Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.29162 / SQL: 0.01083s for 89 queries / Net Memory: 9224088 / Peak: 9713584
Debug: (0.01952) - (net usage: 881592) - (peak: 1467304)
Initialize Database
Debug: (0.025057) - (net usage: 1150384) - (peak: 1591488)
Done Initializing Database
Debug: (0.025093) - (net usage: 1150544) - (peak: 1591488)
initialize internal global cache
Debug: (0.032832) - (net usage: 1503184) - (peak: 1939400)
done initializing global cache
Debug: (0.032874) - (net usage: 1502648) - (peak: 1939400)
Loading Modules
Debug: (0.117453) - (net usage: 4380248) - (peak: 5134568)
End of Loading Modules
Debug: (0.122863) - (net usage: 4438672) - (peak: 5134568)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.12492) - (net usage: 4580288) - (peak: 5134568)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.13234) - (net usage: 5096880) - (peak: 5798528)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591013765 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.138638) - (net usage: 5144344) - (peak: 5798528)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.140538) - (net usage: 5138344) - (peak: 5798528)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591013764,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.140618) - (net usage: 5134792) - (peak: 5798528)
Initialize Smarty
Debug: (0.140641) - (net usage: 5134952) - (peak: 5798528)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.141257) - (net usage: 5134736) - (peak: 5798528)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.142356) - (net usage: 5134896) - (peak: 5798528)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.145865) - (net usage: 5169160) - (peak: 5798528)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 28 LIMIT  1
Debug: (0.146749) - (net usage: 5165552) - (peak: 5798528)
process template top
Debug: (0.150695) - (net usage: 5333096) - (peak: 5939688)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.196839) - (net usage: 6874688) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.203482) - (net usage: 6889320) - (peak: 8327536)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.203655) - (net usage: 6890632) - (peak: 8327536)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.217476) - (net usage: 7051072) - (peak: 8327536)
Debug: (0.21878) - (net usage: 7226232) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.219099) - (net usage: 7231008) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.220008) - (net usage: 7242200) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220293) - (net usage: 7265384) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.225154) - (net usage: 7340352) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.225851) - (net usage: 7397984) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.226266) - (net usage: 7410080) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.226692) - (net usage: 7412352) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.227137) - (net usage: 7458080) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.227571) - (net usage: 7461408) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.227917) - (net usage: 7466856) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.228248) - (net usage: 7473608) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.22864) - (net usage: 7476896) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.228988) - (net usage: 7485280) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229464) - (net usage: 7504064) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.23106) - (net usage: 7521056) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232167) - (net usage: 7634568) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.23238) - (net usage: 7641536) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.232543) - (net usage: 7652616) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.23268) - (net usage: 7659616) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.23283) - (net usage: 7668224) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.233145) - (net usage: 7775136) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.233304) - (net usage: 7778448) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.233463) - (net usage: 7785416) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.233594) - (net usage: 7790752) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.233725) - (net usage: 7796184) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.233855) - (net usage: 7801616) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.233985) - (net usage: 7807576) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.234135) - (net usage: 7819696) - (peak: 8327536)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234477) - (net usage: 7920496) - (peak: 8328640)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.23464) - (net usage: 7948416) - (peak: 8356560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.234778) - (net usage: 7951336) - (peak: 8364768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.234906) - (net usage: 7956272) - (peak: 8364768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.235032) - (net usage: 7961208) - (peak: 8369352)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.235163) - (net usage: 7966144) - (peak: 8374288)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.235312) - (net usage: 7993672) - (peak: 8401816)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.235496) - (net usage: 7998816) - (peak: 8410024)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235835) - (net usage: 8082624) - (peak: 8490768)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.235975) - (net usage: 8093736) - (peak: 8501880)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.236108) - (net usage: 8098384) - (peak: 8506528)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.236238) - (net usage: 8103800) - (peak: 8511944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.236387) - (net usage: 8116192) - (peak: 8524336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.236526) - (net usage: 8121008) - (peak: 8529152)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.236661) - (net usage: 8137784) - (peak: 8545928)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.23681) - (net usage: 8145600) - (peak: 8553744)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237167) - (net usage: 8229352) - (peak: 8637496)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237405) - (net usage: 8284280) - (peak: 8692424)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.237561) - (net usage: 8289720) - (peak: 8697864)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.237701) - (net usage: 8300832) - (peak: 8708976)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.237837) - (net usage: 8316040) - (peak: 8724184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.237969) - (net usage: 8327152) - (peak: 8735296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.238097) - (net usage: 8332032) - (peak: 8740176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.238225) - (net usage: 8336952) - (peak: 8745096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.238378) - (net usage: 8343528) - (peak: 8751672)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238556) - (net usage: 8371024) - (peak: 8779168)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.238716) - (net usage: 8382720) - (peak: 8790864)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.23892) - (net usage: 8404912) - (peak: 8813056)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.239073) - (net usage: 8411856) - (peak: 8820000)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239235) - (net usage: 8439192) - (peak: 8847336)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.239421) - (net usage: 8442896) - (peak: 8851040)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.239571) - (net usage: 8453992) - (peak: 8862136)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.239707) - (net usage: 8464584) - (peak: 8872728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.239856) - (net usage: 8473400) - (peak: 8881544)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.240133) - (net usage: 8558056) - (peak: 8966200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.240281) - (net usage: 8564488) - (peak: 8972632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.240433) - (net usage: 8575600) - (peak: 8983744)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.240571) - (net usage: 8586744) - (peak: 8994888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.240704) - (net usage: 8597888) - (peak: 9006032)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.240837) - (net usage: 8609032) - (peak: 9017176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.241017) - (net usage: 8622696) - (peak: 9030840)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.241321) - (net usage: 8708864) - (peak: 9117008)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.24148) - (net usage: 8712648) - (peak: 9120792)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.24161) - (net usage: 8717328) - (peak: 9125472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.241736) - (net usage: 8721112) - (peak: 9129256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.241862) - (net usage: 8725264) - (peak: 9133408)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.242) - (net usage: 8734160) - (peak: 9142312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.243692) - (net usage: 8761776) - (peak: 9188320)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.27085) - (net usage: 8937600) - (peak: 9402944)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.274303) - (net usage: 8850016) - (peak: 9402944)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.275104) - (net usage: 8877184) - (peak: 9402944)
Debug: (0.289138) - (net usage: 9190280) - (peak: 9713584)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.289276) - (net usage: 9207800) - (peak: 9713584)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.289394) - (net usage: 9208248) - (peak: 9713584)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.291404) - (net usage: 9213688) - (peak: 9713584)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender