - (peak: 8918264)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.235415) - (net usage: 8513832) - (peak: 8922048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.235769) - (net usage: 8518512) - (peak: 8926728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.236092) - (net usage: 8522296) - (peak: 8930512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.236406) - (net usage: 8526448) - (peak: 8934664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.236796) - (net usage: 8535272) - (peak: 8943488)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240988) - (net usage: 8562960) - (peak: 8989496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.27149) - (net usage: 8804560) - (peak: 9270040)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.275128) - (net usage: 8695472) - (peak: 9270040)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.275957) - (net usage: 8722640) - (peak: 9270040)
Debug: (0.293978) - (net usage: 8994912) - (peak: 9517904)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.294143) - (net usage: 9012432) - (peak: 9517904)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.294248) - (net usage: 9012880) - (peak: 9517904)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.296336) - (net usage: 9017000) - (peak: 9517904)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender