Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frampolu
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30
(84) 685 75 04
POKL
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
Projekt i wykonanie: dobrepiksele.eu
Time: 0.303365 / SQL: 0.00951s for 83 queries / Net Memory: 9015200 / Peak: 9526200
Debug: (0.019157) - (net usage: 881352) - (peak: 1467080)
Initialize Database
Debug: (0.025383) - (net usage: 1149992) - (peak: 1591184)
Done Initializing Database
Debug: (0.025441) - (net usage: 1150152) - (peak: 1591184)
initialize internal global cache
Debug: (0.039636) - (net usage: 1502936) - (peak: 1939240)
done initializing global cache
Debug: (0.039673) - (net usage: 1502400) - (peak: 1939240)
Loading Modules
Debug: (0.127832) - (net usage: 4378424) - (peak: 5132280)
End of Loading Modules
Debug: (0.130692) - (net usage: 4394888) - (peak: 5132280)
Initialize Smarty
Debug: (0.130712) - (net usage: 4395048) - (peak: 5132280)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.131716) - (net usage: 4421512) - (peak: 5132280)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.132661) - (net usage: 4437080) - (peak: 5132280)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.13429) - (net usage: 4511112) - (peak: 5132280)
SELECT * FROM framopol_content WHERE content_id = 67 LIMIT  1
Debug: (0.142306) - (net usage: 5027128) - (peak: 5649088)
process template top
Debug: (0.144618) - (net usage: 5193648) - (peak: 5800360)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE id = 2 LIMIT  1
Debug: (0.190215) - (net usage: 6735472) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 67
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0.197144) - (net usage: 6744984) - (peak: 8188344)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin menu/function':(0.19734) - (net usage: 6746296) - (peak: 8188344)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.211685) - (net usage: 6906840) - (peak: 8188344)
Debug: (0.21289) - (net usage: 7017240) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_layout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0.21301) - (net usage: 7022016) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_layout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0.213393) - (net usage: 7033160) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.213515) - (net usage: 7074864) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id IN (15,91,62,16,30,31,50) ORDER BY content_id
Debug: (0.215515) - (net usage: 7154368) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (58,84,93,98) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.215818) - (net usage: 7214544) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 58
Debug: (0.215971) - (net usage: 7216736) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (95,97) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.216141) - (net usage: 7262544) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 84
Debug: (0.216303) - (net usage: 7265872) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 95
Debug: (0.216441) - (net usage: 7271320) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 97
Debug: (0.216569) - (net usage: 7276792) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 93
Debug: (0.216715) - (net usage: 7280080) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 98
Debug: (0.216851) - (net usage: 7288384) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (92) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.217022) - (net usage: 7307248) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 92
Debug: (0.217796) - (net usage: 7324160) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (94,86,85,77,17,27,28,29) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.218227) - (net usage: 7437632) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 94
Debug: (0.218408) - (net usage: 7445880) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 86
Debug: (0.218544) - (net usage: 7456960) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 85
Debug: (0.218673) - (net usage: 7463960) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 77
Debug: (0.218816) - (net usage: 7472488) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (21,22,23,24,25,26) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.219119) - (net usage: 7579480) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 17
Debug: (0.219286) - (net usage: 7582792) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 21
Debug: (0.219422) - (net usage: 7589760) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 22
Debug: (0.219545) - (net usage: 7595096) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 23
Debug: (0.21967) - (net usage: 7600528) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 24
Debug: (0.219793) - (net usage: 7605960) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 25
Debug: (0.219917) - (net usage: 7611920) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 26
Debug: (0.22006) - (net usage: 7623960) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (36,89,88,37,40,41,87) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.220533) - (net usage: 7724840) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 27
Debug: (0.221667) - (net usage: 7752760) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 36
Debug: (0.222734) - (net usage: 7755680) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 89
Debug: (0.22309) - (net usage: 7760616) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 88
Debug: (0.223461) - (net usage: 7765552) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 37
Debug: (0.223805) - (net usage: 7770488) - (peak: 8188344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 40
Debug: (0.224155) - (net usage: 7798016) - (peak: 8206248)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 87
Debug: (0.224575) - (net usage: 7803080) - (peak: 8214456)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (42,43,44,45,46,47) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.225415) - (net usage: 7884944) - (peak: 8293176)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 28
Debug: (0.225889) - (net usage: 7896480) - (peak: 8304712)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 42
Debug: (0.226242) - (net usage: 7907592) - (peak: 8315824)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 43
Debug: (0.226677) - (net usage: 7912240) - (peak: 8320472)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 44
Debug: (0.227009) - (net usage: 7917656) - (peak: 8325888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 45
Debug: (0.227369) - (net usage: 7930048) - (peak: 8338280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 47
Debug: (0.227706) - (net usage: 7934864) - (peak: 8343096)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 29
Debug: (0.228136) - (net usage: 7949352) - (peak: 8357584)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (54,70,71,60,68,76) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229102) - (net usage: 8033104) - (peak: 8441336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (80,81,82,83) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.229693) - (net usage: 8088112) - (peak: 8496344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 54
Debug: (0.230033) - (net usage: 8093552) - (peak: 8501784)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 80
Debug: (0.230199) - (net usage: 8104664) - (peak: 8512896)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 81
Debug: (0.230387) - (net usage: 8125504) - (peak: 8533736)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 82
Debug: (0.230549) - (net usage: 8136616) - (peak: 8544848)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 83
Debug: (0.230702) - (net usage: 8141496) - (peak: 8549728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 70
Debug: (0.230853) - (net usage: 8146416) - (peak: 8554648)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 71
Debug: (0.231018) - (net usage: 8152912) - (peak: 8561144)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (55,56) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231216) - (net usage: 8180488) - (peak: 8588720)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 60
Debug: (0.231414) - (net usage: 8192104) - (peak: 8600336)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (63,66) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.231641) - (net usage: 8214376) - (peak: 8622608)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 68
Debug: (0.231815) - (net usage: 8221240) - (peak: 8629472)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (64,65) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.232003) - (net usage: 8248656) - (peak: 8656888)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 63
Debug: (0.232175) - (net usage: 8252360) - (peak: 8660592)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 64
Debug: (0.232352) - (net usage: 8263456) - (peak: 8671688)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 65
Debug: (0.23251) - (net usage: 8274048) - (peak: 8682280)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 66
Debug: (0.232695) - (net usage: 8282784) - (peak: 8691016)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (69,72,73,74,75) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.233014) - (net usage: 8367520) - (peak: 8775752)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 76
Debug: (0.233187) - (net usage: 8373952) - (peak: 8782184)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 69
Debug: (0.233367) - (net usage: 8385064) - (peak: 8793296)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 72
Debug: (0.233523) - (net usage: 8396208) - (peak: 8804440)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 73
Debug: (0.233676) - (net usage: 8407352) - (peak: 8815584)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 74
Debug: (0.23383) - (net usage: 8418496) - (peak: 8826728)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 75
Debug: (0.234038) - (net usage: 8432080) - (peak: 8840312)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (90,33,34,35,32) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.234428) - (net usage: 8518328) - (peak: 8926560)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 90
Debug: (0.23459) - (net usage: 8522112) - (peak: 8930344)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 33
Debug: (0.23474) - (net usage: 8526792) - (peak: 8935024)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 34
Debug: (0.234927) - (net usage: 8530576) - (peak: 8938808)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 35
Debug: (0.235221) - (net usage: 8534728) - (peak: 8942960)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 32
Debug: (0.235531) - (net usage: 8543552) - (peak: 8951784)
SELECT * FROM framopol_content FORCE INDEX (framopol_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (51) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.239775) - (net usage: 8571240) - (peak: 8997792)
SELECT * FROM framopol_content_props WHERE content_id = 51
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.273822) - (net usage: 8812840) - (peak: 9278336)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.277674) - (net usage: 8703752) - (peak: 9278336)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.278494) - (net usage: 8730920) - (peak: 9278336)
Debug: (0.29665) - (net usage: 9003192) - (peak: 9526200)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM framopol_layout_stylesheets S LEFT JOIN framopol_layout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0.297033) - (net usage: 9020712) - (peak: 9526200)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0.297343) - (net usage: 9021160) - (peak: 9526200)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM framopol_layout_stylesheets WHERE id IN (1)
Debug: (0.302811) - (net usage: 9025280) - (peak: 9526200)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender