Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.310233 / SQL: 0.0088s for 89 queries / Net Memory: 9255776 / Peak: 9772688
Debug: (0.019094) - (net usage: 881352) - (peak: 1467400)
Initialize Database
Debug: (0.025112) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591504)
Done Initializing Database
Debug: (0.025169) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591504)
initialize internal global cache
Debug: (0.037339) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939560)
done initializing global cache
Debug: (0.037373) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939560)
Loading Modules
Debug: (0.123513) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132600)
End of Loading Modules
Debug: (0.12915) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132600)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.131292) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132600)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.138965) - (net usage: 5094800) - (peak: 5797032)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591258795 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.145262) - (net usage: 5142264) - (peak: 5797032)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.147209) - (net usage: 5136264) - (peak: 5797032)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591258794,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.147277) - (net usage: 5132712) - (peak: 5797032)
Initialize Smarty
Debug: (0.147299) - (net usage: 5132872) - (peak: 5797032)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.147998) - (net usage: 5132688) - (peak: 5797032)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.149124) - (net usage: 5132848) - (peak: 5797032)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.156525) - (net usage: 5453696) - (peak: 5977776)
SELECT tpl_id,design_id FROM framopol_layout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (2,3) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.156678) - (net usage: 5455656) - (peak: 5977776)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id IN (2,3)
Debug: (0.158922) - (net usage: 5553744) - (peak: 6078552)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0.15942) - (net usage: 5553160) - (peak: 6078552)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 43 LIMIT 1
Debug: (0.160067) - (net usage: 5549936) - (peak: 6078552)
process template top
Debug: (0.207912) - (net usage: 7114560) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.222845) - (net usage: 7122728) - (peak: 8633288)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.223186) - (net usage: 7124040) - (peak: 8633288)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.238294) - (net usage: 7350120) - (peak: 8633288)
Debug: (0.238516) - (net usage: 7377232) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238654) - (net usage: 7400416) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.240581) - (net usage: 7475344) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240852) - (net usage: 7533056) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.241024) - (net usage: 7545184) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.241171) - (net usage: 7547376) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241344) - (net usage: 7593184) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.241491) - (net usage: 7596512) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.241623) - (net usage: 7601960) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.241775) - (net usage: 7608712) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.241905) - (net usage: 7612000) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.242039) - (net usage: 7620304) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242213) - (net usage: 7639168) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.242366) - (net usage: 7656768) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242799) - (net usage: 7783512) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.242942) - (net usage: 7790480) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.243071) - (net usage: 7801560) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.243195) - (net usage: 7808560) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.243336) - (net usage: 7817088) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.243656) - (net usage: 7924080) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.243825) - (net usage: 7927392) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.243955) - (net usage: 7934360) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.244079) - (net usage: 7939696) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.244202) - (net usage: 7945128) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.244326) - (net usage: 7950560) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.244452) - (net usage: 7956520) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.244596) - (net usage: 7968560) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.244925) - (net usage: 8069440) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.24508) - (net usage: 8097360) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.245211) - (net usage: 8100280) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.245334) - (net usage: 8105216) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.245457) - (net usage: 8110152) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.245583) - (net usage: 8115088) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.24574) - (net usage: 8142616) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.246343) - (net usage: 8147112) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246626) - (net usage: 8215432) - (peak: 8633288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.246805) - (net usage: 8226968) - (peak: 8635520)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.246963) - (net usage: 8239648) - (peak: 8648200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.247091) - (net usage: 8245064) - (peak: 8653616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.247219) - (net usage: 8257456) - (peak: 8666008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.247347) - (net usage: 8262272) - (peak: 8670824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.247474) - (net usage: 8279048) - (peak: 8687600)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.247618) - (net usage: 8286784) - (peak: 8695336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.247996) - (net usage: 8370536) - (peak: 8779088)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.248209) - (net usage: 8425544) - (peak: 8834096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.248357) - (net usage: 8430984) - (peak: 8839536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.248493) - (net usage: 8442096) - (peak: 8850648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.248623) - (net usage: 8457304) - (peak: 8865856)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.248776) - (net usage: 8468416) - (peak: 8876968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.248903) - (net usage: 8473296) - (peak: 8881848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.249027) - (net usage: 8478216) - (peak: 8886768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.249161) - (net usage: 8484712) - (peak: 8893264)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.249329) - (net usage: 8512288) - (peak: 8920840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.249473) - (net usage: 8523904) - (peak: 8932456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.249684) - (net usage: 8546176) - (peak: 8954728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.25004) - (net usage: 8553040) - (peak: 8961592)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.250573) - (net usage: 8580456) - (peak: 8989008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.251065) - (net usage: 8584160) - (peak: 8992712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.251436) - (net usage: 8595256) - (peak: 9003808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.251863) - (net usage: 8605848) - (peak: 9014400)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.252256) - (net usage: 8614584) - (peak: 9023136)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.252981) - (net usage: 8699320) - (peak: 9107872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.253162) - (net usage: 8705752) - (peak: 9114304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.253319) - (net usage: 8716864) - (peak: 9125416)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.253452) - (net usage: 8728008) - (peak: 9136560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.25358) - (net usage: 8739152) - (peak: 9147704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.253731) - (net usage: 8750296) - (peak: 9158848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.25391) - (net usage: 8763880) - (peak: 9172432)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.254222) - (net usage: 8850128) - (peak: 9258680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.254355) - (net usage: 8853912) - (peak: 9262464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.254478) - (net usage: 8858592) - (peak: 9267144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.254597) - (net usage: 8862376) - (peak: 9270928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.254746) - (net usage: 8866528) - (peak: 9275080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.254882) - (net usage: 8875352) - (peak: 9283904)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.25647) - (net usage: 8903040) - (peak: 9329912)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.284741) - (net usage: 9079104) - (peak: 9544920)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.289511) - (net usage: 8968736) - (peak: 9544920)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.290566) - (net usage: 8995872) - (peak: 9544920)
Debug: (0.3077) - (net usage: 9243760) - (peak: 9772688)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.307851) - (net usage: 9261288) - (peak: 9772688)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0.307955) - (net usage: 9261736) - (peak: 9772688)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.31002) - (net usage: 9265856) - (peak: 9772688)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender