Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.309879 / SQL: 0.01146s for 86 queries / Net Memory: 9212064 / Peak: 9723224
Debug: (0.020505) - (net usage: 881352) - (peak: 1467240)
Initialize Database
Debug: (0.026925) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591344)
Done Initializing Database
Debug: (0.026984) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591344)
initialize internal global cache
Debug: (0.041169) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939400)
done initializing global cache
Debug: (0.041223) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939400)
Loading Modules
Debug: (0.128912) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132440)
End of Loading Modules
Debug: (0.13487) - (net usage: 4437056) - (peak: 5132440)
SELECT * FROM framopol_mod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.140417) - (net usage: 4578288) - (peak: 5132440)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.153705) - (net usage: 5094800) - (peak: 5796872)
UPDATE framopol_siteprefs SET sitepref_value = 1591253358 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.157085) - (net usage: 5142264) - (peak: 5796872)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM framopol_siteprefs
Debug: (0.157961) - (net usage: 5136264) - (peak: 5796872)
INSERT INTO framopol_adminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1591253357,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.157991) - (net usage: 5132712) - (peak: 5796872)
Initialize Smarty
Debug: (0.158001) - (net usage: 5132872) - (peak: 5796872)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.158287) - (net usage: 5132688) - (peak: 5796872)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.15877) - (net usage: 5132848) - (peak: 5796872)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.160277) - (net usage: 5178048) - (peak: 5796872)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 90 LIMIT  1
Debug: (0.16079) - (net usage: 5174648) - (peak: 5796872)
process template top
Debug: (0.163121) - (net usage: 5341776) - (peak: 5948648)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.209303) - (net usage: 6883600) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.216138) - (net usage: 6890936) - (peak: 8336632)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.216352) - (net usage: 6892248) - (peak: 8336632)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.230545) - (net usage: 7052792) - (peak: 8336632)
Debug: (0.231718) - (net usage: 7228088) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.231835) - (net usage: 7232864) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.2322) - (net usage: 7243968) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232488) - (net usage: 7267160) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.234454) - (net usage: 7342088) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234705) - (net usage: 7399800) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 15
Debug: (0.234873) - (net usage: 7411896) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.235016) - (net usage: 7414088) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.235203) - (net usage: 7459896) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.235357) - (net usage: 7463224) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.235489) - (net usage: 7468672) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.235616) - (net usage: 7475424) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.23576) - (net usage: 7478712) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.235901) - (net usage: 7487016) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236071) - (net usage: 7505880) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.236254) - (net usage: 7523480) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29,67) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.236699) - (net usage: 7650224) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.236843) - (net usage: 7657192) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.236973) - (net usage: 7668272) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.237111) - (net usage: 7675272) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.237292) - (net usage: 7683800) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.237614) - (net usage: 7790792) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.237766) - (net usage: 7794104) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.237908) - (net usage: 7801072) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.238035) - (net usage: 7806408) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.23816) - (net usage: 7811840) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.238307) - (net usage: 7817272) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.238433) - (net usage: 7823232) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.238576) - (net usage: 7835272) - (peak: 8336632)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.238882) - (net usage: 7936152) - (peak: 8344544)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.23906) - (net usage: 7964072) - (peak: 8372464)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.239384) - (net usage: 7966992) - (peak: 8380672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.239877) - (net usage: 7971928) - (peak: 8380672)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.240274) - (net usage: 7976864) - (peak: 8385256)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.240684) - (net usage: 7981800) - (peak: 8390192)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.241055) - (net usage: 8009328) - (peak: 8417720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.241482) - (net usage: 8014392) - (peak: 8425928)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.242363) - (net usage: 8096256) - (peak: 8504648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.242764) - (net usage: 8107792) - (peak: 8516184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.243099) - (net usage: 8118904) - (peak: 8527296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.243516) - (net usage: 8123552) - (peak: 8531944)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.24385) - (net usage: 8128968) - (peak: 8537360)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.244178) - (net usage: 8141360) - (peak: 8549752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.244577) - (net usage: 8151808) - (peak: 8560200)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.244913) - (net usage: 8162952) - (peak: 8571344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug: (0.24531) - (net usage: 8170688) - (peak: 8579080)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246148) - (net usage: 8254440) - (peak: 8662832)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.246747) - (net usage: 8309448) - (peak: 8717840)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.247122) - (net usage: 8314888) - (peak: 8723280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.247512) - (net usage: 8326000) - (peak: 8734392)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.247846) - (net usage: 8341208) - (peak: 8749600)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.24817) - (net usage: 8352320) - (peak: 8760712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.248559) - (net usage: 8357200) - (peak: 8765592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.248886) - (net usage: 8362120) - (peak: 8770512)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.249131) - (net usage: 8368616) - (peak: 8777008)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.249356) - (net usage: 8396192) - (peak: 8804584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.249538) - (net usage: 8407808) - (peak: 8816200)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.249764) - (net usage: 8430080) - (peak: 8838472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.249939) - (net usage: 8436944) - (peak: 8845336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.250127) - (net usage: 8464360) - (peak: 8872752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.250336) - (net usage: 8468064) - (peak: 8876456)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.250503) - (net usage: 8479160) - (peak: 8887552)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.250663) - (net usage: 8489752) - (peak: 8898144)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.250839) - (net usage: 8498488) - (peak: 8906880)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.251162) - (net usage: 8583224) - (peak: 8991616)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.251363) - (net usage: 8589656) - (peak: 8998048)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.251523) - (net usage: 8600768) - (peak: 9009160)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.251679) - (net usage: 8611912) - (peak: 9020304)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.251834) - (net usage: 8623056) - (peak: 9031448)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.251989) - (net usage: 8634200) - (peak: 9042592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.252811) - (net usage: 8647664) - (peak: 9056056)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (33,34,35,32) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.253696) - (net usage: 8664136) - (peak: 9072528)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (33,34,35,32) ORDER BY content_id
Debug: (0.254327) - (net usage: 8742592) - (peak: 9150984)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.256302) - (net usage: 8770280) - (peak: 9196992)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.284936) - (net usage: 8946344) - (peak: 9412000)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.288477) - (net usage: 8835080) - (peak: 9412000)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.289298) - (net usage: 8862248) - (peak: 9412000)
Debug: (0.307329) - (net usage: 9200056) - (peak: 9723224)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.307478) - (net usage: 9217576) - (peak: 9723224)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.307584) - (net usage: 9218024) - (peak: 9723224)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.309666) - (net usage: 9222144) - (peak: 9723224)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender