Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.240065 / SQL: 0.01208s for 89 queries / Net Memory: 2919944 / Peak: 3432816
Debug: (0.009648) - (net usage: 65472) - (peak: 427088)
Initialize Database
Debug: (0.013117) - (net usage: 126176) - (peak: 487792)
Done Initializing Database
Debug: (0.013209) - (net usage: 126336) - (peak: 487952)
initialize internal global cache
Debug: (0.025265) - (net usage: 401416) - (peak: 791104)
done initializing global cache
Debug: (0.025301) - (net usage: 400880) - (peak: 791104)
Loading Modules
Debug: (0.084608) - (net usage: 845888) - (peak: 1242760)
End of Loading Modules
Debug: (0.089778) - (net usage: 888872) - (peak: 1258928)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.091522) - (net usage: 999968) - (peak: 1503784)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.095461) - (net usage: 1111984) - (peak: 1510160)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591259038 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.101582) - (net usage: 1120016) - (peak: 1510160)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.10358) - (net usage: 1113920) - (peak: 1558296)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591259037,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.103641) - (net usage: 1110368) - (peak: 1558296)
Initialize Smarty
Debug: (0.10366) - (net usage: 1110528) - (peak: 1558296)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.104301) - (net usage: 1132632) - (peak: 1558296)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.105339) - (net usage: 1132792) - (peak: 1558296)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.108578) - (net usage: 1221128) - (peak: 1582744)
SELECT tpl_id,design_id FROM framopol_layout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (2,3) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.108787) - (net usage: 1223088) - (peak: 1584704)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id IN (2,3)
Debug: (0.110678) - (net usage: 1230952) - (peak: 1592568)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0.111524) - (net usage: 1230528) - (peak: 1592568)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 85 LIMIT 1
Debug: (0.112377) - (net usage: 1227736) - (peak: 1592568)
process template top
Debug: (0.150349) - (net usage: 1302592) - (peak: 1665576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.15712) - (net usage: 1311568) - (peak: 1695448)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.157315) - (net usage: 1312880) - (peak: 1695448)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.170123) - (net usage: 1421720) - (peak: 1783368)
Debug: (0.170346) - (net usage: 1448912) - (peak: 1810528)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.170464) - (net usage: 1472192) - (peak: 1833808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.172558) - (net usage: 1539616) - (peak: 1901232)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.172805) - (net usage: 1597440) - (peak: 1959056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.172973) - (net usage: 1609536) - (peak: 1971152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.173112) - (net usage: 1611616) - (peak: 1973232)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.173301) - (net usage: 1657536) - (peak: 2019152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.173445) - (net usage: 1660864) - (peak: 2027360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.173572) - (net usage: 1666312) - (peak: 2027928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.173711) - (net usage: 1673064) - (peak: 2034680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.173838) - (net usage: 1676352) - (peak: 2037968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.173967) - (net usage: 1684544) - (peak: 2046160)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.174132) - (net usage: 1703520) - (peak: 2065136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.174789) - (net usage: 1720320) - (peak: 2081936)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.175207) - (net usage: 1833912) - (peak: 2195528)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.17557) - (net usage: 1840880) - (peak: 2202496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.176274) - (net usage: 1853544) - (peak: 2215160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.176702) - (net usage: 1861960) - (peak: 2223576)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.177504) - (net usage: 1969064) - (peak: 2330680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.177891) - (net usage: 1972376) - (peak: 2338888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.178254) - (net usage: 1979344) - (peak: 2340960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.178577) - (net usage: 1984680) - (peak: 2346296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.178895) - (net usage: 1990112) - (peak: 2351728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.17924) - (net usage: 1995544) - (peak: 2357160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.179645) - (net usage: 2001504) - (peak: 2363120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.180248) - (net usage: 2013432) - (peak: 2375048)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.181008) - (net usage: 2114424) - (peak: 2476040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.181436) - (net usage: 2142344) - (peak: 2503960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.18177) - (net usage: 2145264) - (peak: 2512168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.182085) - (net usage: 2150200) - (peak: 2512168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.182381) - (net usage: 2155136) - (peak: 2516752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.182596) - (net usage: 2160072) - (peak: 2521688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.182819) - (net usage: 2187600) - (peak: 2549216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.183059) - (net usage: 2192552) - (peak: 2557424)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.183537) - (net usage: 2274528) - (peak: 2636144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.18378) - (net usage: 2286064) - (peak: 2647680)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.184033) - (net usage: 2297176) - (peak: 2658792)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.184287) - (net usage: 2301824) - (peak: 2663440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.184518) - (net usage: 2307240) - (peak: 2668856)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.184733) - (net usage: 2319632) - (peak: 2681248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.184946) - (net usage: 2324448) - (peak: 2686064)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.185158) - (net usage: 2341224) - (peak: 2702840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.185428) - (net usage: 2348848) - (peak: 2710464)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.185968) - (net usage: 2432600) - (peak: 2794216)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.186344) - (net usage: 2487720) - (peak: 2849336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.186589) - (net usage: 2493160) - (peak: 2854776)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.186808) - (net usage: 2504272) - (peak: 2865888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.187023) - (net usage: 2519480) - (peak: 2881096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.187252) - (net usage: 2530592) - (peak: 2892208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.187461) - (net usage: 2535472) - (peak: 2897088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.187667) - (net usage: 2540392) - (peak: 2902008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.187915) - (net usage: 2546776) - (peak: 2908392)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.188206) - (net usage: 2574464) - (peak: 2936080)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.188453) - (net usage: 2585968) - (peak: 2947584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.188745) - (net usage: 2608352) - (peak: 2969968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.18898) - (net usage: 2615104) - (peak: 2976720)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.189248) - (net usage: 2642632) - (peak: 3004248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.189488) - (net usage: 2646336) - (peak: 3007952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.189709) - (net usage: 2657432) - (peak: 3019048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.189921) - (net usage: 2668024) - (peak: 3029640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.190152) - (net usage: 2676648) - (peak: 3038264)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.190607) - (net usage: 2761496) - (peak: 3123112)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.190842) - (net usage: 2767928) - (peak: 3129544)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.191057) - (net usage: 2779040) - (peak: 3140656)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.191294) - (net usage: 2790184) - (peak: 3151800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.191507) - (net usage: 2801328) - (peak: 3162944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.191718) - (net usage: 2812472) - (peak: 3174088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.192032) - (net usage: 2825944) - (peak: 3187560)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.192458) - (net usage: 2912304) - (peak: 3273920)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.192587) - (net usage: 2916088) - (peak: 3277704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.192705) - (net usage: 2920768) - (peak: 3282384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.192821) - (net usage: 2924552) - (peak: 3286168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.192938) - (net usage: 2928704) - (peak: 3290320)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.193065) - (net usage: 2937416) - (peak: 3299032)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.194353) - (net usage: 2953832) - (peak: 3315448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.220772) - (net usage: 2997064) - (peak: 3432816)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.222533) - (net usage: 2889320) - (peak: 3432816)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.223431) - (net usage: 2916520) - (peak: 3432816)
Debug: (0.237895) - (net usage: 2930592) - (peak: 3432816)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.238031) - (net usage: 2948112) - (peak: 3432816)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0.238138) - (net usage: 2948560) - (peak: 3432816)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.239836) - (net usage: 2930064) - (peak: 3432816)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender