Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.29127 / SQL: 0.01019s for 89 queries / Net Memory: 9232288 / Peak: 9743336
Debug: (0.020907) - (net usage: 881352) - (peak: 1467128)
Initialize Database
Debug: (0.025041) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591232)
Done Initializing Database
Debug: (0.025071) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591232)
initialize internal global cache
Debug: (0.03254) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939288)
done initializing global cache
Debug: (0.032579) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939288)
Loading Modules
Debug: (0.119768) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132328)
End of Loading Modules
Debug: (0.125591) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132328)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.127739) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132328)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.135501) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796760)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591255345 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.139432) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796760)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.140258) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796760)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591255344,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.140287) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796760)
Initialize Smarty
Debug: (0.140297) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796760)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.140549) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796760)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.140987) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796760)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.142483) - (net usage: 5197760) - (peak: 5796760)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 34 LIMIT  1
Debug: (0.142986) - (net usage: 5194264) - (peak: 5796760)
process template top
Debug: (0.145361) - (net usage: 5361392) - (peak: 5968152)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.191652) - (net usage: 6903216) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.198575) - (net usage: 6910552) - (peak: 8356136)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.198754) - (net usage: 6911864) - (peak: 8356136)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.212894) - (net usage: 7072408) - (peak: 8356136)
Debug: (0.214051) - (net usage: 7247704) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.214185) - (net usage: 7252480) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.214567) - (net usage: 7263592) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.214682) - (net usage: 7286776) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.216601) - (net usage: 7361704) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.216849) - (net usage: 7419416) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.217017) - (net usage: 7431512) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.217179) - (net usage: 7433704) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.217354) - (net usage: 7479512) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.217499) - (net usage: 7482840) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.21763) - (net usage: 7488288) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.217758) - (net usage: 7495040) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.217886) - (net usage: 7498328) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.218021) - (net usage: 7506632) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.218421) - (net usage: 7525496) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.219006) - (net usage: 7543096) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220195) - (net usage: 7669840) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.220584) - (net usage: 7676808) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.22093) - (net usage: 7687888) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.221306) - (net usage: 7694888) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.221676) - (net usage: 7703416) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.222526) - (net usage: 7810408) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.222929) - (net usage: 7813720) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.22331) - (net usage: 7820688) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.223642) - (net usage: 7826024) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.223968) - (net usage: 7831456) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.224334) - (net usage: 7836888) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.224661) - (net usage: 7842848) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.225025) - (net usage: 7854888) - (peak: 8356136)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.225837) - (net usage: 7955768) - (peak: 8364048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.226266) - (net usage: 7983688) - (peak: 8391968)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.226652) - (net usage: 7986608) - (peak: 8400176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.226978) - (net usage: 7991544) - (peak: 8400176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.227341) - (net usage: 7996480) - (peak: 8404760)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.227672) - (net usage: 8001416) - (peak: 8409696)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.228018) - (net usage: 8028944) - (peak: 8437224)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.228428) - (net usage: 8034008) - (peak: 8445432)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229185) - (net usage: 8115872) - (peak: 8524152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.229559) - (net usage: 8127408) - (peak: 8535688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.229854) - (net usage: 8138520) - (peak: 8546800)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.229985) - (net usage: 8143168) - (peak: 8551448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.230129) - (net usage: 8148584) - (peak: 8556864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.230275) - (net usage: 8160976) - (peak: 8569256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.230422) - (net usage: 8171424) - (peak: 8579704)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.230559) - (net usage: 8182568) - (peak: 8590848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.230707) - (net usage: 8190304) - (peak: 8598584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231051) - (net usage: 8274056) - (peak: 8682336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231295) - (net usage: 8329064) - (peak: 8737344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.231449) - (net usage: 8334504) - (peak: 8742784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.231589) - (net usage: 8345616) - (peak: 8753896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.231725) - (net usage: 8360824) - (peak: 8769104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.231857) - (net usage: 8371936) - (peak: 8780216)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.231986) - (net usage: 8376816) - (peak: 8785096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.232128) - (net usage: 8381736) - (peak: 8790016)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.232271) - (net usage: 8388232) - (peak: 8796512)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232444) - (net usage: 8415808) - (peak: 8824088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.232595) - (net usage: 8427424) - (peak: 8835704)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232787) - (net usage: 8449696) - (peak: 8857976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.232935) - (net usage: 8456560) - (peak: 8864840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.233096) - (net usage: 8483976) - (peak: 8892256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.233275) - (net usage: 8487680) - (peak: 8895960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.233415) - (net usage: 8498776) - (peak: 8907056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.233552) - (net usage: 8509368) - (peak: 8917648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.2337) - (net usage: 8518096) - (peak: 8926384)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23398) - (net usage: 8602840) - (peak: 9011120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.234146) - (net usage: 8609272) - (peak: 9017552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.234288) - (net usage: 8620384) - (peak: 9028664)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.23444) - (net usage: 8631528) - (peak: 9039808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.234576) - (net usage: 8642672) - (peak: 9050952)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.234709) - (net usage: 8653816) - (peak: 9062096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.235432) - (net usage: 8666616) - (peak: 9074896)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235758) - (net usage: 8739808) - (peak: 9148088)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.235905) - (net usage: 8743592) - (peak: 9151872)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.23606) - (net usage: 8749840) - (peak: 9158120)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.236219) - (net usage: 8753992) - (peak: 9162272)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.236364) - (net usage: 8762816) - (peak: 9171096)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238006) - (net usage: 8790504) - (peak: 9217104)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.266209) - (net usage: 8966568) - (peak: 9432112)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.27003) - (net usage: 8855304) - (peak: 9432112)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.270872) - (net usage: 8882472) - (peak: 9432112)
Debug: (0.288732) - (net usage: 9220280) - (peak: 9743336)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.288883) - (net usage: 9237800) - (peak: 9743336)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.288986) - (net usage: 9238248) - (peak: 9743336)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.291045) - (net usage: 9242368) - (peak: 9743336)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender