Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.212961 / SQL: 0.00829s for 81 queries / Net Memory: 2761800 / Peak: 3278376
Debug: (0.003995) - (net usage: 65472) - (peak: 427016)
Initialize Database
Debug: (0.007405) - (net usage: 126176) - (peak: 487720)
Done Initializing Database
Debug: (0.00746) - (net usage: 126336) - (peak: 487880)
initialize internal global cache
Debug: (0.019351) - (net usage: 401416) - (peak: 791032)
done initializing global cache
Debug: (0.019377) - (net usage: 400880) - (peak: 791032)
Loading Modules
Debug: (0.076846) - (net usage: 845888) - (peak: 1242688)
End of Loading Modules
Debug: (0.079197) - (net usage: 846704) - (peak: 1242688)
Initialize Smarty
Debug: (0.079209) - (net usage: 846864) - (peak: 1242688)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.079776) - (net usage: 869032) - (peak: 1242688)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.08044) - (net usage: 869744) - (peak: 1242688)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.081816) - (net usage: 967200) - (peak: 1328744)
SELECT tpl_id,design_id FROM framopol_layout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (2,3) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.081948) - (net usage: 969160) - (peak: 1330704)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id IN (2,3)
Debug: (0.082675) - (net usage: 976384) - (peak: 1337928)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0.082811) - (net usage: 975960) - (peak: 1337928)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 58 LIMIT 1
Debug: (0.086757) - (net usage: 993904) - (peak: 1355448)
process template top
Debug: (0.12368) - (net usage: 1134296) - (peak: 1497208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.13036) - (net usage: 1139816) - (peak: 1523624)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.130536) - (net usage: 1141768) - (peak: 1523624)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.143163) - (net usage: 1185072) - (peak: 1546648)
Debug: (0.143398) - (net usage: 1212296) - (peak: 1573840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.143527) - (net usage: 1254096) - (peak: 1615640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.14523) - (net usage: 1326880) - (peak: 1688424)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (84,93,98) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.145363) - (net usage: 1374616) - (peak: 1736160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (84,93,98) ORDER BY content_id
Debug: (0.145682) - (net usage: 1401040) - (peak: 1774760)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.145874) - (net usage: 1432648) - (peak: 1794192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.146007) - (net usage: 1438096) - (peak: 1799640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.146182) - (net usage: 1443992) - (peak: 1805536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.146367) - (net usage: 1462968) - (peak: 1824512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.146517) - (net usage: 1480456) - (peak: 1842000)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.147327) - (net usage: 1607312) - (peak: 1968856)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.147475) - (net usage: 1614280) - (peak: 1975824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.1476) - (net usage: 1625352) - (peak: 1986904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.147721) - (net usage: 1632360) - (peak: 1993904)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.147855) - (net usage: 1642056) - (peak: 2003600)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.148123) - (net usage: 1749160) - (peak: 2110704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.148297) - (net usage: 1752472) - (peak: 2118912)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.148428) - (net usage: 1759440) - (peak: 2120984)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.148547) - (net usage: 1764776) - (peak: 2126320)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.148667) - (net usage: 1770208) - (peak: 2131752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.148785) - (net usage: 1775640) - (peak: 2137184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.148903) - (net usage: 1781600) - (peak: 2143144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.149039) - (net usage: 1793528) - (peak: 2155072)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.149336) - (net usage: 1894520) - (peak: 2256064)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.149706) - (net usage: 1922440) - (peak: 2283984)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.150308) - (net usage: 1925360) - (peak: 2292192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.151042) - (net usage: 1930296) - (peak: 2292192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.151481) - (net usage: 1935232) - (peak: 2296776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.151837) - (net usage: 1940168) - (peak: 2301712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.152185) - (net usage: 1967696) - (peak: 2329240)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.152641) - (net usage: 1972648) - (peak: 2337448)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.153336) - (net usage: 2054624) - (peak: 2416168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.1537) - (net usage: 2066152) - (peak: 2427704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.15402) - (net usage: 2077272) - (peak: 2438816)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.154364) - (net usage: 2081920) - (peak: 2443464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.154681) - (net usage: 2087336) - (peak: 2448880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.154994) - (net usage: 2099728) - (peak: 2461272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.155334) - (net usage: 2104544) - (peak: 2466088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.155654) - (net usage: 2115688) - (peak: 2477232)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.155999) - (net usage: 2123312) - (peak: 2484856)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.15688) - (net usage: 2207064) - (peak: 2568608)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.157441) - (net usage: 2262184) - (peak: 2623728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.157814) - (net usage: 2267624) - (peak: 2629168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.158137) - (net usage: 2278736) - (peak: 2640280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.158342) - (net usage: 2293944) - (peak: 2655488)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.158526) - (net usage: 2305056) - (peak: 2666600)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.158703) - (net usage: 2315568) - (peak: 2677112)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.158878) - (net usage: 2320488) - (peak: 2682032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.159067) - (net usage: 2326872) - (peak: 2688416)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.159321) - (net usage: 2354560) - (peak: 2716104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.159536) - (net usage: 2366064) - (peak: 2727608)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.159784) - (net usage: 2388448) - (peak: 2749992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.159988) - (net usage: 2395200) - (peak: 2756744)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.160202) - (net usage: 2422728) - (peak: 2784272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.160464) - (net usage: 2426432) - (peak: 2787976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.160654) - (net usage: 2437528) - (peak: 2799072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.160839) - (net usage: 2448120) - (peak: 2809664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.16104) - (net usage: 2456744) - (peak: 2818288)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.161425) - (net usage: 2541592) - (peak: 2903136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.161628) - (net usage: 2548024) - (peak: 2909568)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.161811) - (net usage: 2559136) - (peak: 2920680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.161992) - (net usage: 2570280) - (peak: 2931824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.16217) - (net usage: 2581424) - (peak: 2942968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.162387) - (net usage: 2592568) - (peak: 2954112)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.16263) - (net usage: 2606040) - (peak: 2967584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.163021) - (net usage: 2692400) - (peak: 3053944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.163204) - (net usage: 2696184) - (peak: 3057728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.163408) - (net usage: 2700864) - (peak: 3062408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.163581) - (net usage: 2704648) - (peak: 3066192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.163752) - (net usage: 2708800) - (peak: 3070344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.163939) - (net usage: 2717512) - (peak: 3079056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.165869) - (net usage: 2733928) - (peak: 3095472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.192454) - (net usage: 2842696) - (peak: 3278376)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.195615) - (net usage: 2731176) - (peak: 3278376)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.196433) - (net usage: 2758376) - (peak: 3278376)
Debug: (0.210842) - (net usage: 2772440) - (peak: 3278376)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.210985) - (net usage: 2789960) - (peak: 3278376)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0.211091) - (net usage: 2790408) - (peak: 3278376)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.21276) - (net usage: 2771920) - (peak: 3278376)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender