Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.247865 / SQL: 0.01521s for 90 queries / Net Memory: 2921880 / Peak: 3436232
Debug: (0.009563) - (net usage: 65472) - (peak: 427136)
Initialize Database
Debug: (0.012692) - (net usage: 126176) - (peak: 487840)
Done Initializing Database
Debug: (0.012734) - (net usage: 126336) - (peak: 488000)
initialize internal global cache
Debug: (0.024807) - (net usage: 401416) - (peak: 791152)
done initializing global cache
Debug: (0.024845) - (net usage: 400880) - (peak: 791152)
Loading Modules
Debug: (0.083169) - (net usage: 845888) - (peak: 1242808)
End of Loading Modules
Debug: (0.08858) - (net usage: 888872) - (peak: 1258976)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.093103) - (net usage: 999904) - (peak: 1503768)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.101452) - (net usage: 1111920) - (peak: 1510144)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591260338 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.10541) - (net usage: 1119952) - (peak: 1510144)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.106187) - (net usage: 1113856) - (peak: 1558280)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591260337,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.106215) - (net usage: 1110304) - (peak: 1558280)
Initialize Smarty
Debug: (0.106223) - (net usage: 1110464) - (peak: 1558280)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.106486) - (net usage: 1132568) - (peak: 1558280)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.106932) - (net usage: 1132728) - (peak: 1558280)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.108215) - (net usage: 1218616) - (peak: 1580280)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 91 LIMIT  1
Debug: (0.108696) - (net usage: 1215768) - (peak: 1580280)
process template top
Debug: (0.109529) - (net usage: 1242200) - (peak: 1603864)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.146875) - (net usage: 1297336) - (peak: 1660368)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 91
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.153681) - (net usage: 1304808) - (peak: 1688704)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.15386) - (net usage: 1306120) - (peak: 1688704)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.166704) - (net usage: 1414960) - (peak: 1776656)
Debug: (0.167022) - (net usage: 1434608) - (peak: 1796272)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.167133) - (net usage: 1439384) - (peak: 1801048)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.16791) - (net usage: 1449936) - (peak: 1811600)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.16873) - (net usage: 1467464) - (peak: 1829128)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.171201) - (net usage: 1523648) - (peak: 1885312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.171967) - (net usage: 1581472) - (peak: 1943136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.172449) - (net usage: 1593536) - (peak: 1955200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.172852) - (net usage: 1595616) - (peak: 1957280)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.173268) - (net usage: 1641536) - (peak: 2003200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.17367) - (net usage: 1644864) - (peak: 2011408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.174) - (net usage: 1650304) - (peak: 2011976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.174346) - (net usage: 1657064) - (peak: 2018728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.174695) - (net usage: 1660352) - (peak: 2022016)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.175027) - (net usage: 1668544) - (peak: 2030208)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.175519) - (net usage: 1687520) - (peak: 2049184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.175925) - (net usage: 1705008) - (peak: 2066672)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.177012) - (net usage: 1831864) - (peak: 2193528)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.177405) - (net usage: 1838832) - (peak: 2200496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.177749) - (net usage: 1849912) - (peak: 2211576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.17807) - (net usage: 1856912) - (peak: 2218576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.178441) - (net usage: 1865328) - (peak: 2226992)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.179175) - (net usage: 1972432) - (peak: 2334096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.179647) - (net usage: 1975744) - (peak: 2342304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.180092) - (net usage: 1982712) - (peak: 2344376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.180641) - (net usage: 1988048) - (peak: 2349712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.181046) - (net usage: 1993480) - (peak: 2355144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.181556) - (net usage: 1998912) - (peak: 2360576)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.182058) - (net usage: 2004872) - (peak: 2366536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.182657) - (net usage: 2016800) - (peak: 2378464)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.183669) - (net usage: 2117792) - (peak: 2479456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.18414) - (net usage: 2145712) - (peak: 2507376)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.184597) - (net usage: 2148632) - (peak: 2515584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.184763) - (net usage: 2153568) - (peak: 2515584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.184925) - (net usage: 2158504) - (peak: 2520168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.185092) - (net usage: 2163440) - (peak: 2525104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.185263) - (net usage: 2190968) - (peak: 2552632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.185493) - (net usage: 2195920) - (peak: 2560840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.185876) - (net usage: 2277896) - (peak: 2639560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.186065) - (net usage: 2289432) - (peak: 2651096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.186228) - (net usage: 2300544) - (peak: 2662208)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.186413) - (net usage: 2305192) - (peak: 2666856)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.186574) - (net usage: 2310608) - (peak: 2672272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.186736) - (net usage: 2323000) - (peak: 2684664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.186896) - (net usage: 2333448) - (peak: 2695112)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.187058) - (net usage: 2344592) - (peak: 2706256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.18724) - (net usage: 2352216) - (peak: 2713880)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.187723) - (net usage: 2435968) - (peak: 2797632)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.188024) - (net usage: 2491088) - (peak: 2852752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.188223) - (net usage: 2496528) - (peak: 2858192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.18864) - (net usage: 2507640) - (peak: 2869304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.189114) - (net usage: 2522848) - (peak: 2884512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.189527) - (net usage: 2533960) - (peak: 2895624)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.189862) - (net usage: 2538840) - (peak: 2900504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.190184) - (net usage: 2543760) - (peak: 2905424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.190562) - (net usage: 2550144) - (peak: 2911808)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.190977) - (net usage: 2577832) - (peak: 2939496)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.191372) - (net usage: 2589336) - (peak: 2951000)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.191835) - (net usage: 2611720) - (peak: 2973384)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.192193) - (net usage: 2618472) - (peak: 2980136)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.192655) - (net usage: 2646000) - (peak: 3007664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.19302) - (net usage: 2649704) - (peak: 3011368)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.193389) - (net usage: 2660800) - (peak: 3022464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.193725) - (net usage: 2671392) - (peak: 3033056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.194079) - (net usage: 2680016) - (peak: 3041680)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.194743) - (net usage: 2764864) - (peak: 3126528)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.195028) - (net usage: 2771296) - (peak: 3132960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.195285) - (net usage: 2782408) - (peak: 3144072)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.195589) - (net usage: 2793552) - (peak: 3155216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.195842) - (net usage: 2804696) - (peak: 3166360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.196095) - (net usage: 2815840) - (peak: 3177504)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.196523) - (net usage: 2829312) - (peak: 3190976)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.197021) - (net usage: 2915672) - (peak: 3277336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.197222) - (net usage: 2919456) - (peak: 3281120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.197535) - (net usage: 2924136) - (peak: 3285800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.197725) - (net usage: 2927920) - (peak: 3289584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.197892) - (net usage: 2932072) - (peak: 3293736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.198077) - (net usage: 2940784) - (peak: 3302448)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.199876) - (net usage: 2957200) - (peak: 3318864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.227147) - (net usage: 3000432) - (peak: 3436232)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.230362) - (net usage: 2891152) - (peak: 3436232)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.231184) - (net usage: 2918384) - (peak: 3436232)
Debug: (0.245716) - (net usage: 2932528) - (peak: 3436232)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.245879) - (net usage: 2950048) - (peak: 3436232)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.245988) - (net usage: 2950496) - (peak: 3436232)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.24765) - (net usage: 2932000) - (peak: 3436232)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender